HyTe ja Kierrätyskeskus auttavat ihmisiä uusille työllisyyspoluille 

HyTe ja Kierrätyskeskus auttavat ihmisiä uusille työllisyyspoluille

Ajankohtaista

HyTe ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ovat tehneet tiivistä yhteistyötä auttaakseen ihmisiä uusille työllisyyspoluille. Yhteistyö tarjoaa työllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia myös niille, joilla on työ- ja toimintakyvyssään haasteita. Sosiaalisen vastuun lisäksi Kierrätyskeskuksessa kannetaan myös ekologista vastuuta pidentämällä tavaroiden elinikää kiertotalouden keinoin.  

Kierrätyskeskus on toiminut HyTe ry:n Gradus-työllistämisprojektissa osatoteuttajana. Hankkeessa on Kierrätyskeskuksen puolella toiminut kaksi työntekijää: työkykykoordinaattori, valmentaja Kirsi Helin ja hänen työparinsa ammatillinen valmentaja, yritysyhteistyön koordinaattori Mia Nousiainen. Yhteistyön tavoitteena on ollut ohjata työnhakijoita työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön ja valmentaa palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien työntekijöiden työelämätaitoja ja tukea työ- ja toimintakykyä.  

”Kierrätyskeskuksessa työnhakijat ovat aloittaneet 3–6 kuukauden mittaisen työkokeilun ja siirtyneet sen jälkeen palkkatuettuun työhön. Gradus- projektissa on tarjottu monipuolista pienryhmävalmennusta oman toimipisteen valmentajan tuella ja syvennetty Ilona-hankkeessa kehitettyä kokonaisvaltaisen valmennuksen Ratas-mallia. Hankkeessa on pääsääntöisesti palkkatuella olevista osallistujista muodostettu pienryhmiä ja harjoitettu erilaisia työkykyä tukevia taitoja kuten digitaitoja ja tuettu tutkinnon suorittamiseen työssä oppien”, Helin kertoo.  

Pääkaupunkiseudun suurin välityömarkkinoiden työllistäjä  

Kierrätyskeskus on pääkaupunkiseudun suurin välityömarkkinoiden työllistäjä. Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla 12 myymälää, joista Nihtisillan ja Suomenojan myymälät sijaitsevat Espoossa. Loput kymmenen myymälää sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä ja Vantaata mm. Kyläsaaressa, Itäkeskuksessa, Kaisaniemessä, Myyrmäessä ja Koivukylässä ja nouto- ja kuljetuspalveluiden logistiikkakeskus Konalassa.  

Kierrätyskeskuksen yksi olennaisimmista palveluista on noutopalvelu.  

”Nihtisillan myymälä on kaikista suurin myymälämme ja Espoon Suomenojalla on kahdessa kerroksessa tavaraa myynnissä. Konalassa sijaitsee kuljetus- ja ajojärjestelykeskuksemme, josta käsin huolehditaan tavaran liikkumisesta ja kuljetuksista. Kyläsaaren myymälään Helsingin Hermannissa tulee ehkä eniten lahjoitettua tavaraa, siellä on myös Uusix-verstas, jossa järjestetään Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan arviointia.”  

“Kierrätyskeskus työllistää kerrallaan noin 400–500 ihmistä. Kaisaniemen myymälän tavaratarjonnassa on pääfokuksessa opiskelijat, kaikissa Kierrätyskeskuksen myymälöissä on mahdollista työskennellä työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä.”  

HyTessä työnhakija-asiakkaat ovat ohjautuneet Gradus-hankkeen asiakkaiksi Työllisyys Espoon omavalmentajien, TE-palveluiden ja monialaisen yhteispalvelun kautta. Toisinaan työnhakijat hakeutuvat myös itsenäisesti toimintaan ja toisinaan ulkopuolisen työhönvalmentajan ohjaamana.   

Tavoitteena ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuus ja elämäntapa  

Kierrätyskeskus on sosiaalisesti vastuullinen yleishyödyllinen yritys, jonka tarkoituksena on yhteistyökumppaneiden kanssa turvata ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuus ja elämäntapa. Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta kiertotalouden keinoin, kasvattaa ympäristötietoisuutta ja lisätä työttömien työnhakijoiden työllistymiseen ja opintoihin hakeutumiseen liittyviä mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla.  

Kierrätyskeskus kierrättää, korjaa ja uudelleen käyttää käytettyjä tavaroita sekä vähentää kulutusta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Kierrätyskeskuksessa otetaan vastaan lahjoitettua tavaraa, korjataan, kierrätetään ja myydään tavaraa asiakkaille uudelleen käytettäväksi. Miljoonia tavaroita myös lahjoitetaan vuosittain.  

”Annamme tavaralle uuden elämän. Verstaissa korjataan tavaroita, jotka myöhemmin löytävät uuden käyttötarkoituksen ja kodin.”   

Helin kertoo, että pyörät ja elektroniikka ovat suosittua ja uudenveroiseksi korjattua. Yritysten ja yksityishenkilöiden lisäksi Kierrätyskeskus tekee myös yhteistyötä sorttiasemien kanssa tavaroiden kierrättämiseksi.  

Kierrätyskeskus vastaa myös Ympäristökoulun tarjoamien palveluiden kautta ympäristökasvatuksen järjestämisestä tuhansille lapsille ja nuorille vuosittain.  Se on toimintaa, jossa koulutetut ympäristöasiantuntijat tarjoavat päiväkoteihin ja koululaisille tietoa ekologisiin asioihin ja kestävään elämäntapaan liittyen. Lisäksi lapsiryhmät ovat tutustuneet mm. Suomenojan myymälään ja saaneet etä- ja livepalveluiden muodossa ympäristökoulutusta.   

Kierrätyskeskuksella on käynnissä myös useita hankkeita toiminnan kehittämiseksi: Kivadigi – Kiertotaloudella vaikuttavaa digiohjausta ESR-hanke, Nosto – Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa ESR-hanke, Yhteistyötä pk-yritysten kiertotaloustarjontaan – Kiertotaloutta ostarille ym. Lisää hankkeista voit lukea täältä: https://www.kierratyskeskus.fi/tietoa_meista/hankkeet  

Osaamisen kehittäminen korostuu työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä  

Helinin mukaan työllistämistyössä palkkatuettujen työntekijöiden oman osaamisen kehittäminen on ratkaisevassa asemassa jatkotyöllistymisen kannalta.  

”Kierrätyskeskuksessa työskentelee kerrallaan n. 450 ihmistä, työkokeilujaksot kestävät 3–6 kk ja palkkatuetut jaksot keskimäärin 6-12 kk. Työllistymistyön työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi Kierrätyskeskus tarjoaa vuosittain työpaikan 600–1000 työntekijälle”, Helin sanoo.  
  
Gradus-hankkeen tiimoilta työnhakijoille on järjestetty ryhmä- ja yksilövalmennuksia. Kaikille Kierrätyskeskuksen työntekijöille tehdään alkukeskusteluhaastattelu, jossa kartoitetaan palvelutarpeita ja kerrotaan erilaisista valmennuksen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista.  

”Erilaisten ryhmävalmennuksien kautta asiakkaat ovat hakeutuneet tutkintoihin tai jatkopolku on löytynyt avoimilta työmarkkinoilta. Sen lisäksi on tehty oppilaitosyhteistyötä, aloitettu oppisopimusopintoja sekä ohjattu työnhakijoita myös muihin palveluihin, jotka ovat tukeneet työnhakijoita erilaisissa elämäntilanteissa.”  

Yksilövalmennus rakentuu aina yksilön henkilökohtaisten tarpeiden ympärille.   

”Valmennus alkaa alkukeskustelulla, palvelutarpeen kartoittamisella, jonka jälkeen aloitetaan varsinainen valmennus. Valmennus voi pitää sisällään cv:n päivitystä, työnhakemista, muihin palveluihin ohjaamista, työ- ja toimintakyvyn itsearviointia, IT-tukea, digitaitojen vahvistamista, osaamisen kehittämisen tukemista, apua opintoihin hakeutumisessa, työelämätaitojen kehittämistä sekä arjen ja elämänhallinnan harjoittelua”, Helin listaa.  

Tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa  

Kierrätyskeskuksen oppilaitosyhteistyö on olennaisessa osassa, kun työnhakijat hakeutuvat töihin tai opiskelemaan Kierrätyskeskuksen valmennuksen kautta.   

”Kierrätyskeskuksessa voi tosiaan työssä oppien suorittaa kokonaisia tutkintoja ja tutkinnon osia logistiikan perustutkinnosta osatutkintoihin. Osatutkinto tarkoittaa sitä, että työnhakija suorittaa ammatillisen koulutuksen tutkinnon osan, joka voi parantaa työelämätaitoja ja osaamista. Henkilöstön kehittämispäällikkö Sanna Fagerlund ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori Mari Aho ovat rakentaneet toimivaa oppilaitosyhteistyöverkostoa, jossa on mukana mm. Careeria, Taitotalo, Laurea ja Diak. Yhteistyön perustana on työnhakijoiden osaamisen ja työllistymisen edistäminen”, Helin painottaa.  

Onnistumisen kokemukset vauhdittavat työllistymistä  

Helin kertoo, että asiakkaat alkavat yleensä palkkatuetun jakson loppuvaiheessa tarkemmin etsiä muita työmahdollisuuksia ja pohtia tulevaisuutta.   

”Jokainen työnhakija ja tarina on aina erilainen. Kuljetuspuolella esimerkiksi eräs kuljettaja oli hankkeen aikana hakenut ajamaan maankäyttökonetta, saanut työpaikan työhönvalmennuksessa päivitetyn cv:n avulla ja päässyt työllistymään avoimille työmarkkinoille. Monesti onnistumiset luovat hyvää fiilistä, työn keskiössä ovat tutkinnon suorittaminen ja uuden oppimiseen liittyvät onnistumiset.”  

Helinin mukaan tärkeintä on asiakkaan uran ja jatkomahdollisuuksien palveleminen, asiakkaan omien kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen ja mahdollisuus työssäoppimiseen valmennuksen aikana. Työkykyvalmentajana hänelle on tärkeää se, että voi yhteistyössä auttaa työnhakija-asiakasta kehittämään omaa osaamistaan sekä työelämätaitoja.   

”Se, että työnhakija saa voimaa osallisuudesta ja osallistumisesta yhteiseen toimintaan. Kaikki alkaa yhteisöön kuulumisesta. Haluan omassa työssäni erityisen paljon kasvattaa työnhakijoiden motivaation tunnetta. Parhaimmillaan asiakkaalle syntyy tunne siitä, että kyllä minä pystyn, kyllä minä osaan, kyllä minä voin”. 

Välityömarkkinat tukevat mahdollisuuksia työskennellä ja osallistua   

Palkkatuettu työ ja välityömarkkinat auttavat työllistymään erityisesti silloin, kun työ- ja toimintakyvyssä on haasteita tai työttömyys on pitkittynyt ja koulutus on jäänyt vaillinaiseksi tai ei vastaa nykypäivää. Heliniä mietityttää, miten palkkatukiuudistus vaikuttaa tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuteen osallistua:  

”Palkkatukiuudistuksen myötä ei voi tulla palkkatuetun jakson jälkeen samalle toimijalle kolmen vuoden aikana. Välityömarkkinoilla on olemassa työntekijöitä, jotka eivät tule välttämättä työllistymään työ- ja toimintakyvyn tai muiden syiden vuoksi avoimille työmarkkinoille. On tärkeää, että jatkossakin välityömarkkinakenttä voi työllistää palkkatuella työnhakijoita ja tarjota oppisopimuskoulutukseen mahdollisuuksia. Välityömarkkinoiden muuttuvalla kentällä tarvitaan yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Tarvitaan yhteistoimintaa yhdistysten ja järjestöjen sekä julkisen sektorin työvoimapalveluiden välillä ihmisten työllistämiseksi. On olemassa paljon hyviä työntekijöitä, jotka tarvitsevat apua sekä mahdollisuuden työskennellä osana yhteiskuntaa.”  

Helin sanoo, että Kierrätyskeskuksen toiminnassa hienoa on se, että ihmiset osallistuvat yhdessä tekemään merkityksellistä työtä ympäristön ja ihmisten hyväksi. 

“Yhdessä verkostoitumalla voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Hyvää ja iloista kevättä Hy Te ry:n lukijoille ja kaikille yhteistyökumppaneille. Käykää myös seuraamassa Kierrätyskeskusta Facebookissa ja Twitterissä!”  

Työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön Kierrätyskeskukseen?  

Kierrätyskeskukseen rekrytoidaan työntekijöitä työkokeiluun ja palkkatuelle. Kuljettajapuolella haetaan kuljettajia oppisopimukselle tänä keväänä. Kierrätyskeskuksen kotisivujen kautta halukkaat voivat lähettää avoimia hakemuksia sekä selata työpaikkailmoituksia. Avaa Kierrätyskeskuksen työpaikkahakemus.

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt:

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery