HyTe ry auttaa espoolaisia työllistymään

HyTe ry:llä on pitkä perinne työnhakuun liittyvistä palveluista. Olemme auttaneet espoolaisia ja uusimaalaisia työnhakijoita työllistymään useiden projektien kautta. Tällä hetkellä käynnissä on GRADUS ESR – projekti (1.5.2021- 30.4.2023). Tämä projekti kehittää uudenlaista työllistämismallia Työllisyys Espoon tarpeisiin. Mallissa luodaan polku, jossa työnhakijaa tuetaan työnhakuprosessin alusta asti rinnalla kulkien työllistymisen nivelvaiheiden yli kohti avoimia työmarkkinoita. ESR- projektirahoituksen lisäksi Espoon kaupunki toimii projektissa osarahoittajana.  

GRADUS-projekti tarjoaa syventävää ja yksilöllistä työhönvalmennusta. Kohderyhmässä korostuvat työnhakijat, jotka ovat hankalassa työmarkkina-asemassa esimerkiksi ikänsä, vieraskielisyytensä tai hankalien työnhaun kriteerien vuoksi. Heidän haasteenaan on työmarkkinoiden muutos, pitkittyneet työttömyysjaksot, työkykyyn liittyvät epävarmuudet ja puutteelliset työnhakutaidot. Projektissa tarjotut palvelut ovat monipuolisia ja yksittäisen työnhakijan tarpeita vastaavia. Palvelut täydentävät Työllisyys Espoon tarjoamia palveluja, eivät korvaa niitä. Pidempää urasuunnittelua kaipaavien työnhakijoiden valmennukseen voidaan käyttää enemmän aikaresursseja ja hyväksikäyttää useita työllistämisen tukipalveluita kuten esimerkiksi uudelleenkoulutusta, työkokeilua ja palkkatuettua työtä. Näiden vaihtoehtojen kartoitus ja palveluihin hakeutumisessa konkreettisesti auttaminen on oleellinen osa projektissa toteutettua valmennusta. Osa asiakaskunnasta kaipaa lyhempiaikaista apua, kuten tietoa alueellisista työmarkkinoista, työnhaun asiakirjojen tarkastusta tai palveluohjausta muuhun sopivampaan palveluun. Henkilökohtainen valmennus kasvokkain työnhakijan kanssa tukee erityisesti asiakasryhmiä, joiden tietotekniset valmiudet eivät riitä itsenäiseen työnhakuun. Projektin osatoteuttajana toimii Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Projektin asiakkuus voidaan aloittaa myös Kierrätyskeskuksen tarjoamissa monipuolisissa työtehtävissä. Kierrätyskeskuksessa voi suorittaa myös eri tutkintojen osia tai koulutuksia. Kierrätyskeskus tarjoaa myös palkkatukityötehtäviä. 

Parhaimpia tuloksia projektin osallistujien kohdalla on saatu, kun heitä on autettu tekemään uudenlaisia työnhaun suunnitelmia, missä työnhaun kriteerejä muutetaan osaamista, työkykyä ja työmarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Projektissa kerätyissä palautteissa 80 prosenttia osallistujista kokee, että projektissa mukana oleminen on parantanut heidän asemaansa työmarkkinoilla. Avoimessa palautteessa palvelua ja siitä johtuvaa nopeaa työllistymistä on kiitelty, työntekijöiden ammattitaitoa on arvostettu ja valmennuksessa muokattuja työnhaun asiakirjoja on kehuttu myös työantajien toimesta osana rekrytointiprosessia. 

 

Lisätietoa ja yhteystiedot GRADUS-projektin työhönvalmennuspalveluun löydät täältä

Kuva: John Schnobrich, Unsplash
Kuva: John Schnobrich, Unsplash

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?