Palvelut ja HAnkkeet

Kumppanuushautomo

Haluatko kehittää järjestösi toimintaa tai palveluita ja tarvitsetko siihen yhteistyökumppania? Etsitkö tietoa ja kokemuksia palveluiden tueksi? Haluaako järjestösi vaikuttaa vieraskielisille tarjottaviin palveluihin?

Tukea, verkostoja ja vaikuttamista vieraskielisten järjestöille

Kumppanuushautomo yhdistää voimavarat ja tekee yhteistyötä vieraskielisten tueksi. Kumppanuushautomon tavoitteena on rakentaa yhteistyötä eri tahojen välillä ja vahvistaa järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden välistä vuorovaikutusta.  

Järjestöjen toiminnan tueksi 

Kumppanuushautomon verkostot tarjoavat järjestöille matalan kynnyksen väylän verkostoitua muihin saman kohderyhmän kanssa toimiviin tahoihin. Verkostotoiminta mahdollistaa kumppanuudet sektorirajat ylittäen – järjestöt saavat mahdollisuuksia vaikuttaa mm. vieraskielisten palveluihin kunnissa ja hyvinvointialueella. 

Verkoston tavoitteina on tukea vieraskielisten järjestöjen osaamisen kehittämistä, yhteistyöverkostojen vahvistumista ja järjestöjen työn näkyvyyden lisäämistä. Järjestöt voivat osallistua erilaisiin työpajoihin ja järjestötoreille ja tuoda esiin järjestöjen toiminnan vaikuttavuutta kotoutumista edistävässä työssä. 

Apukädet julkisen toimijoille 

Kumppanuushautomon verkostot tarjoavat väylän tiedon keräämiseen sekä tiedottamiseen. Kumppanuushautomo kokoaa saman kohderyhmän kanssa toimivia tahoja yhteen erilaisten verkostojen, työpajojen ja järjestötorien avulla ja tukee verkostoitumista julkisen ja järjestökentän kesken. Kotoutumista tukevat palvelut kehitetään parhaiten yhteistyössä. 

Tule mukaan toimintaan ja etsimään yhteistyön mahdollisuuksia omalle toiminnallesi! 

Järjestöyhteistyö 

Yhdistämme järjestöjen ja julkisen toimijat yhteistyöprojekteihin, joilla tavoitellaan yhteistä viestintää tai muutosta. Teemat ja tarpeet nousevat verkostoista ja kokoamme halukkaat toimijat kehittämään tai tuottamaan tarvittavia ratkaisuja yhdessä. 

Verkostot 

Vieraskielisten järjestöverkosto Länsi-Uudellamaalla 

Vieraskielisten kanssa toimivien verkosto ja vaikuttamiskanava palveluiden kehittämiseksi. Se kokoaa Länsi-Uudenmaan alueen vieraskielisiä järjestöjä ja muita toimijoita keskustelemaan yhteisistä teemoista, tutustumaan toisiinsa sekä etsimään yhteiskehittämisen mahdollisuuksia.  

Verkoston tavoitteena on tuoda hyvinvointialueen vieraskielisten järjestötoimijoiden ja asukkaiden näkökulmaa näkyväksi järjestöneuvottelukunnan kautta ja integroitua hyvinvointialueen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön, nimetä järjestöedustajia työryhmiin, tehdä lausuntoja ja aloitteita sekä vaikuttaa mm. järjestöavustuksiin. 

Vieraskielisten työllisyyden edistäminen Espoossa 

Kumppanuushautomo on mukana luomassa rakenteita Espoon kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle. Yksi yhteistyön tärkeimmistä tavoitteista on nuorten vieraskielisten työllisyyden edistäminen. 

Kumppanuushautomo edistää nuorten kotoutumista ja työllisyyttä toimimalla esimerkiksi puheenjohtajana Espoon KOTY nuorten (kotoutuminen ja työllisyys) verkostossa. Espoon KOTY nuorten verkosto toimii verkostoitumisen ja tiedottamisen kanavana maahanmuuttajanuorten ohjauksen parissa työskenteleville.​ 

HyTe ry:n palvelut ja hankkeet

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirjeemme

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery