Hyödyllisiä verkostoja järjestöille

Uudellamaalla järjestöyhteistyön rakenteet ovat vielä osittain puutteelliset. Alueella toimii kuitenkin useita alueellisia ja teemallisia järjestöjen verkostoja. Jokaisen järjestön on hyvä löytää itselleen ainakin kaksi verkostoa: sekä alueellisesti että teemallisesti toimivan verkoston. Verkostoista saa kollegiaalista tukea omaan työhön ja tietoa alueen järjestöjen yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa.

Verkostojärjestöt Uudellamaalla 

Uudenmaan järjestöjen sote-muutostuki toimii alueella toimivien verkostojärjestöjen kanssa. Tutustu toimintaan ja seuraa uutisointia:

Järjestöjen teemallisia verkostoja Uudellamaalla

Uudenmaan järjestöjen sote-muutostuki toimii alueella toimivien järjestöverkostojen kanssa.

Puuttuuko listasta tärkeä teemaverkosto, joka toimii koko Uudellamaalla? Ilmoita siitä meille: Anu Toija anu.toija@hyte.fi tai Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@hyte.fi

Asunto ensin Verkostokehittäjät (valtakunnallinen)

Asunto ensin Verkostokehittäjissä kehitetään käytäntöjä asunnottomuuden torjumiseen laajassa verkostoyhteistyössä. Tämä tapahtuu muun muassa järjestämällä asumissosiaalityöhön liittyviä koulutuksia, seminaareja sekä yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeja.

Verkostoa koordinoi: koordinaattori Juha Soivio, Y-Säätiö, juha.soivio@ysaatio.fi

Harvinaiset-verkosto (valtakunnallinen)

Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaisryhmiä edustavien ja harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Verkoston tavoitteena on parantaa harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa Suomessa. Verkosto auttaa tunnistamaan harvinaisuuteen liittyviä haasteita ja näkökulmia.

Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto (Uusimaa)

Verkostossa tehdään yhteistä vaikuttamistyötä mm. järjestöjen auttamisroolin vahvistamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi.  Verkosto on kokoontunut jo muutamien vuosien ajan ja on avoin myös uusille toimijoille. 

Yhteyshenkilö: Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntija Anu Toija anu.toija@hyte.fi

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkosto (Uusimaa)

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkostoa koordinoi Perheet keskiöön -hanke. Verkosto on avoin kaikille Uudellamaalla toimiville järjestöille. Verkosto pohtii parhaillaan lapsi ja perhe -sektorin sisältökysymysten ja sote-uudistuksen osallisuuden lisäksi tehokkaan tiedonkulun ja edustuksellisuuden malleja.

Yhteyshenkilö: Pienperhe-yhdistyksen kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen kaisli.syrjanen@pienperhe.fi.

Suomalainen monikulttuurinen verkosto Moniheli (valtakunnallinen)

Moniheli on yli sadan monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestön valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Moniheli tukee järjestötoimintaa ja monialaista yhteistyötä eri tapahtumilla, toimii maahan muuttaneiden edunvalvojana, tarjoaa ohjausta ja tietoa asumisesta maahan muuttaneille (Katto-toiminta), vertaistoimintaa maahanmuuttajavanhemmille (OmaPolku-hanke), maahan muuttaneiden terveyden edistävää jalkautuvaa toimintaa (Terkku-hanke) ja paljon muuta. Verkoston toiminta on kaikille avoin. Rekisteröidyt järjestöt jotka jakavat Monihelin arvoja voivat liittyä verkoston jäseniksi ja vaikuttaa sen kehittämiseen.

Suomen omaishoidon verkosto (valtakunnallinen)

Suomen omaishoidon verkosto on avoin yhteistyöverkosto, johon kuuluu valtakunnallisia yhdistyksiä, säätiöitä ja tutkimuslaitoksia. Yhteistyössä verkoston jäsenet vaikuttavat omaishoitoperheiden parhaaksi. Eri puolilla Suomea toimii alueellisia verkostoryhmiä, joissa järjestöt, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset kehittävät omaishoitoa paikallisista lähtökohdista käsin.

Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta, potilasjärjestöverkosto (valtakunnallinen)

Parisuhdekeskus Katajan Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta – toiminnassa tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa, jotta parisuhdetyö- ja osaaminen juurtuisi osaksi järjestöjen toimintaa. Koulutusten, luentojen ja yhteisten tapahtumien kautta järjestöjen työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla on valmiuksia ja työkaluja tukea kohderyhmäänsä parisuhteen kysymyksissä. Yhteistyö järjestöjen kanssa kestää kolme vuotta, jonka aikana toteutamme yhteistyössä järjestön kohderyhmän, henkilöstön ja vapaaehtoisten tarpeiden mukaista parisuhdeteemaista koulutusta ja toimintaa yhteistyötä säännöllisesti arvioiden.

Yhteyshenkilöt: Parisuhdekeskus Kataja ry asiantuntijat Laura Huuskonen ja Riina Nissinen (etunimi.sukunimi@parisuhdekeskus.fi).

OLKA® (valtakunnallinen)

Valtakunnallinen OLKA-verkosto muodostuu OLKA-toimintaa koordinoivista järjestöistä ja sairaaloista.

Verkosto kehittää koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaas sairaalassa ja tukea OLKA-toimintaa toteuttavia tahoja eri paikkakunnilla. OLKA-paikkakunnilla on omat järjestöverkostonsa, jotka tarjoavat tietoa ja mahdollisuuksia järjestöille toimia sairaalassa.

Yhteyshenkilöt:  Kaisa Kauhanen kaisa.kauhanen@hyte.fi ja Tarja Nordman tarja.nordman@hus.fi

Parisuhdeverkosto (valtakunnallinen)

Parisuhdeverkosto on parisuhdetyön vaikuttajaverkosto. Toimintaa koordinoi Parisuhdekeskus Kataja ry. Verkosto edistää toiminnallaan vahvistavan parisuhdetyön yhteiskunnallista näkymistä. Verkostossa toimivat tahot ovat mukana yhteisessä vaikuttamistoiminnassa ja muun muassa valtakunnallisten Parisuhdepäivien ja Parisuhdeviikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Verkostoon kuuluu järjestöjä, kuntia ja toimijoita.

Yhteyshenkilö: Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Suvi Laru (etunimi.sukunimi@parisuhdekeskus.fi).

Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkosto (Uusimaa)

Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkostoa koordinoivat  EHYT ry, EMY ry ja Mieli ry. Verkosto käsittelee etenkin sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä sekä pämi-sektorin järjestöjen omaa roolia ja kohderyhmien asioita suhteessa hyvinvointialueisiin ja tulevaisuuden sote-keskuksiin. Verkosto toimii myös jokaisella Uudenmaan hyvinvointialueella ja Helsingissä erikseen.

Yhteyshenkilöt: Soile Törrönen EHYT ry soile.torronen@ehyt.fi ja Sanna Vesikansa MIELI ry sanna.vesikansa@mieli.fi.

Tarttumattomat Uusimaa (Uusimaa)

Tarttumattomat sairaudet -verkoston (Aivoliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, MIELI Suomen Mielenterveys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäyhdistys) uusimaalaisten järjestöjen yhteenliittymä.

Yhteyshenkilö Uudellamaalla: Anne Kihlman-Kitinoja, Etelä-Suomen Sydänpiiri ry, anne.kihlman-kitinoja@sydanliitto.fi.

Työllistyminen ja kuntoutus (valtakunnallinen)

Työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa toimivien verkostoa koordinoi Vates-säätiön aluetoiminta.

Yhteyshenkilöt: Hanna Ranta-Pitkänen hanna.ranta-pitkanen@vates.fi, Tuuli Riisalo-Mäntynen tuuli.riisalo-mantynen@vates.fi.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa (valtakunnallinen)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on yli 50 järjestön ja yhteistyötahon muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto.

Vapepan toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka haluaa auttaa muita käytännönläheisellä tavalla. Vapepan jäsenjärjestöt järjestävät koulutuksen kaikille vapaaehtoisille. Järjestöt myös varustavat omat vapaaehtoisensa. Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa toimii ympäri Suomen yhteensä noin 11 000 vapaaehtoista yli 1000 hälytysryhmässä.

Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhteysjärjestönä ja koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta. Suomen Meripelastusseura koordinoi vapaaehtoista meripelastustoimintaa ja Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoista lentopelastustoimintaa.

Valikkoverkosto (valtakunnallinen)

Valikkoverkosto on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto. Valikkoverkosto tekee vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden keskinäisen kohtaamisen, yhteistyön ja vertaistuen helpoksi. Valikkoryhmät toimivat myös alueellisesti, löydä omasi Kansalaisareenan sivuilta.

Vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto (Uusimaa)

Vaikuttajaverkosto kokoaa uusmaalaiset vammaisjärjestöt yhteistyöhön. Verkosto on kaikille avoin ja sen järjestämissä tilaisuuksissa käsitellään Uudellamaalla ajankohtaisia vammaissektorin aiheita. Verkosto ylläpitää järjestöjen vaikuttamistoiminnassa mukana olevien sähköpostilistaa.

Yhteyshenkilö: Aapo Rantanen aapo.rantanen@invalidiliitto.fi

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?