Palvelut ja HAnkkeet

Sote-muutostuki

Järjestöjen sote-muutostuki tekee työtä, että sote-uudistuksen jälkeenkin jokaiselle löytyy joku, joka tukee, välittää ja edistää hyvää oloa. Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Järjestöjen sote-muutostuen maakunnallisesta muutostukityöstä vastaavat alueelliset järjestöasiantuntijat. Alueellista ja maakunnallista muutostukityötä tekeviä järjestöasiantuntijoita on yhteensä seitsemän ympäri Suomen. Uudenmaan järjestöasiantuntijana toimii Milla Kajanne (Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Vantaa-Kerava). Uudenmaan alueellinen vastuutaho on HyTe ry.

Sote-muutos Uudenmaan hyvinvointialueilla

Seuraa sote-muutoksen etenemistä kansallisesti

  • Materiaalit ja toimintamallit löytyvät Innokylästä
  • Twitterissä aihetunnisteella #ihmisensote

Sote-muutoksen tiedotuskanavat Uudellamaalla

 

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

HyTe ry:n palvelut ja hankkeet

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirjeemme

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery