Kumppanuushautomo -verkosto

Vieraskielisten järjestöjen tuki

Voimavarojen yhdistämistä ja yhteistyötä

Oppimista ja osaamisen tukea

Vertaisuutta ja verkostoitumista

Kumppanuushautomo on verkosto, joka tarjoaa järjestöille mahdollisuuksia vaikuttaa vieraskielisten palveluihin.

 

Kumppanuushautomon tavoitteena on rakentaa yhteistyötä eri tahojen välillä ja vahvistaa järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden välistä aktiivista vuorovaikutusta. 

Lisäksi Kumppanuushautomo tukee järjestöjen osaamisen kehittämistä ja tekee näkyväksi järjestöjen toiminnan vaikuttavuutta kotoutumista edistävässä työssä.

Kumppanuushautomossa tehdään yhteistyötä Vapaaehtoistoiminnan järjestämisen tukena toimivan Espoon Valikkoverkoston kanssa.

Osallistu toimintaan

ja tule tutustumaan verkostoon sekä etsimään yhteistyön mahdollisuuksia.

Ilmoittaudu järjestöpisteille ja -toreille esittelemään järjestösi toimintaa. Järjestöpiste on hyvä tilaisuus markkinoida järjestösi tai yhteisösi toimintaa kuntalaisille ja löytää uusia vapaaehtoisia tai osallistujia omaan toimintaan sekä verkostoitua muiden mukana olevien järjestöjen kanssa.

 

Käytännönläheistä tukea vieraskielisten järjestöille

Kumppanuushautomo tarjoaa vieraskielisten järjestöille myös käytännönläheistä tukea. Verkoston tavoitteina on tukea vieraskielisten järjestöjen osaamisen kehittämistä, yhteistyöverkostojen vahvistumista ja järjestöjen työn näkyvyyden lisäämistä.

Käytännön esimerkkejä tästä työstä ovat mm. järjestöille suunnatut työpajat ja neuvonta yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Järjestöt voivat osallistua erilaisille järjestöpisteille ja -toreille esittelemään omaa toimintaansa.

Vieraskielisten järjestöverkosto Länsi-Uudellamaalla

Kumppanuushautomo on vieraskielisten järjestöjen järjestöverkosto ja vaikuttamiskanava palveluiden kehittämiseksi. Se kokoaa Länsi-Uudenmaan alueen vieraskielisiä järjestöjä ja muita toimijoita keskustelemaan yhteisistä teemoista, tutustumaan toisiinsa sekä etsimään yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. 

Verkoston tavoitteena on tuoda hyvinvointialueen vieraskielisten järjestötoimijoiden ja asukkaiden näkökulmaa näkyväksi järjestöneuvottelukunnan kautta ja integroitua hyvinvointialueen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön, nimetä järjestöedustajia työryhmiin, tehdä lausuntoja ja aloitteita sekä vaikuttaa järjestöavustuksiin.

Vieraskielisten työllisyyden edistäminen Espoossa

Kumppanuushautomo on mukana luomassa rakenteita Espoon kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle. Yksi yhteistyön tärkeimmistä tavoitteista on vieraskielisten työllisyyden edistäminen.

Vuonna 2022 olemme keskittyneet vieraskielisten nuorten työllisyyden edistämiseen yhteistyössä Työllisyys Espoon kanssa.

Kumppanuushautomo edistää nuorten kotoutumista ja työllisyyttä myös muilla tavoin. Se toimii esimerkiksi puheenjohtajana Espoon KOTY nuorten (kotoutuminen ja työllisyys) verkostossa vuonna 2023. Espoon KOTY nuorten verkosto toimii verkostoitumisen ja tiedottamisen kanavana maahanmuuttajanuorten ohjauksen parissa työskenteleville.​

WHAT IS KUMPPANUUSHAUTOMO?

Kumppanuushautomo is a cooperation network for associations and other operators working in the field of integration in Espoo. It brings together professionals and active citizens to discuss and develop ideas and cooperation.

Kumppanuushautomo promotes the visibility of the associations and helps them work together with the City and other major institutions. The aim is to together develop the services of different sectors and the paths between various sectors. The role of Kumppanuushautomo is to support the capacity building processes of small associations. This concerns especially immigrant organizations with less experience of operating in Finland. In practice, Kumppanuushautomo aims at familiarising immigrant associations with their operational environment e.g. by instructing and assisting them in questions concerning funding, systematically developing activities and processes, and finding new NGO partners in Espoo.

Kumppanuushautomo also maps the current events, activities, and phenomena of the immigrant NGOs. Awareness of the activities, target groups, operational areas, and languages of immigrant NGOs enables the spreading of the word of their good work, and to better answer their needs. Immigrant associations are also encouraged to participate in the cooperation between the City and the third sector alongside other NGOs. 

Tervetuloa mukaan Kumppanuushautomon toimintaan!

Welcome to Kumppanuushautomo network!

 1. Haluatko mukaan Kumppanuushautomon verkostoon ja HyTe ry:n tiedotuslistalle? Siirry liittymislomakkeelle tästä
 2. HyTe tiedottaa Espoon Kumppanuushautomoon liittyneitä noin kerran kuussa ajankohtaisista asioista sähköpostitse.
 3. Siirry katsomaan verkoston ajankohtainen ohjelma tästä
 4. Jatkuvana toimintamuotona on yhteisöjen väliset vertaisvierailut, jotka mahdollistavat fasilitoidun vertaisoppimisen ja tuen toiminnan kehittämiseen sekä keskinäiseen tutustumisen yhteisen aiheen äärellä. Tutustu lisää ja varaa oma vertaisvierailusi
 5. Kumppanuushautomolla on oma Facebook-ryhmä, jossa jaamme kuulumisia ja ajankohtaisia asioita.Kum

Viimeisimmät uutiset kumppanuushautomosta

Kumppanuushautomon tapahtumat ja koulutukset 2022

Jatketaan keskustelua!

Mikä on järjestöverkoston yhteinen tavoite? – Kyselyn tulokset toimintatavoista

Jatketaan keskustelua Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunnasta sekä pohdintaa järjestöverkoston tarkoituksesta ja päämääristä

Torstaina 15.12.2022
klo 14.00-16.00

Let’s meet again

What is the common vision of the network? – Results of the survey on practices of the network. 

We’ll continue the discussion on the NGO Advisory Board of the Western Uusimaa and the purpose and goals of the network.

On Thursday 15.12.2022
14:00 – 16:00

Kumppanuushautomon, Aktiiviset järjestöt ja Valikko verkostojen yhteinen Valojuhla 

Tervetuloa mukaan juhlimaan kulunutta vuotta ja nauttimaan verkoston seurasta: valoa kohtaamisista pimeänä vuodenaikana!

Aika: ti 13.12.2022 klo 15.30-18.00
Paikka: HyTe ry:n Kansalaistoiminnankeskuksen Sali (2 krs.), Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo

Tapahtumat ja koulutukset 2023

KOTY nuorten verkosto starttaa vuonna 2023

Keskiviikkona 1. helmikuuta
klo 14.00 -16.00
HyTe ryn Kansalaistoiminnankeskus,
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo

Aihe: Yhdessä käsiteltävien teemojen kartoittaminen sekä verkoston tavoitteiden asettaminen: mitä halutaan saada aikaiseksi vuoden aikana?

Lue lisää täältä!

Menneet tapahtumat vuonna 2022

Järjestöjen Rahoitusinfo järjestetään jo kolmatta kertaa!

Tällä kertaa tutustumme järjestörahoituksiin. Kaksiosainen rahoitusinfo (14.2. & 17.2.) tarjoaa laajan kuvan järjestöjen ulkoisesta rahoituksesta. Tilaisuus järjestetään verkossa ja se on avoin kaikille aktiivisille järjestötoimijoille.

Kaksiosaisessa Järjestöjen rahoitusinfossa tarjoamme järjestötoimijoille laajan kokonaiskuvan järjestörahoituskentästä. Tapahtuman jälkeen tiedät, mistä hakea rahoitusta ja milloin sekä mikä rahoittaja on yhdistyksellesi sopiva tällä hetkellä ja mikä puolestaan tulevaisuudessa. Käsittelemme tapahtumassa seuraavia rahoituksia:

 • Kunnat ja kaupungit
 • Säätiöt ja kattojärjestöt
 • EU-rahoitus
 • Valtionavustukset

Ilmoittaudu mukaan pian: https://jarjestohautomo.fi/maksuttomat-jarjestokoulutukset/rahoitusinfo/

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo, Moniheli, HyTe ry (entinen EJY ry) sekä Fingo.

Järjestöpiste Ison Omenan palvelutorilla 

Voit ilmoittautua näytteilleasettajaksi ja toiminnan järjestäjäksi järjestöpisteelle Ison Omenan palvelutorille huhti – toukokuussa

Järjestöpiste on hyvä tilaisuus markkinoida järjestösi tai yhteisösi toimintaa palvelutorin ja kirjaston kävijöille, sekä julkisen sektorin työntekijöille. Voit löytää uusia vapaaehtoisia tai osallistujia omaan toimintaan sekä verkostoitua muiden mukana olevien järjestöjen kanssa.

Järjestöpiste on avoinna

 • maanantaisin ja tiistaisin klo 13.00 – 16.00 

 • aikavälillä 11.4.2022 – 17.5.2022 Ison Omenan palvelutorilla Stagella (kirjaston yhteydessä) sekä Järjestökäytävällä (terveysaseman vieressä).

Ison Omenan järjestöpisteellä voi tavoittaa etenkin perheitä, vanhempia, vieraskielisiä palvelutorin asiakkaita ja nuoria/opiskelijoita.

HyTe ry toteuttaa järjestöpisteen yhteistyössä Ison Omenan palvelutorin ja maahanmuuttajien neuvontapisteen kanssa. Yhteistyö on noussut etenkin tarpeesta, jossa ajoittain maahanmuuttajien neuvontapisteelle syntyy ruuhkia, ja näiden aikana asiakkaat voisivat käydä tutustumassa järjestöjen toimintaan. Palvelutorilla sijaitsee myös kirjasto ja nuorten tila.

Ilmoittaudu tästä järjestöpisteelle esittelijäksi

Verkostokahvit 2022

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus, Kauppamiehentie 6 – Tapiola, 2. krs, Sali 

 

TI 15.2.2022 klo 16.00 – 18.00
Aihe: Konfliktit yhdistystoiminnassa – miten kohtaan niitä rakentavasti?  Yhteiset teemakahvit Espoon Valikkoverkoston kanssa (etänä Teamsissa)

TI 12.4.2022 klo 15.30-17.30 (live)
Aihe: Lähellä.fi -esittely (ent. uusimaalaiset.fi), Lauri  Koponen HyTe ry

Espoo juhlii! -viikon järjestöpisteet 25.8. ja 27.8.

Järjestöpiste on avoinna torstaina 25.8. ja lauantaina 27.8. Tapiolassa HyTen teltassa.

torstai 25.8. klo 13-16 ja klo 16-19
lauantai 27.8. klo 10-13 ja klo 13-16

Ilmoittaudu mukaan esittelijäksi tästä!
 

Lisää tapahtumasta täällä!

Tule mukaan vaikuttamaan vieraskielisten palveluihin!

Kokoonnutaan keskustelemaan

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tuomista muutoksista ja vieraskielisten järjestöjen vaikuttamiskanavista:

Tiistaina 20.9.2022

klo 14.00-16.00

 

Lue lisää täältä!

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä!

Join us in influencing the services for foreign-language residents!

Let’s meet

and discuss the changes brought about by the wellbeing services county and the channels of influence for foreign-language NGOs on

Tuesday 20.9.2022
14:00 – 16:00

More info here!

Register for the event here!

Tule mukaan esittelemään järjestösi toimintaa!

Tapahtuma järjestetään Omnian Tapiolan toimipisteessä klo 8.45-15.00 välisenä aikana. 
Opiskelijat kiertävät tutustumassa tapahtumassa esillä oleviin järjestöihin!

Tapahtuma on hyvä tilaisuus

 • markkinoida järjestön toimintaa,
 • löytää uusia vapaaehtoisia tai osallistujia omaan toimintaan ja
 • verkostoitua muiden mukana olevien järjestöjen kanssa.

Ilmoittaudu järjestöbasaarille tästä!

Jatketaan keskustelua!

 • Mitkä ovat vieraskielisten järjestöjen vaikuttamiskanavat?
 • Mikä on järjestöverkoston yhteinen tavoite?

Jatketaan keskustelua Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunnasta sekä pohdintaa järjestöverkoston tarkoituksesta ja päämääristä

Torstaina 27.10.2022
klo 14.00-16.00

Lue lisää täältä!

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä!

Let’s meet again

 • What are the channels of influence for foreign language NGOs?
 • What is the common vision of the network?

We’ll continue the discussion on the NGO Advisory Board of the Western Uusimaa and the purpose and goals of the network.

On Thursday 27.10.2022
14:00 – 16:00

More info here!

Register for the event here!

Tulevat

TI 23.8.2022 klo 15.30-17.30 (live)
Aihe: Syksyn järjestöille suunnattujen tapahtumien läpikäynti

TI 11.10.2022 klo 15.30-17.30 (live)
Aihe: Työllisyys Espoo ja nuorten työllisyyden edistäminen

TI 22.11.2022 – klo 15.30-17.30 (live)
Aihe: Työllisyys Espoo ja nuorten työllisyyden edistäminen

Lue lisää täältä!

 

Ilmoittaudu verkostokahveille tästä!

Hello perheet! -lapsiperhetapahtuma 15.11.2022

Tapahtuma on suunnattu espoolaisille perheille, joissa on pieniä lapsia. Tapahtuman tarkoituksena on, että vanhemmat voivat tutustua espoolaisten järjestöjen perheille ja vanhemmille kohdennettuun toimintaan sekä Espoon kaupungin palveluihin. Lapsille on tarjolla mukavaa pientä puuhaa, esimerkiksi piirtämistä, helmiaskartelua, onnenpyörä, Ryhmä Hau- etsintää ja satuhetkiä.

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki espoolaiset perheet! Tapahtuman käyttökielet ovat suomi, selkosuomi ja englanti. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tervetuloa osallistumaan omien aikataulujen mukaan klo 10-14 välillä!

Lue lisää täältä!

Lisätietoja

Aura Tarjanne
suunnittelija
Kumppanuushautomo-verkosto

+358 (0)50 501 8558 etunimi.sukunimi@hyte.fi

Meron  Yohannes
suunnittelija
Kumppanuushautomo-verkosto

+358 (0)50 537 8805 etunimi.sukunimi@hyte.fi

Lähellä.fi

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

Rekisteröitymällä palveluun järjestö parantaa omaa näkyvyyttä ja tunnistettavuutta. Ihmiset löytävät paremmin perille toiminnan pariin ja yhteistyö alueen viranomaisten kanssa paranee! 

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?