Gradus-projekti kotouttavan työllistymisen tukena

Gradus-projekti auttaa asiakkaitaan löytämään työllistymispolkuja avointen työmarkkinoiden suuntaan tai uusia koulutusväyliä niitä kohti. Maahanmuuttajataustaiselle työnhakijalle projektissa on tarjolla palvelukokonaisuus, joka tukee yksilöllisesti asiakkaan työnhakua, kielitaitoa ja työelämätaitoja matkalla työuralle tai työllistymiseen johtaviin opintoihin.

Usein maahanmuuttajilla on Gradus-projektiin tullessaan ammatti tai koulutusta, ja Suomessa on kouluttauduttu vielä lisää. Kouluttautuminen Suomessa ja suomenkielisissä opiskeluohjelmissa lisää kielitaidon tasoa ja parantaa huomattavasti työllistymismahdollisuuksia. Kielitaidon ei useastikaan tarvitse olla ”täydellinen”, aluksi riittää, kun selviää annetuista tehtävistä ja työnantajan ohjeista.

Niin kuin kaikessa maahanmuuttajien työllistymistä edistävässä toiminnassa, tahto integroitua suomalaisille työmarkkinoille ja halu omaksua suomen kieli ovat ratkaisevassa asemassa. Yksilöllinen palvelu ja asiakaslähtöinen työllistymisen suunnittelu korostuvat juuri vieraskielisten asiakkaiden palvelussa, jossa monet suomalaiseen työhönhakuun liittyvät asiat ovat ensimmäistä kertaa vastassa.

Hyviä tuloksia on saatu mm. käytännön alojen työllistämistoiminnassa. Kuljetus- ja siivousala, kuten ravintola-alakin, työllistävät hyvin maahanmuuttajia. On kuitenkin tärkeätä, että maahanmuuttajat omaksuvat suomalaisen työkulttuurin ja työtavat. Tämä auttaa osaltaan hälventämään joidenkin työnantajien ennakkoluuloja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden palkkaamisessa.

Länsimaista, vaikkapa Euroopasta saapuneiden maahanmuuttajien osaaminen ja koulutustausta vastaavat hyvin myös Suomen työmarkkinoiden osaamisvaatimuksia, joten rekrytoituminen työmarkkinoille on helpompaa. Työhönvalmennusprosessissa varmistetaan lähes kaikkien asiakkaiden kanssa työnhakuasiakirjojen ajantasaisuus ja mietitään sopivaa työnhaun taktiikkaa. Työllistyminen eli projektin asiakkuus kestää kuitenkin usein pitempään, kun verrataan asiakkuuden kestoa esimerkiksi kantasuomalaiseen työllistyjään.

Graduksen palveluun ohjautuvat asiakkaat ovat työ- ja oleskelulupien osalta valmiina siirtymään työmarkkinoille. Myös asumiseen ja toimeentuloon liittyvät asiat ovat jo selvitetyt Espoon kaupungin tai TE-palveluiden toimesta.

Ratkaisuja työllistymisen haasteisiin yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppanien kanssa

Graduksen alkuarvioinnin pohjalta voidaan asiakkaan kanssa yhteistyössä arvioida palveluntarvetta työllistymiseen liittyen. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työllistymisen tukeminen edellyttää moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä, jonka aikana asiakkaan palveluntarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

Toisinaan maahanmuuttajataustainen asiakas voi hyötyä paremmin esimerkiksi Omnian osaamiskeskuksen palveluista, joita ovat mm. kielikurssit, luku- ja kirjoitustaidon koulutukset sekä tutkintoon valmentavat koulutukset. Lisäksi Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus palvelee espoolaisia akateemisia työttömiä maahanmuuttajia mm. työnhakutaitoihin ja asiakirjojen päivittämiseen liittyen.

Maahanmuuttajataustaisilta työnhakijoilta tulee esimerkiksi tiedusteluja yrityksistä, joissa työkielenä on englanti tai mistä löytää käännöspalveluita työnhakuasiakirjoihin liittyen. Näitä työnhakijoita ohjataan muiden palveluiden piiriin, mm. Espoon maahanmuuttajapalveluihin.

Monta polkua tuloksiin

Asiakkaille, joilla on motivaatio ja osaaminen kunnossa, on löydetty hyvin työllistymisratkaisuja. Näistä työnhakijaryhmistä mainittakoon vaikkapa ravintolatyöntekijät, siistijät, linja-autonkuljettajat sekä avustavissa työtehtävissä työskentelevät. Kyseisissä työtehtävissä ei kielitaidon tarvitse olla natiivitasoa, joten aloille on helppo rekrytoitua vaikkapa työnantajatreffien kautta, joissa työnantajat palkkaavat haastattelutilanteessa sopia työntekijöitä palvelukseensa.

Työtehtäviä on löytynyt hyvin myös avoimilla työhakemuksilla, joilla lähestytään potentiaalisia työnantajia, jotka eivät ole ilmoittaneet mahdollisista työtilaisuuksista julkisesti. Asiantuntijatehtäviä etsivät maahanmuuttajat ovat löytäneet myös verrattain hyvin työtilaisuuksia, muun muassa työvoimapulan vuoksi – koulutettua ja osaavaa henkilöstöä kysytään esimerkiksi teknisen alan asiantuntijatehtäviin. Usein työtehtävät ovat kuitenkin määräaikaisia ja alkavat työkokeilujaksolla.

Asiakkaita on valmennettu myös itsenäiseen työnhakuun tarjoamalla tietoa työmarkkinoista, työnhakukanavista ja esittelemällä eri työnhakumenetelmiä. Kun asiakkaalla on vaikkapa ammattitaito jo olemassa ja halu työllistyä, niin työnantajat tarjoavat kyllä mahdollisuuden näyttää ammattitaitoaan. Puutteellinen kielitaitokaan ei ole välttämättä este työllistymiseen, jos halu oppia kieltä on vahva. Lisäksi palkkatuki tarjoaa hyvän keinon madaltaa työnantajien työllistämiskynnystä.

Kunnan peruspalveluita täydentävää yksilöllistä työllistämispalvelua

Työllistyneet asiakkaat ovat olleet saadun asiakaspalautteen mukaan tyytyväisiä saamaansa yksilölliseen palveluun. Projektilla on käytössään palautejärjestelmä, jonka avulla saatua palvelua voidaan arvioida ja toimintoja tarpeen mukaan kehittää.

Työllisyys Espoon kanssa yhteistyömuotoja on haettu koko Gradus-projektin toiminta-ajan. Projektin rooli on muotoutunut siten, että tarjoamme Työllisyys Espoolle peruspalveluita täydentäviä yksilöllisiä työllistämispalveluita espoolaisille työnhakijoille. Näille palveluille on kysyntää, mikäli mittarina käytetään vaikkapa asiakasohjauksen sujuvuutta.

Projektin osatoteuttaja Kierrätyskeskus tarjoaa työllistymiseen tukea kierrätystoiminnan parista löytyvistä tehtävistä. Kierrätyskeskuksessa voi suorittaa myös osatutkintoja ja monenlaisia koulutuksia. Kierrätyskeskuksen työhönvalmennuksessa lisätään mahdollisuuksia jatkotyöllistymiseen työkokeilun ja palkkatuetun työn avulla.

Taneli Kuusela

Jukka Rosenblad

Gradus ESR-projekti

 

Logot: Euroopan sosiaalirahasto ja Gradus

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?