Espoon kaupunki ja järjestöt ratkaisevat yhdessä vieraskielisten nuorten työllistymisen haasteita

Nuoret töihin nyt -tapahtumat

Työllistyminen vaatii usein verkostoja ja aiempaa työkokemusta. Ensimmäisen työpaikan saaminen voi olla nuorelle vaikeaa, ja erityisen vaikeaa se on usein vieraskieliselle nuorelle. Espoon kaupunki ja järjestöt ideoivat nyt yhdessä keinoja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseksi ja työllistymisreittien etsimiseksi.

Espoossa asui vuoden 2021 lopussa vieraskielisiä 17–29-vuotiaita nuoria yhteensä 11 385. Tämä on 23,36 % koko ikäluokasta. Espoon työllisyyspalveluissa vieraskielisiä nuoria on työnhakijoina yhteensä 1784 ja heistä työttömiä työnhakijoita 632 (syyskuu, 2022).

”Lisäksi Espoossa on nuoria, jotka eivät ole töissä, opiskelemassa tai työnhakijoina, mutta heidän lukumäärästään ei ole tarkkaa tietoa. Erityisesti näiden nuorten tavoittaminen ja työelämään ja opiskelemaan saattaminen on todella tärkeää”, sanoo kehityspäällikkö Ulla Kangas Espoon kaupungilta.

Työ- tai opiskelupaikan löytämiseen tarvitaan verkostoja. Lisäksi hyötyä on aiemmasta työelämäkokemuksesta, esimerkiksi TET-harjoittelusta tai kesätöistä. Vieraskielisellä nuorella ei tällaista kokemusta välttämättä ole.

Järjestöillä asiantuntemusta nuorten kohtaamista haasteista

Espoon kaupunki ja HyTe ry ovat tarttuneen vieraskielisten nuorten työllistymisen haasteisiin. Ne järjestävät tänä syksynä kaksi Nuoret töihin NYT -tilaisuutta, jotka kokoavat yhteen järjestöjen asiantuntijat ja Espoon kaupungin työntekijät pohtimaan ratkaisuja vieraskielisten nuorten tavoittamiseksi ja työllistymispolkujen löytämiseksi.

Nuoret töihin NYT -tilaisuudet ovat osa Uudellamaalla toimivan HyTe ry:n Kumppanuushautomo-toimintaa. Kumppanuushautomo on paikka, jossa kaupungin toimijat ja järjestöt voivat yhdessä kehittää toimintaa, tutustua, tunnistaa tarpeita ja löytää ratkaisuja vieraskielisten kohtaamiin haasteisiin.

”Espoon alueella toimii useampi vieraskielisten asioita ajava järjestö. Ne tavoittavat työelämän ja opintojen ulkopuolella olevia nuoria. Näillä järjestöillä on asiantuntemusta nuorten kohtaamista haasteista sekä ideoita nuorten ja työnantajien yhteen saattamiseksi. Näissä tilaisuuksissa haluamme tuoda yhteen järjestöjen asiantuntemuksen ja kaupungin palveluista vastaavat tahot”, kertoo suunnittelija Aura Tarjanne HyTe ry:n Kumppanuushautomo-verkostosta.

Nuoret töihin NYT -tilaisuuksissa etsitään ratkaisuja mm. sellaisiin kysymyksiin kuin, miten nuoret löytävät tietoa Espoon kaupungin tarjoamista palveluista ja miten kaupungin kannattaa markkinoida palveluitaan järjestöille, jotta ne voivat välittää viestiä edelleen verkostoissaan oleville nuorille. Työelämän ulkopuolella olevien nuorten tavoittaminen ja eteenpäin auttaminen on Tarjanteen mukaan sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

”Suomi kärsii kasvavasta työvoimapulasta ja näissä nuorissa on paljon potentiaalia. Yhdistämällä kaupungin ja järjestöjen voimavarat tavoitamme nuoret tehokkaammin ja autamme heitä kohti opiskeluja tai työpaikkaa”, Tarjanne summaa.

Yhteistyötä rakentamassa

Kangas sanoo, että Espoon kaupungin ja järjestötoimijoiden on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä, jotta työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret tavoitetaan. Järjestöillä on merkittävä rooli luottamuksen rakentamisessa maahanmuuttajayhteisöihin.

”Haluamme tuntea järjestötoimijat, heidän työnsä ja tavoitteensa ja käydä vuoropuhelua. Kun yhteisiä tavoitteita löytyy, kaupungin tulee olla valmis tukemaan strategisia järjestökumppaneita myös taloudellisesti. Lisäksi haluamme tunnistaa järjestöjen roolia potentiaalisina palveluntuottajina, kun kaupunki suunnittelee nuorten kotoutumista ja työllistymistä edistävää tulevaa toimintaa”, Kangas kertoo.

”Tähtäimemme on tulevissa vuosissa, kun TE-palvelut ja kotoutumispalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025.1 Haluamme ottaa järjestämisvastuun vastaan laadukkaasti ja olla Suomen paras kotouttaja. Näin isoissa muutoksissa ja tavoitteissa kaupunki ei onnistu yksin. Näemme, että järjestöt tavoittavat espoolaisia ja tuottavat kotouttamista ja työllisyyttä edistävää toimintaa monin tavoin”, Kangas sanoo.

—————————————————————————————————————————————–

¹ Hallituksen esitys TE-palveluiden siirrosta kunnille käsitellään eduskunnassa syksyllä 2022. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyisi kunnille 1.1.2025. Uusi kotoutumislaki astunee voimaan samaan aikaan TE-palveluiden uudistuksen kanssa vuonna 2025.

Lisätietoja:

Työllisyys Espoo

Ulla Kangas
kehityspäällikkö
ulla.kangas@espoo.fi
+358 405094683

Kumppanuushautomoverkosto, HyTe ry

Aura Tarjanne
suunnittelija
aura.tarjanne@hyte.fi
+358 50 501 8558

Nuoret töihin NYT -tapahtumat

Työllisyys Espoon sivut

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?