Ennaltaehkäisevää yhteistyötä maahanmuuttajanuorten hyväksi

Ennaltaehkäisevää yhteistyötä maahanmuuttajanuorten hyväksi

Ajankohtaista

Suomalaisessa yhteiskunnassa poliisi vastaa järjestyksen ylläpidosta ja rikollisuuden ehkäisemisestä. Viime aikoina olennainen osa Suomi-Syyria Ystävyysseuran työtä on ollut poliisin toimintaperiaatteiden ja lakiin perustavan viranomaisluonteen avaaminen maahanmuuttajaväestölle, varsinkin nuorille ja heidän vanhemmilleen.  

Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnan tärkein tavoite on tukea lapsiperheiden arkielämää ja hyvinvointia, lasten koulunkäyntiä ja vanhempien yhteiskunnallista osallisuutta. Seura on toiminut Suomen arabiankielisen yhteisön parissa vuodesta 2010 lähtien luoden siteitä kahden kulttuurin välille.  

”Tehtävämme on erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajien integraation tukeminen. Juuri heidän identiteettinsä rakentaminen, porttien avaaminen ja paikkansa löytäminen yhteiskunnassa kahden kulttuurin välissä vaatii monitahoista yhteistyötä”, sanoo Suomi-Syyria Ystävyysseuran (SSYS) toiminnanjohtaja Mania Al Khatib.   

SSYS tekee tiivistä verkostoyhteistyötä kotoutumisen edistämiseksi mm. Moniheli ry:n, Monika-Naiset liitto ry:n, Fingon ja HyTe ry:n Kumppanuushautomon kanssa.  

Poliisin kanssa SSYS:n systemaattinen yhteistyö alkoi viime vuosikymmenen puolivälissä seuran toimiessa itäisessä Helsingissä. Rohkaisevat kokemukset kannustivat seuraa Espooseen siirryttyään hakeutumaan kosketukseen Länsi-Uudenmaan poliisin kanssa ennaltaehkäisevän työn merkeissä.  

Oikea käsitys poliisista osa kotoutumista 

Poliisin valtuudet, vallankäytön laillisuuspohja sekä suhde tavallisiin kansalaisiin ovat asioita, jotka maahanmuuttajien lähtökulttuureissa näyttäytyvät usein hyvin toisenlaisessa valossa kuin Suomessa.  

Maahanmuuttajilla ei aina ole selvää käsitystä siitä, mitkä ovat meillä poliisin valtuudet ja millaisiin asioihin poliisi voi puuttua. Tiedontarve on suuri, ja SSYS onkin saanut nuorten vanhemmilta kymmenittäin kysymyksiä aiheesta. Asenteita poliisia kohtaan muutetaan parhaiten tietoa jakamalla ja oikeita mielikuvia juurruttamalla. 

”Vanhemmat eivät välttämättä ole kovinkaan tarkasti selvillä siitä, mikä on poliisin tai lastensuojelun rooli ja mitä viranomaiset voivat ja saavat tehdä kansalaisten asioissa. Liikkeellä on paljon väärinkäsityksiä ja tarinoita, joiden perusteella saatetaan luulla, että nämä tahot olisivat pahimmillaan jopa rankaisevia”, toteaa Al Khatib.  

Tavoitteena nuorten rikoskierteen ehkäiseminen 

Nuorten rikoskierteeseen joutumisen ennaltaehkäiseminen on poliisin ja maahanmuuttajajärjestöjen välisen yhteistyön kirkas yhteinen tavoite.  

”Pitkäaikainen yhteistyömme poliisin kanssa on perustunut jatkuvaan ajatustenvaihtoon ja hyvien neuvojen jakamiseen puolin ja toisin. Poliisi on osallistunut lukuisia kertoja info- ja keskustelutilaisuuksiimme, kohdannut ihmisiä ja käynyt kertomassa mm. kotiturvallisuudesta ja vihapuheen välttämisestä. Samalla olemme saaneet mahdollisuuden näyttää ihmisille, että Suomessa poliisi on kansalaisille neuvonantaja, joka noudattaa tarkasti lakipykäliä eikä käytä mielivaltaa”, Mania Al Khatib kertoo. 

Konkreettisena tuloksena yhteistyöstä Länsi-Uudenmaan poliisin kanssa syntyy lähiaikoina monikielinen video tietopaketteineen. Nuorten rikollisuutta ennaltaehkäisemään pyrkivä valistusvideo koottiin maahanmuuttajanuorten vanhempien tekemien kysymysten ja poliisin niihin antamien vastausten pohjalta. Infopakettia jaetaan laajasti mm. SSYS:n sosiaalisen median kanavissa.  

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt:

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery