Järjestöjen sote-muutostuki tekee työtä, että sote-uudistuksen jälkeenkin jokaiselle löytyy joku, joka tukee, välittää ja edistää hyvää oloa. Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa.

Kuvassa on Suomen karttakuva ja teksti: Järjestöjen sote-muutostuki

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta. 

 
Järjestöjen sote-muutostuen maakunnallisesta muutostukityöstä vastaavat alueelliset järjestöasiantuntijat. Alueellista ja maakunnallista muutostukityötä tekeviä järjestöasiantuntijoita on yhteensä seitsemän ympäri Suomen. Uudenmaan järjestöasiantuntijoina toimivat Anu Toija (Helsinki, Länsi-Uusimaa ja  Keski-Uusimaa) ja Ilari Karhumalja (Helsinki, Itä-Uusimaa ja Vantaa-Kerava). Uudenmaan alueellinen vastuutaho on HyTe ry.

Viimeisimmät uutiset Järjestöjen sote-muutostuesta

Uudenmaan järjestöasiantuntijoiden yhteystiedot:

Helsinki, Länsi-Uusimaa ja  Keski-Uusimaa:

Milla Kajanne
järjestöasiantuntija

+358 (0)50 372 9162                                                                                                           etunimi.sukunimi@hyte.fi

Helsinki, Itä-Uusimaa ja Vantaa-Kerava: 

Ilari Karhumalja
järjestöasiantuntija

+358 (0)50 552 2778
etunimi.sukunimi@hyte.fi

Voit seurata muutostukityön etenemistä kansallisesti

  • Materiaalit ja toimintamallit löytyvät Innokylästä
  • Twitterissä aihetunnisteella #ihmisensote

Uudellamaalla tietoa saat

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?