Palvelut ja HAnkkeet

Kumppanuushautomo

Haluatko kehittää järjestösi toimintaa tai palveluita ja tarvitsetko siihen yhteistyökumppania? Etsitkö tietoa ja kokemuksia palveluiden tueksi?

Tukea, verkostoja ja vaikuttamista monikielisten järjestöille

Kumppanuushautomo yhdistää voimavarat ja tekee yhteistyötä monikielisten tueksi. Kumppanuushautomon tavoitteena on rakentaa yhteistyötä eri tahojen välillä ja vahvistaa järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden välistä vuorovaikutusta.  

 

Järjestöjen toiminnan tueksi 

Kumppanuushautomon verkostot tarjoavat järjestöille matalan kynnyksen väylän verkostoitua muihin saman kohderyhmän kanssa toimiviin tahoihin. Verkostotoiminta mahdollistaa kumppanuudet sektorirajat ylittäen – järjestöt saavat mahdollisuuksia vaikuttaa mm. monikielisten palveluihin kunnissa ja hyvinvointialueella. 

Verkostojen tavoitteina on tukea monikielisten järjestöjen osaamisen kehittämistä, yhteistyöverkostojen vahvistumista ja järjestöjen työn näkyvyyden lisäämistä. Järjestöt voivat osallistua erilaisiin työpajoihin ja järjestötoreille ja tuoda esiin järjestöjen toiminnan vaikuttavuutta kotoutumista edistävässä työssä.

 

Apukädet julkisen toimijoille 

Kumppanuushautomon verkostot tarjoavat väylän tiedon keräämiseen sekä tiedottamiseen. Kumppanuushautomo kokoaa saman kohderyhmän kanssa toimivia tahoja yhteen erilaisten verkostojen, työpajojen ja järjestötorien avulla ja tukee verkostoitumista julkisen ja järjestökentän kesken. Kotoutumista tukevat palvelut kehitetään parhaiten yhteistyössä. 

Tule mukaan toimintaan ja etsimään yhteistyön mahdollisuuksia omalle toiminnallesi! 

 

Järjestöyhteistyö 

Yhdistämme järjestöjen ja julkisen toimijat yhteistyöprojekteihin, joilla tavoitellaan yhteistä viestintää tai muutosta. Teemat ja tarpeet nousevat verkostoista ja kokoamme halukkaat toimijat kehittämään tai tuottamaan tarvittavia ratkaisuja yhdessä. 

 

Verkostot

LUMO – Monikielisten järjestöverkosto Länsi-Uudellamaalla 

LUMO kokoaa Länsi-Uudenmaan alueen monikielisiä järjestöjä ja muita toimijoita keskustelemaan yhteisistä teemoista, tutustumaan toisiinsa sekä etsimään yhteiskehittämisen mahdollisuuksia.  Verkosto toimii aktiivisena vuoropuhelun ja tiedonvälityksen kanavana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Verkoston tavoitteena on tuoda hyvinvointialueen monikielisten järjestötoimijoiden ja asukkaiden näkökulmaa näkyväksi järjestöneuvottelukunnan kautta ja integroitua hyvinvointialueen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön, nimetä järjestöedustajia työryhmiin, tehdä lausuntoja ja aloitteita sekä vaikuttaa mm. järjestöavustuksiin. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen puitteissa järjestetään myös koulutuksia ja työpajoja.

Domino

Domino on monisektorinen, ilmiölähtöinen ja proaktiivinen moniammatillinen verkosto. Sen johtava ajatus on tehdä moniammatillista yhteistyötä vaikeiden ja pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi kouluympäristössä Espoossa ja Länsi-Uudellamaalla.

Verkostossa käsiteltävät teemat voivat liittyä paitsi edellä mainittuihin vakaviin tilanteisiin myös jatko-ohjaukseen sekä jatkopolkujen löytämiseen kouluympäristön ulkopuolelta monikulttuurisille nuorille ja perheille. 

Verkostoon kuuluvat HyTe ry, Suomen Pakolaisapu ry, Aseman lapset ry ja Espoon kaupunki/konsernihallinto sekä kasvun ja oppimisen toimiala, suomenkielinen perusopetus. Verkoston välillinen kohderyhmä koostuu ala- ja yläkouluikäiset monikieliset lapset ja nuoret sekä heidän läheiset. 

Nuorten KOTY-verkosto (kotoutuminen ja työllisyys)

Kumppanuushautomo edistää nuorten kotoutumista ja työllisyyttä toimimalla puheenjohtajana Espoon KOTY nuorten (kotoutuminen ja työllisyys) verkostossa. Espoon KOTY nuorten verkosto toimii verkostoitumisen ja tiedottamisen kanavana maahanmuuttajanuorten ohjauksen parissa työskenteleville.​

Lue lisää KOTY-verkostosta

HyTe ry:n palvelut ja hankkeet

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirjeemme

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery