Hyvinvointialueet tarvitsevat järjestöyhteistyön rakenteita

Järjestöjen sote-muutostuen ja Perheet keskiöön -hankkeen yhteisblogissa pureudutaan ajankohtaiseen keskusteluun järjestöyhteistyön rakenteiden valmistelusta hyvinvointialueilla. Mihin Uudenmaan valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota ja mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Entä miten varmistamme, että kuntalaisten hyvinvointi säilyy valmistelun keskiössä? Hyvinvointialueiden valmistelu on edennyt tiiviiseen…

Lue lisää »

Helsingin perhekeskusten järjestöyhteistyö

Helsingin perhekeskukset tarjoavat lapsiperheille palveluita. Perhekeskuksissa tehdään monipuolista yhteistyötä erityisesti lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen kanssa, ja myös muut järjestöt ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön! Tästä artikkelista löydät tietoja, miten perhekeskuksissa tehdään järjestöyhteistyötä. Helsingin perhekeskukset Vuosaaren perhekeskus ja terveys- ja…

Lue lisää »

Toivo-vertaistukisovellus tuo vertaistuen taskuun

Reilu vuosi sitten Mesensei Oy kertoi SOSTEn uutiskirjeessä digitaalisesta Heippa.fi -tukikanavasta ja tarjosi SOSTE -järjestöille mahdollisuutta vuoden maksuttomaan kokeiluun. OLKA-toiminta tarttui tilaisuuteen välittömästi, sillä SOSTEn välittämä viesti tavoitti järjestön juuri oikeaan aikaan.  Keskustelu ja sparraus uudesta palvelusta alkoi OLKAn ja…

Lue lisää »

Digitalisaatio on mahdollisuus järjestöille

”Niin muuttuu maailma, Eskoni”. Näin Eskon isä sanoo Eskolle Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Maailma on muuttunut ja monet järjestöt ovatkin jo digitalisaation eri mahdollisuuksia ehtineet hyödyntää. Koronaepidemia toi tullessaan uudet kokous- ja seminaarikäytännöt ja asiakkaita tavataan etänä. Järjestöjen taloushallinto, laskutus tai…

Lue lisää »

Analyysi: Järjestöjen huoli toimintaedellytyksistä esillä aluevaalipaneeleissa

Uudenmaan hyvinvointialueilla järjestettiin tammikuussa 10.–13.1. neljä järjestöaiheista aluevaalipaneelia. Paneeleissa keskusteltiin laajasti järjestöjen roolista ja merkityksestä sote-palveluiden kehittämisessä ja alueiden hyvinvoinnin tuottamisessa. Panelistit korostivat yhteistyön merkitystä, toivat esiin yhteistyörakenteiden tärkeyden ja painottivat järjestöjen huomioimista aluestrategioiden laadinnassa. Panelistit pitivät järjestöjen roolia elintärkeinä…

Lue lisää »

Joulukuun ajankohtaiset kuulumiset Uudenmaalta Järjestöjen sote-muutostuesta

Vuoden 2021 lopulla on hyvä summata kulunutta syksyä ja käydä läpi vuoden viimeiset ajankohtaiskuulumiset Järjestöjen sote-muutostuen työstä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin valmistelussa. Syksyllä 2021 työmme painopisteitä ovat olleet alueiden järjestöverkostojen yhteistyön tiivistäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteen ja osallisuuden kehittäminen sekä järjestön toimintaedellytysten turvaamisen vaikuttamistyö.   Järjestöverkostojen yhteistyön tiivistäminen  Järjestöjen sote-muutostuessa…

Lue lisää »

Kumppanuushautomo tekee etsivää järjestötyötä 

Kumppanuushautomo on EJY ry:n koordinoima kotoutumisen toimijoiden verkosto Espoossa. Toimintaan kuuluu maahanmuuttajayhdistysten tukeminen järjestön kehittämiseen liittyen, mutta myös koko espoolaisen kotoutumiskentän yhteen tuominen ja toiminnan näkyvyyden lisääminen. Kumppanuushautomo pyrkii yhdistämään eri tahoja ja hahmottamaan kirjavaa toimijoiden joukkoa. Tämä koskee niin järjestöjä,…

Lue lisää »

EJY mukana viiden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa

Kaksivuotisessa viiden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa tutustutaan Riian NGO House -malliin, muokataan se paikalliseen kontekstiin ja hyödynnetään opittua paikallistasolla. Riikalainen ”Järjestöjen talo” pitää sisällään useita järjestöyhteistyön elementtejä: Active NGOs -projektissa kehitetään espoolaista toimintamallia, jonka tarkoituksena on toimia järjestöjen ja…

Lue lisää »

EJY ry seniori-ikäisten Keikka-avulla ennätysvuosi !

EJY ry Keikka-apu on kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa yli 65-vuotiaille espoolaisille kotihoidon ja diakoniatyön asiakkaille. Keikka-auttajat antavat arjen apua, toimivat saattajina terveydenhuollon vastaanotoille ja kauppa-asioilla sekä käyvät ulkoilemassa yhdessä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2018 tehtiin taas ennätyksiä, pyyntöjä vapaaehtoisten käynneille tuli 952 kappaletta,…

Lue lisää »