Kumppanuushautomo yhdistää ja mahdollistaa

Ajankohtaista

Yhteistyö ja verkostoituminen, myös järjestöjen kesken on entistä tärkeämpää, sillä resursseja yhdistämällä voidaan saada enemmän aikaan. Kumppanuushautomo yhdistää ja mahdollistaa tavoitteenaan yhdistää voimavarat ja tukea yhteistyötä monikielisten järjestöjen tukemiseksi.

Kumppanuushautomon tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä sekä edistää monikielisten palveluiden kehittämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Sen verkostot tarjoavat järjestöille mahdollisuuden matalan kynnyksen verkostoitumiseen, osaamisen kehittämiseen ja toiminnan näkyvyyden lisäämiseen. HyTe ry:n Kumppanuushautomo tarjoaa monikielisille järjestöille mahdollisuuksia osallistua työpajoihin, järjestötoreille ja verkostoihin, joiden kautta he voivat tuoda esiin toimintansa vaikuttavuutta kotoutumista edistävässä työssä ja samalla etsiä yhteistyön mahdollisuuksia, jakaa tietoa toiminnastaan ja vaihtaa kokemuksia.

Kumppanuushautomon toimintaa suunnittelee ja toteuttaa Meron Yohannes. Meron on toiminut Kumppanuushautomossa suunnittelijana puolitoista vuotta kehittäen yhteistyöverkostoja ja tukien monikielisten järjestöjen toimintaa. Taustalla hänellä on ylempi korkeakoulututkinto kaupalliselta alalta, mikä antaa vahvan pohjan strategisessa suunnittelussa ja verkostojen kehittämisessä. Hänen tehtävänsä Kumppanuushautomossa sisältävät verkostojen rakentamisen ja ylläpitämisen, työpajojen ja tapahtumien järjestämisen sekä tiedonvaihdon edistämisen eri toimijoiden välillä. Kumppanuushautomon toimintaa tukee myös yhteistyö HyTe ry:n järjestöjen sote-muutostuki-hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on myös monikielisten järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyön tukeminen ja vahvistaminen.

Verkostot ja toiminta

Kumppanuushautomontoiminnassa keskiössä ovat verkostot:

LUMO-verkosto on monikielisten järjestöverkosto Länsi-Uudellamaalla, joka kokoaa monikielisiä toimijoita keskustelemaan, tutustumaan ja kehittämään yhteisiä ratkaisuja. Verkosto toimii aktiivisena vuoropuhelun ja tiedonvälityksen kanavana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ja sen kautta pienetkin järjestöt voivat vaikuttaa ja käydä keskustelua julkisten tahojen kanssa. Verkosto on avoin, eikä osallistuminen sido järjestöä mihinkään.

Domino-verkosto on monisektorinen ja moniammatillinen verkosto, joka keskittyy vaikeiden ja pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen kouluympäristössä Espoossa ja Länsi-Uudellamaalla.

Nuorten KOTY-verkosto (kotoutuminen ja työllisyys) edistää nuorten kotoutumista ja työllisyyttä. Kumppanuushautomo toimii verkoston puheenjohtajana 2024 ja kokoaa yhteen maahanmuuttajanuorten ohjauksen parissa työskenteleviä.

Kumppanuushautomon toimintoihin kuuluvat myös erilaisten järjestötorien ja työpajojen suunnittelu sekä toteutus. Näiden avulla kehitetään järjestöjen osaamista ja lisätään niiden toiminnan näkyvyyttä.

Liity Kumppanuushautomon uutiskirjeen tilaajaksi, niin saat tietoa verkostotapaamisista sekä muista ajankohtaisista asioista.

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt:

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery