Hyte-neuvottelut

Mielekäs arki Vantaan ja Keravan alueen hyte-neuvotteluiden ohjaavana teemana

Ajankohtaista

Hyvinvointialueuudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakenteellisesti ja hallinnollisesti.  Uudistuksella on vaikutuksia niin kuntien, hyvinvointialueiden kuin järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Muutoksessa tulee yhteisesti sopia, miten se näkyy eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Yksi uudistuksen uusista yhdyspintatyötä määrittävistä asioista on sote-järjestämislain 7 §:ssä mainitut hyte-neuvottelut. Nämä neuvottelut käynnistyivät alkuvuodesta 2023 Vantaan ja Keravan alueella.

Järjestämislain 7 §:n perusteella hyvinvointialueen tulee neuvotella vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien alueen toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Itse neuvotteluiden sisältöä ja neuvottelutapaa ei ole säädelty tarkasti. Lainsäädännössä määritellyt neuvottelut tuleekin nähdä minimitasona, jota neuvotteluiden osalta tulee noudattaa. Yhteisen neuvottelutuloksen ohella keskeistä on neuvotella siitä, mistä ja miten neuvotellaan. Toisin sanoen ensimmäisissä hyte-neuvotteluissa on tärkeää yhteisesti sanoittaa sitä, miten ymmärrämme hyte-neuvotteluiden roolin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä ohjaavana ja määrittävänä tekijänä. Näin myös Vantaan ja Keravan hyte-neuvotteluissa toimittiin.

Neuvotteluita ei käynnistetty tyhjältä pohjalta, vaan ne tulee nähdä osana alueen hyte-valmistelutyön kokonaisuutta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyö (hyte-työ) käynnistyi vuonna 2021. Vantaa-Keravan hyte-työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2021 ja se on valmistellut alustavaa hahmotelmaa hyvinvointialueen rakenteista sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman rungosta. Hyvinvointisuunnitelma on tarkoitus laatia kevään 2023 aikana. Vantaan ja Keravan hyte-neuvotteluja pohjustettiin sidosryhmäkyselyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä, huolista ja vahvuuksista. Järjestöille tärkeitä hyte-teemoja käytiin läpi lisäksi Vantaan ja Keravan järjestökehittämisryhmässä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue järjesti ensimmäisen hyte-neuvottelun helmikuussa 2023. Yhteensä alkuvuoden neuvotteluita käytiin kolmeen otteeseen helmi-maaliskuussa. Neuvotteluissa oli mukana hyvinvointialueen, kuntien ja HUS:in edustajia sekä kolme järjestöedustajaa. Alueen järjestökenttää neuvotteluissa edustivat Vantaan Järjestöringin Suve Pääsukene, Keski-Uudenmaan Yhdistyskeskuksen Saana Sandholm ja Järjestöjen sote-muutostuen ja HyTe ry:n Ilari Karhumalja.

Vantaan ja Keravan hyte-neuvotteluiden keskustelua voi kuvata hyvähenkisiksi, rakentaviksi ja yhteistyötä tukeviksi. Neuvotteluiden päätavoitteena oli yhteisen tahtotilan kirkastaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä alueen toimijoiden kesken. Keskeisenä nimittäjänä olivat hyte-työssä tehtävä yhteistyö ja kunkin toimijan tuoma panos hyte-yhteistyöhön. Neuvotteluiden keskiössä olivat neuvotteluiden pohjalta valittavat yhteisesti tunnistetut alueen hyte-ilmiöt ja kunkin toimijan määrittelemät roolit hyte-yhteistyössä. Järjestöedustajina toimme esiin järjestöjen moninaisuutta hyte-yhteistyössä. Määrittelimme sidosryhmien rooleiksi hyte-yhteistyössä kehittäjäkumppanuuden, hyte-tuottajakumppanuuden, tiedon tuottajakumppanuuden sekä palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen kumppanuuden.

Hyte-yhteistyön painopistealueiksi osallisuus, mielen hyvinvointi sekä hyvinvointia edistävät elintavat

Järjestöedustajina nostimme neuvotteluissa alueen ajankohtaisiksi hyte-ilmiöiksi palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden, tiedotuksen kattavuuden, erityiset ikäkausiin liittyvät huolenaiheet, kuten nuorten ja nuorten aikuisten väkivallan, lapsiperheiden köyhyyden sekä nuorten ja ikääntyneiden yksinäisyyden, minkä lisäksi toimme esityksessämme esiin alueen monikulttuurisuutta. Hyte-neuvotteluiden koonti ja loppulausuma on vielä laatimatta, mutta neuvottelujen tuloksena Vantaan ja Keravan alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön painopistealueiksi 2023–2025 valittiin osallisuus, mielen hyvinvointi sekä hyvinvointia tukevat elintavat. Näitä kaikkia yhdistäväksi otsikoksi muotoiltiin neuvotteluiden pohjalta mielekäs arki alueen asukkaille ja palveluiden käyttäjille.

Alkuvuoden hyte-neuvotteluiden pohjalta Vantaan ja Keravan alueen hyte-yhteistyötä kohdentavat ylätason tavoitteet ovat nyt määritelty. Painopistealueisiin panostetaan niin alueen toimijoiden välisessä yhteistyössä kuin kunkin toimijan omissa palveluissa ja toimenpiteissä. Painopisteet on valittu tarkoituksella yhteistyötä kirkastaviksi ylätasoisiksi raameiksi, jotka eivät liiaksi rajaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa tehtävää työtä ja toimijoiden tehtäviä, vaan ennen kaikkea mahdollistavat niin järjestöjen, kuntien, hyvinvointialueen kuin HUS:in sisällyttää nykyistä olemassa olevaa hyte-työtään ja -toimintaa valittujen painopisteiden alle. Hyte-neuvotteluissa valittujen painopisteiden kautta voidaankin tunnistaa yhteistyön paikkoja, yhdyspintoja ja mahdollisia katvealueita eri toimijoiden välisessä hyte-yhteistyössä.

Seuraavissa hyte-neuvotteluiden vaiheissa tarkennetaan ja määritellään alueen hyte-yhteistyön toimenpiteitä, yhteistyötä ja seurantaa. Järjestöjä koskevassa alueellisessa hyte-yhteistyössä on tarkoitus mm. hyödyntää hyvinvointialueen järjestöyhteistyön tiekarttaa ja toimeenpanosuunnitelmaa sekä osallisuussuunnitelmaa. Hyte-neuvotteluiden antia hyödynnetään myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelussa.

Tulevaisuus näyttää, minkälaiseksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyte-neuvotteluprosessi muotoutuu ja minkälaisia mahdollisia uusia avauksia hyte-neuvottelut tuovat tullessaan. Tästä on kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle ja hyte-neuvottelut ovat näyttäneet jo nyt, että yhteisestä tahtotilasta alueen hyte-työ ei jää kiinni.

Lisätiedot:

Ilari Karhumalja
Järjestöasiantuntija, Järjestöjen sote-muutostuki
Helsinki I Vantaa-Kerava I Itä-Uusimaa
HyTe ry – hyvinvoinnin ja terveyden puolesta!

Lisää artikkeleja sote-uudistusteemasta:

Sote-uudistaminen pääsi vauhtiin hyvinvointialueilla – Myös palvelujen vaikuttavuutta pitää parantaa

Järjestöt tarvitsevat tiloja sote-uudistuksen jälkeenkin

Aiheesta muualla: Hyvinvointi­aluekierros ja hyte-neuvottelut värittävät Järjestöjen sote-muutostuen loppukevättä – SOSTEblogi, Anita Hahl-Weckström

Tilaa uutiskirjeemme

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt: