Korona räjäytti Parisuhdekeskus Kataja ry:n suosion


”Kaikissa parisuhteissa halutaan voida hyvin niin, että suhde antaa voimaa, energiaa ja hyviä asioita elämään”, Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Suvi Laru

 

Parisuhdekeskus Kataja oli osalle ihmisistä vielä suhteellisen tuntematon järjestö, kunnes pandemia toi parisuhteisiin liittyvät ongelmat kirkkaammin päivänvaloon ja ihmiset lähtivät hakemaan entistä useammin apua.

Töölö, Helsinki. Soitamme ovikelloa, mitään ei kuulu. Soitamme uudelleen ja jäämme odottamaan. Siinä samassa meitä huhuilevat iloisesti Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Suvi Laru ja asiantuntija Laura Huuskonen, jotka aurinkoinen iltapäivä on houkutellut lounastauolle ulos. Tervehdittyämme toisiamme menemme sisään vanhaan tyylikkääseen rappukäytävään ja sitä kautta ensimmäisessä kerroksessa oleviin järjestön valoisiin ja tyylikkäästi sisustettuihin tiloihin.

Parisuhdekeskus Kataja ry on valtakunnallinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka tekee monialaista parisuhdeteemaista toimintaa. Järjestö on koordinoinut vuodesta 2004 lähtien valtakunnallista parisuhdeverkostoa, joka edistää toiminnallaan vahvistavan parisuhdetyön näkymistä yhteiskunnassa. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 35 eri toimijaa, sisältäen muun muassa useita sote- ja hyvinvointialueita. Parisuhdekeskus Kataja ry järjestää parisuhdeverkoston kanssa vuosittaista Valtakunnallista Parisuhdeviikkoa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta parisuhteista ja korostaa turvallisen ja hyvinvoivan parisuhteen merkitystä yksilöiden ja suhteiden terveydelle. Parisuhdekeskus Kataja tekee paljon yhteistyötä myös monien muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa muun muassa Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta -toiminnassa. Järjestö on myös mukana monien eri sote-alueiden kehittämistyössä ja tarjoaa koulutusta eri alojen ammattilaisille.

Toiminta on monipuolistunut merkittävästi

Parisuhdekeskus Kataja ry perustettiin 28 vuotta sitten tavoitteenaan tehdä ennakoivaa parisuhdetyötä. Järjestö alkoi aktiivisista toimijoista, jotka tekivät aluksi pienimuotoista työtä muun muassa kirjoituskoneella tehtyjen valistuslehtien muodossa. Toiminta on pikkuhiljaa kasvanut valtakunnalliseksi ja monipuolistunut. ”Maailma on muuttunut paljon järjestön perustamisesta lähtien ja nykyään toiminnassa huomioidaan kaikenlaiset parisuhteet”, kertoo Huuskonen. Toimintaan voi siis lähteä mukaan riippumatta identiteetistä tai parisuhteen muodosta. ”Erilaisissa elämäntilanteissa tarvitaan erilaista tukea, mutta kaikissa elämäntilanteissa, joissa ollaan parisuhteessa, halutaan pyrkiä voimaan hyvin niin, että suhde antaa voimaa, energiaa ja hyviä asioita elämään.” Vuonna 2022 Parisuhdekeskus Kataja ry pääsi myös aloittamaan uuden kolmevuotisen hankkeen Nuorten aikuisten ihmissuhdetaitojen edistämiseksi.

Parisuhdekeskus Kataja tekee hyvin monenlaista parisuhdeteemaista toimintaa. Tällä hetkellä suurin osa heidän toiminnastaan on verkossa. Järjestö tarjoaa ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten Väestöliiton Hyvä kysymys -alustalla toimivaa chat-neuvontaa, johon kuuluvat päivystys-chat, ajanvaraus-chat ja ryhmächat. On myös pareille ja yksilöille suunnattu parisuhdepuhelin maanantai-iltapäivisin, sekä pareille tarkoitettua Teamsissa tapahtuvaa Parivoima-neuvontaa keskiviikkoiltapäivisin. Kaikki ovat sellaisia, joihin kuka tahansa voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä missä vaan parisuhteeseen ja seurusteluun liittyvissä kysymyksissä.

Parisuhdekeskus Katajan toiminnassa vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa. Mukaan vapaaehtoistoimintaan voivat tulla kaikki täysi-ikäiset, jotka kokevat järjestön toiminnan ja arvot omikseen. Monet vapaaehtoiset ovat saattaneet hakea ja saada apua saaden sitä kautta kipinän tulla jakamaan omaa apuaan muille. Vapaaehtoistoimintaa on muun muassa ryhmächatit, blogikirjoitukset nettisivuille, verkkovertaisryhmät ja kaikille avoimet parisuhdeluennot. ”Nyt verkossa tapahtuvat parisuhdeluennot ovat olleet suosittuja, osallistujia niissä on aina pääsääntöisesti ollut reilut sata”, Laru kertoo.


”On ilahduttavaa miten esimerkiksi nuorten ottavat yhteyttä ja, että apua haetaan aikaisessa vaiheessa.”, asiantuntija Laura Huuskonen

 

Pandemia räjäytti suosion

Korona-aikana Parisuhdekeskus Kataja ry palvelut siirtyivät lähes kokonaan verkkoon ja samalla sen suosio räjähti. Toiminta on saanut laajaa kiinnostusta ympäri Suomen, kun pandemia on lisännyt haasteita parisuhteissa. Media- ja valtakunnallinen vaikuttamistoiminta on laajentunut. Kävijämäärät toiminnoissa moninkertaistuivat ja vuonna 2021 toimintaan osallistuneita oli yli 6000, joista puolet olivat ensikertalaisia. Matalan kynnyksen palveluiden kävijämäärät nelinkertaistuivat ja luentojen kävijämäärät kuusinkertaistuivat. ”On ilahduttavaa miten esimerkiksi nuorten ottavat yhteyttä”, Huuskonen sanoo. ”On hyvä, että apua haetaan aikaisessa vaiheessa.”

Viime vuonna etenkin nuorten ja nuorien pariskuntien yhteydenotot lisääntyivät. Miehet ovat aiempaa useammin uskaltaneet hakea apua. Myös parisuhteiden moninaisuus on lisääntynyt, ja on puhuttu paljon muun muassa turvallisen parisuhteen ja seurustelun pelisäännöistä. Myös eroasiat ovat olleet vahvasti esillä. Parisuhdekeskus Kataja on tehnyt korona-aikana kyselyitä, joissa on tullut ilmi, että parisuhteet tarvitsevat erityisen paljon tukea. Erityisesti nuoret aikuiset ja pikkulapsiperheet ovat kokeneet jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea. On myös huomattu, että osa kokee helpommaksi liittyä mukaan verkon kautta.

Lisääntynyt kiinnostus on tuonut medianäkyvyyden lisäksi mukanaan uusia yhteistyökumppaneita, mahdollisuuksia ja kutsuja mukaan eri tilaisuuksiin, verkostoihin ja tapahtumiin. Larun mielestä suuri saavutus on se, että he saavat suoraa palautetta asiakkailta. Palaute on ollut hyvin kiitettävää ja monet ovat sanoneet uskaltautuneensa tulla toiminnan piiriin, kun järjestö oli ollut näkyvillä mediassa. ”Juuri tänä aamuna kuulimme asiantuntijaltamme asiakaspalautteesta, jossa kerrottiin, että apua hakenut on saanut meiltä enemmän tukea kuin mistään muualta”, Laru kertoo.

Hyvä työilmapiiri auttaa eteenpäin

Parisuhdekeskus Kataja on saanut Mieli ry:n vuosittain jakaman Hyvän Mielen Työpaikka -merkin kuluneena sekä edellisenä vuotena. Korona-ajan haasteista huolimatta yhdistyksessä on pystytty pitämään yllä hyvinvointia edistävää tiimihenkeä ja pyritty tekemään kaikki työ yhdessä hyvin siten, että asiantuntijat kokevat työhyvinvointinsa hyvänä. Laru ja Huuskonen kertovat, että Katajan vahvuuksia ovat upeat yhteistyökumppanit ja verkostot, hallituksen tuki, tiimin yhteishenki, viestintä sekä järjestön ketteryys ja rohkeus lähteä tavoittelemaan uusia asioita. ”Täytyy sanoa, että meillä on aivan upea tiimi! Täällä työssäni olen päässyt tekemään ja vaikuttamaan juuri niihin asioihin, eli perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen parisuhteen teemojen kautta, mistä itse olen haaveillut koko työurani ajan”, Laru kiteyttää.

Laru ja Huuskonen haluavat järjestössä vallinneen ketteryyden säilyvän jatkossakin. He haluavat välittää järjestön rautaista osaamista, päästä näkymään edelläkävijöinä parisuhdetyössä ja tuoda uusia keskustelunavauksia. Tulevaisuudessa järjestö haluaa uuden strategian mukaisesti vahvistaa parisuhteiden hyvinvointia kaikenlaisissa perheissä, lisätä saavuttavuuttaan vielä lisää toimintojen ja viestinnän kautta sekä tekemällä ja ylläpitämällä yhteistyötä eri kumppanien kanssa saavuttamalla sitä kautta entistä laajempaa kohderyhmää. Sote-alueetkin tekevät vielä laajemmin yhteistyötä järjestön ja  parisuhdeverkoston toimijoiden kanssa suunnitellen yhdessä uusia palveluita.

Parisuhdekeskus Katajan yhtenä suurimmista tavoitteista on normalisoida avun hakemista parisuhdeasioihin. Laru ja Huuskonen ovatkin iloisia siitä, että avun hakeminen on saanut enemmän tilaa julkisessa keskustelussa. ”On hyvä, että apua haetaan, sillä koskaan ei voi olla liian aikaista hakea apua haasteisiin”, Laru sanoo. ”Ihmissuhteet eivät ole rakettitiedettä, eikä ydinfysiikkaa, niihin on tosi ok hakea apua ja uskaltaa ottaa vastaan apua itselleen! Vuorovaikutustaitoja voi ja saa opetella!”

Tämän tekstin on kirjoittanut Hyte ry:n järjestöreportteri Sampsa Kurvinen. Artikkeli on  järjestöreporttereiden  juttusarjan 3. artikkeli. Juttusarjassa julkaistaan yhteensä viisi järjestöistä kertovaa artikkelia. Järjestöreportterien työ on osa #KesäduuniOPnpiikkiin -kampanjaa.

 

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?