Kumppanuusalusta: Digitaalinen työskentelytila

Mikä ihmeen kumppanuusalusta?

Ajankohtaista

Kumppanuusalusta on kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteinen ja avoin tietopohjan- ja tiedonjakoalusta. Sen ylläpito- ja kehittämisvastuussa ovat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kotoutumisen osaamiskeskus ja työperäinen maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö.

Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen, digitaalinen ja yhteisöllinen yhteistyötila kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille.

Kumppanuusalusta kokoaa satoja kotoutumisen ja maahanmuuton parissa toimivia ammattilaisia. Ammattilaiset edustavat useita eri hallinnonaloja, organisaatioita ja teemoja. Kun rekisteröidyt kumppanuusalustalle, valtakunnallinen kotoutumisen ja maahanmuuton yhteisö on aina tavoitettavissasi.

Kumppanuusalusta – kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteistyötila

Kumppanuusalusta on neutraali, turvallinen ja luotettava digitaalinen palvelu ja yhteisö kaikille kotoutumisen ja maahanmuuton parissa toimiville. Alustalle hyväksytään vain kotoutumista edistävää ja maahanmuuttoon liittyvää työtä tekeviä ammattilaisia, järjestöjä sekä muita aktiivisia vapaaehtoisia ja vaikuttajia.

Kumppanuusalusta on tavallista verkkosivua suljetumpi  ekstranet-sivusto. Sivusto koostuu julkisesta puolesta ja rekisteröityneiden puolesta.

Julkisella puolella on

  • Tietoa palvelusta, ohjeita ja usein kysytyt kysymykset
  • Käyttöehdot, tietosuoja- ja saavutettavuusseloste
  • Palautelomake

Rekisteröityneiden puolella

  • Luot oman profiilisi
  • Voit liittyä työtiloihin ja luoda niitä itse
  • Voit keskustella ja lisätä materiaaleja työtiloihin
  • Voit etsiä toimijoita ja yhteistyökumppaneita yhteyshenkilöhausta esim. alueen tai teeman mukaan

Digitaaliset työtilat

Kumppanuusalustalla on työtiloja, joissa rekisteröityneet jäsenet voivat työskennellä yhdessä. Kuka tahansa Kumppanuusalustalle rekisteröitynyt kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton parissa toimiva voi perustaa oman työtilan esimerkiksi verkostolleen, työryhmälleen, hankkeelleen, projektilleen tai tapahtumalleen.

Työtiloissa voi keskustella sekä jakaa tietoa ja materiaaleja. Työtilat ovat joko julkisia tai yksityisiä. Voit itse määritellä, kumpi työtilasi on. Yksityisestä työtilasta näet ainoastaan työtilan julkiset tiedot mutta julkinen työtila näkyy sisältöineen kaikille alustan käyttäjille.

Rekisteröidy Kumppanuusalustalle ja käytä hyödyksesi – maksutta!

Rekisteröitymisen jälkeen voit luoda maksutta oman työtilan tai useammankin, joissa voitte yhdessä työtilan jäsenten kanssa keskustella ja hallinnoida toimintaanne.

Työtiloja voi käyttää toiminnan suunnitteluun, asiakirjojen ja aineistojen tallentamiseen ja jakamiseen, yhteiskehittämiseen tai verkoston viestintään. Se on hyvä paikka pitää oman verkoston tai projektin yhteystiedot koossa yhdessä paikassa. Koska alustan ylläpito ei riipu sen jäsenistä, ei yksittäisen toimijan poistuminen alustalta haittaa sinne jäävien toimintaa.

Kaikki luodut työtilat näkyvät kirjautuneiden Kumppanuusalustan työtilat -sivulla. Sinulla on myös mahdollisuus etsiä yhteistyökumppaneita Kumppanuusalustalle rekisteröityneistä ammattilaisista. Alustalla toimii useita verkostoja ja hankkeita, joihin voit olla yhteydessä tai liittyä mukaan.

Rekisteröidy Kumppanuusalustalle täältä!

Käyttäjäkokemukset rohkaisevat osallistumaan

HyTe ry:n suunnittelija ja Kumppanuushautomon suunnittelija Aura Tarjanne hyödyntää kumppanuusalustaa Nuorten KOTY-verkoston puheenjohtajana sekä Länsi-Uudenmaan vieraskielisten järjestöverkostossa. Verkostojen toiminnassa on mukana on kuntien ja hyvinvointialueen toimijoita, palveluntuottajia eri yksiköistä ja toiminnoista sekä useita järjestöjä.

Mukana olevat ihmiset ja vastuut vaihtuvat säännöllisesti, mikä tuo haasteita tiedottamiseen sekä tiedon tallentamiseen. Aura näkee alustan suurimmiksi hyödyiksi sen ominaisuudet koota verkoston hajallaan olevia toimijoita eri organisaatioista vaivattomasti yhteisen tiedon ääreen: ”Kumppanuusalustalla työtila pysyy samana, vaikka verkoston puheenjohtajuus vaihtuisi toiselle organisaatiolle ja kaikki vanha tieto pysyy tallessa.” Uudet verkostolaiset voivat helposti tutustua aiemmin koottuihin aineistoihin, muistioihin ja käytyyn keskusteluun. Oman työtilan kautta verkoston toimintaan tutustuminen on helppoa ja kätevää.

Kumppanuusalusta tarjoaa myös mahdollisuuksia matalan kynnyksen verkostoitumiseen. Rekisteröityneistä käyttäjistä voi löytää muita saman teeman toimijoita, yhteistyö- ja vertaismahdollisuuksia. ”Alustan todellinen hyöty saadaan esiin, kun toimijat rekisteröityvät alustalle. Toivoisin verkostojen jäseniltä rohkeutta tutustua Kumppanuusalustan tarjoamiin mahdollisuuksiin, vaikka erilaisia alustoja olisikin jo ennestään käytössä” Aura pohtii. ”Verkostoitumisen lisäksi erityisesti järjestötoimijat voivat saada toimintaansa näkyväksi ja vaikuttaa kotoutumisen kokonaisuuteen osallistumalla alustalta löytyviin verkostoihin.” Kumppanuusalustaa ylläpitävä osaamiskeskus tuottaa ja välittää tietoa kotoutumisesta päätöksentekijöille, viranomaisille, kotoutumisen parissa toimiville. Kumppanuusalustan verkostot tarjoavat mahdollisuuden osallistua tämän tiedon tuottamiseen.

Lue Kumppanuusalustasta lisää sen omilta sivuilta. Sinne pääset tästä linkistä.

Teksti: Vivi Paljakka

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt:

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery