Kumppanuushautomo tarjoaa järjestöille mahdollisuuksia vaikuttaa vieraskielisten palveluihin

Kumppanuushautomo on verkosto, joka tarjoaa järjestöille mahdollisuuksia vaikuttaa vieraskielisten palveluihin.

Tavoitteena on rakentaa yhteistyötä eri tahojen välillä ja vahvistaa järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden välistä aktiivista vuorovaikutusta Länsi-Uudellamaalla.

Lisäksi Kumppanuushautomo tukee järjestöjen osaamisen kehittämistä ja tekee näkyväksi järjestöjen toiminnan vaikuttavuutta kotoutumista edistävässä työssä.

Kumppanuushautomo on toiminut espoolaisten ja Espoossa toimivien maahanmuuttajajärjestöjen kotouttamistyön vahvistamisen tukena jo vuodesta 2017. Tavoitteena on ollut maahanmuuttajajärjestöjen järjestöosaamisen kehittäminen, yhteistyöverkostojen vahvistuminen sekä maahanmuuttajajärjestöjen kohderyhmän parempi tavoittaminen. Lisäksi on pyritty lisäämään järjestöjen yhteistyötä sekä työn näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Espoossa tätä kaikkea on tehty tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa.

Asiantuntemusta ja kokemusta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vieraskielisten asukkaiden tueksi

Sote-muutos uudistaa toimintarakenteita myös vieraskielisten palveluiden osalta: espoolaisista oli vieraskielisiä 59 610 henkilöä eli 20,1 prosenttia vuoden 2021 lopussa (espoo.fi)  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirryttäessä luku kasvaa 70 500 asukkaaseen (luvn.fi).

Vieraskielisten järjestöjen toiminta painottuu Espooseen, jossa järjestöjen toiminta on ollut aktiivista ja yhteistyöllä on pitkät juuret. Kumppanuushautomo-verkostossa on kuitenkin valmistauduttu myös uuteen vastuunjakoon kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

”Verkostolla on muutoksessa paljon annettavaa: järjestöillä on vahvaa asiantuntijuutta ja kokemusta, jota jakaa kaikkien hyvinvointialueen kuntien vieraskielisten asukkaiden tueksi,” sanoo suunnittelija Aura Tarjanne HyTe ry:n Kumppanuushautomo-verkostosta.

”Verkostolla on muutoksessa paljon annettavaa: järjestöillä on vahvaa asiantuntijuutta ja kokemusta, jota jakaa kaikkien hyvinvointialueen kuntien vieraskielisten asukkaiden tueksi.”

Vieraskielisten järjestöverkosto Länsi-Uudellamaalla


Kumppanuushautomo on vieraskielisten järjestöjen järjestöverkosto ja vaikuttamiskanava palveluiden kehittämiseksi. Se kokoaa Länsi-Uudenmaan alueen vieraskielisiä järjestöjä ja muita toimijoita keskustelemaan yhteisistä teemoista, tutustumaan toisiinsa sekä etsimään yhteiskehittämisen mahdollisuuksia.

”Teemme yhteistyötä Järjestöjen sote-muutostuen sekä Länsi-Uudenmaan vieraskieliset huomioivien palvelujen kehittämisprojektin kanssa. Verkosto on kokoontunut kaksi kertaa tänä syksynä ja tapaamisissa on pohdittu ja työstetty Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunnan suunnitelmaa sekä järjestöyhteistyön merkitystä hyvinvointialueella vieraskielisten asukkaiden ja heidän parissaan työskentelevien tueksi.”

Länsi-Uudenmaan järjestöneuvottelukunnan suunnitelmassa vieraskieliset järjestöt ovat edustettuna omana teemaverkostona, jota Kumppanuushautomo koordinoi, kuuden muun teemaverkoston rinnalla. Verkoston tavoitteena on tuoda hyvinvointialueen vieraskielisten järjestötoimijoiden ja asukkaiden näkökulmaa näkyväksi järjestöneuvottelukunnan kautta ja integroitua hyvinvointialueen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön, nimetä järjestöedustajia työryhmiin, tehdä lausuntoja ja aloitteita sekä vaikuttaa järjestöavustuksiin.

Tule mukaan!

Vieraskielisten työllisyyden edistäminen Espoossa

Kumppanuushautomo on mukana luomassa rakenteita Espoon kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle. Yksi yhteistyön tärkeimmistä tavoitteista on vieraskielisten työllisyyden edistäminen.

”Edistämme vuoropuhelua ja rakennamme sitä systemaattisesti järjestökentän ja kaupungin välille. Vuonna 2022 olemme keskittyneet vieraskielisten nuorten työllisyyden edistämiseen yhteistyössä Työllisyys Espoon kanssa. Pohdimme kahdessa työpajassa yhdessä järjestöjen ja Espoon kaupungin työntekijöiden kanssa keinoja työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseksi. Kuulimme, millaisia ajatuksia ja näkemyksiä järjestöillä on nuorten työllistymiseen ja palveluihin saattamiseen liittyen sekä miten järjestöt ja Espoon kaupunki voisivat yhdistää voimavaransa nuorten tavoittamiseksi”, Tarjanne kertoo syksyllä 2022 järjestetyistä Nuoret töihin nyt -työpajoista.

Molempien osapuolten näkemys on, että Espoon kaupungin ja järjestötoimijoiden on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä ja kehittää yhteistyön muotojen yhdessä: ”Haluamme tuntea järjestötoimijat, heidän työnsä ja tavoitteensa ja käydä vuoropuhelua. Kun yhteisiä tavoitteita löytyy, kaupungin tulee olla valmis tukemaan strategisia järjestökumppaneita myös taloudellisesti. Lisäksi haluamme tunnistaa järjestöjen roolia potentiaalisina palveluntuottajina, kun kaupunki suunnittelee nuorten kotoutumista ja työllistymistä edistävää tulevaa toimintaa” kehityspäällikkö Ulla Kangas Espoon kaupungilta. Lue lisää aiheesta täältä!

Yhdessä koottuja ajatuksia ja palautetta nuorten työllisyyden edistämiseksi esiteltiin Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seminaarissa 10.11. HyTen toiminnanjohtaja Marja Manninen kertoi tilaisuudessa järjestöyhteistyöstä ja järjestöjen vaikuttamisen kanavista, joista Kumppanuushautomon toiminta on yksi esimerkki.

Nuorten kotoutumista ja työllisyyttä edistämässä

Kumppanuushautomo edistää nuorten kotoutumista ja työllisyyttä myös muilla tavoin. Se toimii esimerkiksi puheenjohtajana Espoon KOTY nuorten (kotoutuminen ja työllisyys) verkostossa vuonna 2023. Espoon KOTY nuorten verkosto toimii verkostoitumisen ja tiedottamisen kanavana maahanmuuttajanuorten ohjauksen parissa työskenteleville.

”Verkoston tavoitteena on edistää nuorten espoolaisten maahanmuuttajien kotoutumista lisäämällä nuorten maahanmuuttajien opinto- ja työllisyyspolkujen sujuvuutta ja lisätä tiedonvaihtoa näihin liittyen sekä mahdollisuuksia osallistua mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Lisäksi verkosto tarjoaa mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen nuorten maahanmuuttajien ohjaustyössä”, Tarjanne kertoo.

KOTY nuorten verkosto aktivoituu tammikuussa 2023 verkostotapaamisella. Lue lisää täältä!

Käytännönläheistä tukea vieraskielisten järjestöille

Kumppanuushautomo tarjoaa vieraskielisten järjestöille myös käytännönläheistä tukea. Verkoston tavoitteina on tukea vieraskielisten järjestöjen osaamisen kehittämistä, yhteistyöverkostojen vahvistumista ja järjestöjen työn näkyvyyden lisäämistä. Käytännön esimerkkejä tästä työstä ovat mm. järjestöille suunnatut työpajat ja neuvonta yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Järjestöt voivat osallistua erilaisille järjestöpisteille ja -toreille esittelemään omaa toimintaansa.

”Järjestötorien ja -pisteiden avulla on mahdollista markkinoida järjestön tai yhteisön toimintaa, löytää uusia vapaaehtoisia tai osallistujia omaan toimintaan. Lisäksi tilaisuudet mahdollistavat verkostoitumisen muiden mukana olevien järjestöjen kanssa”, Tarjanne vinkkaa.

Tapahtumien teemoina on lisätä tietämystä paikallisista järjestöistä ja palveluista, edistää asukkaiden osallisuutta ja tukea sekä tarjota asukkaille tietoa vapaa-ajan toiminnasta tai hyvinvoinnin tuesta.

Tervetuloa mukaan juhlimaan kulunutta vuotta ja nauttimaan verkoston seurasta
Valojuhlaan 13.12. klo 16.00-18.00! Lue lisää tästä!

Aura Tarjanne
suunnittelija
+358 (0)50 501 8558
etunimi.sukunimi@hyte.fi

HyTe ry – Järjestöjen tuki
Kumppanuushautomo

Meron Yohannes
suunnittelija
+358 (0)50 537 8805
etunimi.sukunimi@hyte.fi

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?