Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset v. 2024 kiinnostavat kovasti – infotilaisuudessa oli täysi tupa ja lämmin tunnelma

Ajankohtaista

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (LUVN) järjesti ensimmäisen järjestöavustusinfonsa ti 5.9.2023 illalla Kansalaistoiminnankeskuksessa Espoon Tapiolassa. Täpötäydessä salissa oli 65 kiinnostunutta, kun LUVNin yhdyspintatiimin päällikkö Pilvi Österman ja järjestöyhteistyön asiantuntija Maria Tiilikkala kertoivat tulevan avustushaun periaatteista ja käytännöistä. Tilaisuuden avasi HyTe ry:n toiminnanjohtaja Marja Manninen ja juonsi järjestöasiantuntija Milla Kajanne.

Avustushaku aukeaa syyskuun loppupuolella ja on auki kuukauden ajan. Avustushaun alkamisen tarkkaan ajankohtaan vaikuttaa vielä se, miten digitaalinen järjestelmä saadaan kaikilta osin valmiiksi. Sen tarkoitus on helpottaa niin hakijoiden kuin hakemuskäsittelijöiden työtä ja jatkossa tukea myös hyvinvointialueella tärkeää tiedolla johtamista. Tiedot ja ohjeet Länsi-Uudenmaan järjestöavustusten hakemisesta tulee verkkoon: https://www.luvn.fi/fi/tietoa-meista/organisaatio/jarjestoyhteistyo-lansi-uudellamaalla

Yleis- ja kumppanuusavustukset sekä tulevaisuudessa myös kehittämisavustukset

Avustuslajeja tulee olemaan kolme: syksyllä 2023 haettavat yleisavustukset ja kumppanuusavustukset sekä tulevaisuudessa käyttöön otettavat kehittämisavustukset.

Infotilaisuuden yleisö kysyi mm. tila-asioista. Alueen julkisten tilojen hyödyntäminen myös järjestöjen toiminta- ja kokouskäyttöön on asia, joka vaatii vielä selvittämistä sekä uusia käytäntöjä hyvinvointialueen ja sen kuntien kesken. Järjestö voi käyttää yleis- ja kumppanuusavustusta kohdentumaan myös toimitilavuokraan.

Yleisavustusta myönnetään hyvinvointialueen perustehtävää tukevaan hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta edistävään toimintaan. Yleisavustuksella tuetaan toimintaa, joka pyrkii kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja vastaten niiden vajeisiin ja joka ehkäisee syrjäytymistä.

Järjestöavustuksen myöntämisen vähimmäiskriteereitä ovat yleiset myöntämisperiaatteet, mm. avustusta myönnetään vain yleishyödylliseen toimintaan – ei yritystoimintaan – ja avustettavan yhteisön pitää noudattaa lakeja ja asetuksia. Hyvinvointialue myöntää avustuksia sellaiseen järjestötoimintaan, joka on hyvinvointialueen strategian mukaista ja tukee hyvinvointialueen toimintaa, kuten esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisy, vertaistukitoiminta sekä toimintakyvyn, hyvän elämänlaadun, osallisuuden ja arjen turvallisuuden edistäminen.

Pisteytysjärjestelmä ja myöntämisprosessi

Järjestöavustusten päätöksentekoa ja sen avoimuutta tukemaan on laadittu pisteytysjärjestelmä. Pisteytyksessä korostetaan toiminnan laatua, kattavuutta ja viestintää. Painotetaan mm. yhteistyötä alueen muiden järjestöjen kanssa, toiminnan avoimuutta alueen asukkaille ja sitoutumista ilmoittamaan avustetusta toiminnasta Lähellä.fi-alustalla tai suoraan Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV).

Järjestöavustusten myöntämisestä päättää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta vuoden lopulla. Se huomioi tehtävässään hyvinvointialueen talousarvion, jonka aluevaltuusto vahvistaa marraskuussa. Näin ollen euromäärää v. 2024 järjestöavustuksille ei voida vielä sanoa. Tavoitteena valmistelussa on ollut, että euromäärä pysyisi suunnilleen entisenlaisena, indeksikorotukset huomioiden. Se on ollut noin 2,9 miljoonaa euroa.

LUVNin järjestöavustusmallia rakennettaessa on vertailtu muiden hyvinvointialueiden malleja ja huomioitu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiset tavoitteet. Järjestöavustusasiat ja -prosessi on käsitelty LUVNin toimi- ja vaikuttamistoimielimissä. Kokonaisuuden laatimisessa osallistettiin myös järjestöjä ja kuntia.

Järjestöillä ja muulla kolmannella sektorilla on merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämisessä. Tämän tukemista edellyttää myös Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä: §6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa ja §7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella.

Järjestöyhteistyötä tehdään jatkuvasti myös eri palvelualueilla (mm. ikääntyneet, lapset ja perheet, mielenterveys- ja päihdepalvelut), mutta Länsi-Uudellamaalla Yhdyspintatiimillä on koordinoiva, kokoava ja mahdollistava rooli. Järjestöyhteistyön asiantuntijana toimii Maria Tiilikkala. Avustusasioissa voit kysyä myös: avustukset@luvn.fi.

Syyskuun etäinfot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

LUVN järjestää syyskuussa vielä kolme järjestöavustusinfoa etänä:

  • Suomenkielinen info: to 14.9. klo 16.00-17.00
  • På svenska / Ruotsinkielinen info: ma 18.9. klo 16.00-17.00
  • In English / Englanninkielinen info: ke 20.9. klo 16.30-17.30


Tilaisuudet toteutetaan Teams-etätilaisuuksina. Niihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Teams-osallistumislinkit lisätään järjestöavustusten verkkosivulle lähempänä itse tilaisuutta: Järjestöyhteistyö Länsi-Uudellamaalla | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustushaun alkamisesta tullaan kertomaan myös alueen verkostojärjestön HyTe ry:n verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Voit halutessasi tilata HyTe ry:n kerran kuussa ilmestyvän uutiskirjeen pääsivun alalaidasta: Hyvinvoinnin ja terveyden puolesta – HyTe ry

Milla Kajanne

Milla Kajanne

järjestöasiantuntija

+358 (0)50 372 9162
etunimi.sukunimi@hyte.fi

Tilaa uutiskirjeemme

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt:

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery