TIETOA MEISTÄ

HyTe ry – verkostojärjestö ja vaikuttaja

HyTe ry on Uudenmaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen verkostojärjestö. HyTe auttaa ja tukee järjestöjä, jotka pitävät huolta ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä.

Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista. Vertaistukijoita järjestöissä on 260 000 ja ne työllistävät kymmeniä tuhansia alan ammattilaisia. (Soste 2020.) 

Yleishyödylliset järjestöt ovat osa yhteiskunnan turvaverkkoa sekä fyysistä ja psyykkistä arjen turvallisuutta. Ne täydentävät julkisen sektorin palveluvalikoimaa, tarjoavat asiantuntemusta ja ratkaisuja eri kohderyhmien tarpeisiin. Järjestöt tavoittavat myös niitä ihmisiä, jotka ovat julkisen sektorin tukitoimien ulkopuolella. Järjestöjen asiantuntemus, kattavat verkostot ja kyky mobilisoitua tarvittaessa nopeastikin ovat erityisen hyödyllisiä kriisi- ja poikkeusaikoina. 

HyTe ry, verkostojärjestö ja vaikuttaja Uudellamaalla  

Länsi-Uudellamaalla toimii yli 700 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. HyTe auttaa ja tukee järjestöjä, jotka pitävät huolta ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä. HyTe ry on: 

  • Yleishyödyllinen toimija, joka herättelee yhteiskuntaa havaitsemaan korjaamista vaativat epäkohdat ja tarjoaa yksilöille tukea 
  • Koordinoiva kumppani ja sosiaalinen innovaattori hyvinvointia ja terveyttä edistävissä hankkeissa 
  • Mahdollistaja, joka edistää ja kehittää järjestöjen toimintaedellytyksiä aktiivisesti ja asiantuntevasti 
  • Yhteistyörakenteiden pystyttäjä järjestöjen ja julkisen sektorin kesken  

Järjestöjen puolestapuhuja 

HyTe tekee työtä järjestölähtöisen auttamistoiminnan sekä vapaaehtoistyön yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen tunnistamisen ja tunnustamisen puolesta 

  • Yleishyödylliset järjestöt ovat osa yhteiskunnan turvaverkkoa sekä fyysistä ja psyykkistä arjen turvallisuutta – etenkin kriisi- ja poikkeusaikoina 
  • Kalleimmiksi yhteiskunnalle tulevat ongelmat, joita ei korjata ajoissa – tuloksiin pääseminen vaatii aina myös taloudellisia resursseja! 


HyTe tarttuu epäkohtiin ja hakee niihin rohkeita ja vaikuttavia ratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa. Perustoimintamme ja hankkeidemme avulla tuemme apua tarvitsevaa ihmistä kiperissä elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Kanavoimme auttamisen halua ja yhteisvastuun tuntoa vapaaehtoisilta kansalaisilta tuen tarvitsijoille suoraan ja jäsenjärjestöjemme kautta.
 

Palveluita, tukea ja apua järjestöille, julkiselle sektorille ja kansalaisille 

HyTe pyrkii parantamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä tarjoamalla niille muun muassa edullisia toimintatiloja, tukea markkinointiin ja viestintään, koulutuksia sekä erilaisia verkostoja vaikuttamisen tueksi. Lue lisää palveluista järjestöille. 

Tarjoamme julkiselle sektorille järjestötietopalveluita, joista asiakastyötä tekevät löytävät apua, tukea, harrastuksia ja vapaaehtoistehtäviä välitettäväksi asiakkailleen. Organisoimme verkostoja, joissa viranomaiset ja järjestöjen edustajat voivat tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia. Koordinoimme vapaaehtoistoimintaa täydentämään julkisen sektorin palveluvalikoimaa. Lue lisää palveluista julkiselle sektorille. 

Tarjoamme erilaisia tukipalveluita työttömille ja organisoimme mm. vapaaehtoistoimintaa sairaaloissa ja senioreiden itsenäisen asumisen ja mielekkään arjen tueksi. Lue lisää palveluistamme yksilöille. 

Tietoa meistä

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirjeemme