Järjestöissä osataan ja opitaan

Syksy on tyypillisesti aloittamisen ja uuden aikaa: moni meistä on löytänyt inspiroivan harrastuksen, suunnannut kansanopiston kursseille tai hakeutunut tekemään vapaaehtoistoimintaa järjestöihin ja yhdistyksiin. Ehkä myös töiden parissa on otettu uusia kiinnostavia projekteja omalle to do -listalle. Kuulostaako tutulta? 

Uuden harrastuksen, ajanvietteen tai muun toiminnan pariin meitä ajaa esimerkiksi halu virkistyä tai toimia itselle merkittävän asian parissa sekä kiinnostus uusien ihmissuhteiden luomiseen. Usein uuden toiminnan aloittamiseen liittyy myös pyrkimys oman osaamisen kehittämiseen. Uuden opettelun ja jatkuvan kehittymisen pyörteissä on myös tärkeää pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkea osaamista ja taitoja meille on jo kertynyt mitä moninaisemmissa ympäristöissä.  

Osaamista syntyy vaikka ja missä – erityisen paljon järjestöissä 

Syyskuun alussa vietettiin valtakunnallista osaaminen näkyviin -viikkoa, jota koordinoi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Viikon suunnittelivat yhteistyössä Sitran kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Tänä vuonna toista kertaa järjestetyn teemaviikon tavoitteena oli tuoda esille se, että osaamista kertyy moninaisissa ympäristöissä, ja myös työelämän ja formaalin koulutuksen ulkopuolella: harrastuksissa, arjessa, perhe-elämässä… oikeastaan missä vain! Ideana oli herättää kansalaiset myös pohtimaan keinoja oman osaamisensa tunnistamiseen. Osaaminen näkyväksi -viikon yksi pääviesti olikin, että jokaisella meistä on osaamista, ja kun osaamisen tunnistaa, sen voi ottaa hyötykäyttöön. Näin osaamisen tunnistamisella on kytkös myös esimerkiksi osallisuuteen ja toimijuuteen.  

Suomi on paitsi tuhansien järvien myös tuhansien järjestöjen maa. Järjestöt ovatkin yksi merkittävä toimintakenttä, jossa ihmiset oppivat ja kehittyvät – siis kartuttavat osaamistaan. Järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat uskomattoman monipuolisissa tehtävissä: johtamisen, koordinoimisen, verkostoyhteistyön, hallinnoinnin, viestinnän, ohjaamisen, kehittämisen ja kansalaisten tukemisen parissa – vain ihan muutaman mainitakseni. Erityisesti vapaaehtoisena järjestöissä toimivien osaamisen karttuminen voi jäädä helposti huomioimatta. Hienoa on, että osaamisen tunnistamiseen kiinnitetään myös järjestökentällä yhä enemmän huomiota: järjestöissä on kehitetty ja otettu käyttöön esimerkiksi erilaisia digitaalisia osaamismerkkejä, joiden avulla järjestökentällä syntyvää osaamista sanoitetaan ja tunnistetaan. 

Osaamisen lisäämiseen tarvitaan myös tukea. Tukea tarvitaan olemassa olevan osaamisen ylläpitämiseen, mutta katseet on syytä suunnata myös tulevaisuuteen. Millaista osaamista järjestöissä tulevaisuudessa tarvitaan ja millaista tukea järjestöt tarvitsevat uusien taitojen haltuun ottamisessa?  

Myös HyTe ry tukee järjestöjä uuden oppimisessa 

Koronan myötä digitaidot ja niiden oppiminen nousivat keskeisiksi osaamistarpeiksi. Opintokeskus Siviksen vuonna 2020 julkaisemassa järjestöjen osaamistarpeita kartoittaneessa selvityksessä esille nousi myös tarve oppia esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä, viestintätaitoja sekä verkostoitumista ja yhteistyötä. Miten HyTe ry tukee järjestöjä näissä osaamistarpeissa?  

Uusia taitoja opitaan ja osaamista kertyy tehokkaasti ryhmässä ja yhdessä tehden. HyTe ry koordinoi useita alueellisia verkostoja, esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreista koostuvaa Espoon valikkoverkostoa sekä vieraskielisten järjestöjen yhteistyöfoorumia Kumppanuushautomoa. Verkostojen tarkoituksena on kerätä toimijat yhteen, jotta yhteistyötä syntyisi. Verkostoissa toimiessaan osallistujat paitsi luovat suhteita ja vievät yhteisiä asioita eteenpäin, myös kehittävät yhteistyötaitojaan. Verkostoissa opitaan vertaisilta. Se tarkoittaa, että ryhmä kokoontuu säännöllisesti yhteisen teeman äärelle siten, että asiantuntijuus löytyy pääasiassa ryhmän sisältä. Verkoston jäsenet kehittävät osaamistaan tasavertaisina osallistujina jakamalla kokemuksiaan ja yhdessä ajankohtaisia aiheita pohtimalla.  

Myös HyTen koordinoimat, mutta yhdessä eri järjestötoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa tuottamat tempaukset ja tapahtumat, ovat paikkoja yhteistyö- ja viestintätaitojen karttumiselle ja verkostoitumiselle. HyTe ry järjestää myös erilaista koulutustoimintaa. Tämän vuoden aikana olemme järjestäneet esimerkiksi lyhytkoulutuksia Lähellä.fi -verkkopalvelun hyödyntämisestä ja rahoitushakemusten laatimisesta sekä infoja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille suunnatuista koulutuksista, joita sidosryhmämme tuottavat. Elokuussa järjestimme paljon kiitosta keränneen esiintymiskoulutuksen webinaarina, jossa vahvistettiin järjestötoimijoiden esiintymis- ja viestintätaitoja. Näiden lisäksi on toki mainittava OLKA- ja VESA-toimintojen vapaaehtoisten koulutukset sekä erilaiset tietoiskut ja webinaarit.  

Yhdessä toimiminen, innostuminen ja tekemiseen tarttuminen luovat erinomaiset olosuhteet osaamisen kehittymiselle ja uuden oppimiselle. HyTe ry toimii myös jatkossa yhteistyön ja kohtaamisten mahdollistajana, ja luo näin edellytyksiä osaamisen kehittymiselle. Innostavaa ja osaamisen täyteistä loppusyksyä meille kaikille! 

Teksti: Inka Averin 

Kuva: Pixapay

Lähteet 

Osaaminen näkyviin -viikko. Sitra. Viitattu 28.9.2022 

Opintokeskus Siviksen osaamistarvekysely 2020. Opintokeskus Sivis. Viitattu 28.9.2022

Näytä osaamisesi digitaalisilla osaamismerkeillä. Opintokeskus Sivis. Viitattu 28.9.2022

 

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?