Vates tekee monipuolista asiantuntijatyötä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyen 

Mari Bergman; Vates tekee monipuolista asiantuntijatyötä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyen

Vates on organisaatio, jossa tehdään monipuolista asiantuntijatyötä vammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä osatyökykyisten työllistämiseen liittyen. Vatesille on kertynyt pitkä kokemus tuetusta työllistämisestä, osatyökykyisten työhönvalmennuksesta sekä järjestöyhteistyöstä.  Vates on asiantuntijaorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea vammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä osatyökykyisten työllistymistä. Vates on perustettu vuonna 1993, joten se viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta. Vates on vammaisjärjestöjen perustama ja valtakunnalliset vammaisjärjestöt toimivat […]

Tarkista, että Lähellä.fi-palvelussa ilmoittamasi tieto on yhteensopivaa Suomi.fi-Palvelutietovarannon kanssa 

Lähellä.fi-palvelun logo

Lähellä.fi-verkkopalvelun ja Suomi.fi-Palvelutietovarannon (PTV) välinen integraatio valmistuu tämän syksyn aikana. Integraation valmistumisen jälkeen kaikki Lähellä.fi:hin ilmoitettu, Palvelutietovarantoon sopiva tieto siirtyy sinne automaattisesti.   Lähellä.fi:stä siirtyy Palvelutietovarantoon organisaation perustiedot sekä Tukea ja apua- ja Harrastukset ja vapaa-aika -kategorioiden toimintailmoitukset, joilla on ilmoitettu pitkäkestoisia palveluita. Lyhytkestoiset tapahtumat eivät siirry Palvelutietovarantoon.   Lähellä.fi-palvelussa ilmoitetun tiedon täytyy myös täyttää tietyt ehdot, […]

Nimitysuutinen: Venla Väyrynen aloitti liikunta-, luonto- ja kulttuuritoimijoiden järjestökoordinaattorina

Nimitysuutinen: Venla Väyrynen aloitti liikunta-, luonto- ja kulttuuritoimijoiden järjestökoordinaattorina

Venla Väyrynen aloitti 18.9.2023 HyTe ry:ssä liikunta-, luonto- ja kulttuuritoimijoiden järjestökoordinaattorina. Venla tekee Kestävän kasvun (RRP) hankkeessa työtä yhdessä Helsingin sekä Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden kanssa. RRP-hankkeessa kehitetyn hyte-palvelukonseptin tavoitteena on, että hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminta ovat sekä asukkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä. Palvelukonseptissa […]

Nimitysuutinen: Anu Häkkinen aloitti OLKA-toiminnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina

Anu Häkkinen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Anu Häkkinen aloitti HyTe ry:ssä OLKA-toiminnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja perhevapaan sijaisena 1. syyskuuta.  Anu on aiemmin työskennellyt HyTe ry:ssä järjestötiedon verkkopalveluiden parissa sekä vapaaehtoistoiminnan asiantuntijana, ja nyt hän palasi taloon opintovapaalta erä- ja luonto-oppaan opinnoista. Anu on koulutukseltaan filosofian maisteri kulttuurimaantieteestä ja tehnyt opintoja myös paikkatiedon parissa. Työhistoriaa on kertynyt erilaisissa järjestötehtävissä sekä ympäristö- ja IT-alalta. […]

Lähellä.fi kampanjoi lokakuussa 2023 hyvinvointia lisäävän järjestötoiminnan puolesta

Lähellä.fi kampanjoi lokakuussa 2023 hyvinvointia lisäävän järjestötoiminnan puolesta (kuvassa nainen joogaa)

Lähellä.fi kampanjoi lokakuussa 2023 hyvinvointia lisäävän järjestötoiminnan puolesta, sillä syysiltojen pimentyessä on tärkeä muistaa unen, liikunnan, ravinnon ja hyvää mieltä tuottavien asioiden merkitys hyvinvoinnille. Järjestöissä tehdään laajaa, monipuolista ja asiantuntevaa työtä terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Järjestöjen tukimuotoihin kuuluvat mm. erilaiset toiminta- ja tukiryhmät, vertaistukiryhmät, valtakunnalliset chatit ja puhelinpalvelut, kurssit ja oppaat. Lisäksi järjestöt tarjoavat […]

Lähellä.fi-verkkopalvelun tilannekatsaus, syksy 2023 

Lähellä.fi tilannekatsaus syksy 2023

Reilu vuosi sitten käyttöönotettu Lähellä.fi-verkkopalvelu on saanut jalansijaa koko Suomessa. Elokuussa 2023 palveluun oli rekisteröitynyt jo yli 2000 järjestöä, joista 330 toimii Uudellamaalla. Palveluun on tehty sen olemassaolon ajan yli 5000 toimintailmoitusta.  Lähellä.fi-palvelun tarkoituksena on tuoda järjestötieto helposti kansalaisten ja heidän palveluohjauksestaan vastaavien asiantuntijoiden saataville. Verkkopalvelu toimii itsessään kattavana hakukoneena, mutta sen lisäksi sinne syötettyä […]

Yli puoli vuotta uutta sotea, mikä muuttui?

Järjestöasiantuntija Milla Kajanne, HyTe ry

Järjestöasiantuntijan katsaus Uudenmaan alueeseen Järjestöt ja muu kolmas sektori sekä yksityiset toimijat täydentävät julkisia sote-palveluita. Järjestöjen rooleja hyvinvointialueilla ei kuitenkaan ole soteuudistuksessa tarkasti määritelty: järjestöyhteistyön konkretia on viime kädessä itsehallinnollisten hyvinvointialueiden asia. SOSTEn ja verkostojärjestöjen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuudessa on pyritty edistämään järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyötä korostamalla järjestöyhteistyön asemointia alueen strategiassa, yhteistyön rakenteita ja resursseja sekä […]

Liikuntajärjestöt ovat nykypäivän pajatso kansanterveydelle

Pekka Kinnunen, Espoon latu

Liikunnan hyvinvointivaikutukset tuntuvat niin kansalaisen kehossa ja mielessä kuin kansantalouden kirjanpidossa. Liikunnan hyvinvointia lisäävä ja pahoinvointia ennaltaehkäisevä vaikutus ovat tutkitusti kiistämättömiä tosiasioita. Suomalaisten arkiliikunta on vähentynyt mm. teknologiakehityksen seurauksena. Paikallaanoloa on lisännyt myös esimeriksi etätöiden yleistyminen. Käytännössä missään ikäryhmissä ei liikuta liikkumissuosituksien mukaisesti riittävästi. Liian vähäisen liikunnan vaikutukset lisäävät merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia, jotka ilmenevät terveys- […]

Kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia

Projektipäällikkö Eero Kenttä, Kestävän kasvun ohjelma, Helsinki

Korona-aika toi haasteita väestön hyvinvointiin ja syvensi väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä eroja. Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP) tarttuu näihin haasteisiin tavoitteenaan hyvinvoinnin vahvistaminen ja ongelmien ennaltaehkäiseminen. Ohjelman myötä syntyvä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) kansallinen palvelukonsepti on THL:n koordinoima hanke, jota kehitetään ja […]

Lähellä.fi kampanjoi syyskuussa 2023 lapsille ja nuorille suunnatun järjestötoiminnan puolesta

Lähellä.fi kampanjoi syyskuussa 2023 lapsille ja nuorille suunnatun järjestötoiminnan puolesta

Järjestöt tarjoavat paljon erilaisia toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Ne tarjoavat mm. perhekahvilatoimintaa, harrastusmahdollisuuksia ja leiritoimintaa. Lisäksi järjestöt tukevat erilaisten oppijoiden ja vieraskielisten oppimista mm. erilaisilla läksyryhmillä. Tarjolla on myös tukea haastaviin elämäntilanteisiin, kuten esimerkiksi syömishäiriöihin ja itsenäistymiseen. Lähellä.fi-verkkopalvelu kokoaa lapsille ja nuorille suunnatut toimintamahdollisuudet yhteen paikkaan. Syyskuussa Lähellä.fi toteuttaa Uudenmaan alueella kampanjan, jossa tuomme järjestöjen […]