Lähellä.fi-palvelun ja Palvelutietovarannon yhteistyö tuo digitaalisen järjestötiedon kattavasti näkyviin

Lähellä.fi-palvelun ja Palvelutietovarannon yhteistyö tuo digitaalisen järjestötiedon kattavasti näkyviin 

Ajankohtaista

Lähellä.fi-verkosto uutisoi vuodenvaihteessa Suomi.fi-Palvelutietovarannon kanssa käynnistyneestä yhteistyöstä. Mikä Palvelutietovaranto on ja mitä hyötyä siitä on järjestöille? 

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat palvelunsa ja asiointikanavansa. Kuka tahansa voi hyödyntää palveluiden kuvauksia rajapinnan kautta ja näyttää sisältöjä esimerkiksi verkkopalveluiden sivuilla, chatboteissa ja karttapalveluissa. Kaikki Palvelutietovarantoon kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa. 

Palvelutietovarannon ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Tuotepäällikkö Minna Mäkinen vastaa Palvelutietovarannon kehitystiimin työn ohjaamisesta ja johtamisesta. Palvelutietovarantoa kehittää kymmenhenkinen moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sovelluskehittäjiä, UX Designer, sisältöasiantuntijoita ja asiakaspalvelun edustajia. 

”Minun tehtäväni on varmistaa, että kehitysprosessi viedään läpi sovitusti ja tiimi saavuttaa Palvelutietovarannon kehittämisen tiekartalle asetetut tavoitteet. Pohdimme yhdessä, mikä olisi paras tapa toteuttaa jokin toiminnallisuus. Työ vaatii myös tekemisen priorisointia”, Mäkinen kertoo. 

Yhdenmukainen tietosisältö parantaa tiedon laatua 

Mäkinen sanoo, että Palvelutietovaranto kokoaa yhteen kaikki sellaiset palvelut, joissa asiakas on aloitteellinen. Se ei siis pidä sisällään esimerkiksi viranomaisten valvontatyöhön liittyviä asioita. 

”Palvelutietovarannossa palvelut kuvataan yhdenmukaisesti. Tämä nostaa sisällön laatua, sillä yhdenmukaisuus varmistaa, että tiedonetsijä löytää kaikki tarvitsemansa tiedot.” 

Yhdenmukainen tieto on myös hyödynnettävissä muissa järjestelmissä. Palvelutietovarannosta haetaan sisältöjä mm. kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden organisaatioiden sivuille. 

Palvelutietovarannon käyttöliittymään on toteutettu myös tekstintarkastaja, joka ohjaa selkeän sisällön tuottamiseen. Se huomauttaa esimerkiksi liian pitkistä virkkeistä ja kirjoitusvirheistä.  

Elämäntilannelähtöiset palvelukokonaisuudet täydentyvät järjestötiedolla 

Palveluiden kuvaaminen Palvelutietovarannossa on julkiselle sektorille lakisääteistä, ja uudet hyvinvointialueet ja kunnat ovatkin Palvelutietovarannon ahkeria käyttäjiä. Mukaan halutaan enemmän myös järjestöjen tietoja, jotta myös ne ovat kattavasti kansalaisten ja erilaisten digialustojen saatavana.  

Mäkisen mukaan järjestöjen tuottamat palvelut ja toiminta ovat erittäin toivottua sisältöä Palvelutietovarantoon. Mäkinen sanoo, että ei ole väliä, kuka palvelun tuottaa, kunhan palvelu on tarpeellinen käyttäjälle. 

”Suomessa on laaja järjestökenttä. Järjestöt tuottavat monen eri alan palveluita, ja niihin on usein matala kynnys osallistua. Kun myös järjestöjen palvelut saadaan Palvelutietovarantoon, voidaan koota yhteen esimerkiksi tietyn elämäntilanteen palvelukokonaisuuksia. Näitä voivat hyödyntää mm. hyvinvointialueet. Myös esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalvelun elämäntilannelähtöisissä oppaissa hyödynnetään Palvelutietovarannon tietoja. Suomi.fi:ssä on mm. opas erotilanteeseen, jossa mukana on esimerkiksi vertaistukea tarjoavien järjestöjen palveluita”, Mäkinen avaa. 

Lähellä.fi välittää järjestötietoa tulevaisuudessa Palvelutietovarantoon 

Järjestöt voivat kuvata tietonsa suoraan Palvelutietovarantoon. Tulevaisuudessa myös Lähellä.fi-verkkopalveluun kuvatut palvelut välittyvät automaattisesti Palvelutietovarantoon. Järjestön ei tarvitse jatkossa syöttää tietoja monelle eri alustalle. Lähellä.fi:n ja Palvelutietovarannon yhteistyö auttaa järjestöjä saamaan palvelunsa tehokkaasti näkyviin useaan paikkaan.   

”Tällä hetkellä sovitamme yhteen Palvelutietovarannon ja Lähellä.fi:n tietomallia. Käytännössä tarkistamme, että kaikki tarpeellinen tieto siirtyy Palvelutietovarantoon oikein. Näin järjestötieto on hyödynnettävissä kaikkialla siellä, missä Palvelutietovarannon tietoja käytetään.” 

Mäkinen sanoo, että järjestötiedon mukaan saaminen Palvelutietovarantoon on ollut Digi- ja väestötietovirastolle tärkeä tavoite. Tavoite on nyt konkretisoitumassa Lähellä.fi-yhteistyön myötä, ja Mäkinen sanoo olevansa siitä todella iloinen. 

”Toivottavasti yhteistyömme rohkaisee järjestöjä mukaan. Järjestöjen tarjonta saa kattavasti näkyvyyttä, sillä Palvelutietovarannon palvelutietoja hyödynnetään koko ajan enemmän.” 

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt:

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery