Tarkista, että Lähellä.fi-palvelussa ilmoittamasi tieto on yhteensopivaa Suomi.fi-Palvelutietovarannon kanssa 

Lähellä.fi-palvelun logo

Lähellä.fi-verkkopalvelun ja Suomi.fi-Palvelutietovarannon (PTV) välinen integraatio valmistuu tämän syksyn aikana. Integraation valmistumisen jälkeen kaikki Lähellä.fi:hin ilmoitettu, Palvelutietovarantoon sopiva tieto siirtyy sinne automaattisesti.   Lähellä.fi:stä siirtyy Palvelutietovarantoon organisaation perustiedot sekä Tukea ja apua- ja Harrastukset ja vapaa-aika -kategorioiden toimintailmoitukset, joilla on ilmoitettu pitkäkestoisia palveluita. Lyhytkestoiset tapahtumat eivät siirry Palvelutietovarantoon.   Lähellä.fi-palvelussa ilmoitetun tiedon täytyy myös täyttää tietyt ehdot, […]

Lähellä.fi-verkkopalvelun tilannekatsaus, syksy 2023 

Lähellä.fi tilannekatsaus syksy 2023

Reilu vuosi sitten käyttöönotettu Lähellä.fi-verkkopalvelu on saanut jalansijaa koko Suomessa. Elokuussa 2023 palveluun oli rekisteröitynyt jo yli 2000 järjestöä, joista 330 toimii Uudellamaalla. Palveluun on tehty sen olemassaolon ajan yli 5000 toimintailmoitusta.  Lähellä.fi-palvelun tarkoituksena on tuoda järjestötieto helposti kansalaisten ja heidän palveluohjauksestaan vastaavien asiantuntijoiden saataville. Verkkopalvelu toimii itsessään kattavana hakukoneena, mutta sen lisäksi sinne syötettyä […]

Tulostus-, kopiointi- ja skannauspalvelut Kansalaistoiminnankeskuksessa

Järjestöt tarvitsevat tiloja sote-uudistuksen jälkeenkin

Onko sinulla tarve laadukkaille tulosteille? Täytyykö sinun skannata tai kopioida, mutta et halua hankkia omaa laitetta käyttöösi? Hyödynnä HyTen tarjoamat laadukkaat tulostus-, kopiointi- ja skannauspalvelut järjestöystävälliseen hintaan! Tutustu palveluun ja kysy lisää Kansalaistoiminnankeskuksen suunnittelija Miikka Pääköltä, miikka.paakko@hyte.fi

Kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia

Projektipäällikkö Eero Kenttä, Kestävän kasvun ohjelma, Helsinki

Korona-aika toi haasteita väestön hyvinvointiin ja syvensi väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä eroja. Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP) tarttuu näihin haasteisiin tavoitteenaan hyvinvoinnin vahvistaminen ja ongelmien ennaltaehkäiseminen. Ohjelman myötä syntyvä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) kansallinen palvelukonsepti on THL:n koordinoima hanke, jota kehitetään ja […]

Mikä ihmeen kumppanuusalusta?

Kumppanuusalusta: Digitaalinen työskentelytila

Kumppanuusalusta on kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteinen ja avoin tietopohjan- ja tiedonjakoalusta. Sen ylläpito- ja kehittämisvastuussa ovat Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kotoutumisen osaamiskeskus ja työperäinen maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö. Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen, digitaalinen ja yhteisöllinen yhteistyötila kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille. Kumppanuusalusta kokoaa satoja kotoutumisen ja maahanmuuton parissa toimivia ammattilaisia. […]

Lähellä.fi ja Palvelutietovaranto tarjoavat järjestöille monipuoliset mahdollisuudet näkyvyyteen 

Digitaalisaatio on mahdollisuus järjesöille

Uutisoimme alkuvuonna Lähellä.fi-palvelun ja Suomi.fi-Palvelutietovarannon välillä alkaneesta yhteistyöstä, jonka myötä Lähellä.fi:hin vietyjä järjestötietoja tullaan siirtämään suoraan Palvelutietovarantoon. Kevään kuluessa olemme tavanneet Palvelutietovarannon tiimiä viikoittain, suunnitelleet tulevan järjestelmäintegraation teknistä toteutusta ja hahmotelleet, mitä tietoja Palvelutietovarantoon siirtyy ja millä tavalla. Samalla olemme kirkastaneet, mitä hyötyjä kumpikin palvelu järjestöille tuo.  Lähellä.fi:n ja Palvelutietovarannon välinen integraatio valmistuu syksyllä 2023. […]

Monikanavaisen markkinoinnin haasteet ratkaistaan kätevillä digitaalisilla ratkaisuilla 

Monikanavaisen markkinoinnin haasteet ratkaistaan kätevillä digitaalisilla ratkaisuilla

Monikanavainen markkinointi on haaste monelle järjestölle. Toiminnasta pitäisi ilmoittaa monessa eri paikassa – kaikkialla siellä, missä omat kohderyhmät ovat. Digitaalisuus on tuonut tilanteeseen omat haasteensa, mutta myös ratkaisunsa.  Toimiala- ja toimintamuotoriippumaton Lähellä.fi-verkkopalvelu otettiin käyttöön vuosi sitten. Palvelu toimii itsenäisenä verkkopalveluna, mutta se tarjoaa monia ratkaisuja tiedon levittämiseksi myös muille verkkosivuille ja palveluille. Integraatioyhteistyö Digi- ja […]

HyTe ry:n nettisivut uudistuivat

HyTe ry:n nettisivut uudistuivat

HyTe ry:n nettisivut uudistuivat toukokuussa. Uudistuksen tavoitteena oli toteuttaa selkeä ja helppokäyttöinen sivusto, jotta eri kohderyhmät löytävät sivuilta helposti tarvitsemansa.  HyTe ry:n nettisivuilta tietoa järjestöille, viranomaisille ja yksilöille  HyTe ry on Uudenmaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen verkostojärjestö. HyTe auttaa ja tukee järjestöjä, jotka pitävät huolta ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Sen lisäksi HyTe tarjoaa yksilöille […]

HyTe ry vuosi 2022 Toiminnanjohtajan katsaus 

Marja Manninen, HyTe ry:n toiminnanjohtaja

Silmäys viime vuoteen – ja katse tulevaan  Vuosi 2022 oli erityinen vuosi – järjestöjä ja kansalaisia kosketti etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. Järjestöjen arjessa tämä näkyi valmistautumisena muutokseen, jossa koeteltiin epävarmuuden sietokykyä sekä vaadittiin sinnikkyyttä vaikuttamistyössä.  Järjestöjen mukana oleminen ja niiden palvelujen turvaaminen uudistuksessa onneksi koettiin jo lakien säätäjien toimesta merkitykselliseksi. STEAn rahoittama […]

Digitalisaatio tarjoaa monenlaisia hyötyjä järjestöille ja kansalaisille

Digitalisaatio tarjoaa monenlaisia hyötyjä järjestöille ja kansalaisille

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän erikoissuunnittelija Marjut Suolla on pitkä kokemus järjestöyhteistyöstä sekä sektoreiden rajat ylittävästä yhteistyöstä. Hänen mukaansa digitalisaatio tarjoaa monenlaisia hyötyjä järjestöille. Järjestötietopalvelut, kuten Lähellä.fi, toimivat parhaimmillaan yhteisenä alustana järjestöjen, vapaaehtoistyön, palveluiden, kuntalaisten, työntekijöiden sekä kumppaneiden välillä.  Marjut Suo toimii Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän erityisasiantuntijana hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet -toimialalla. Sen lisäksi hän toimii projektipäällikkönä Hyte-allianssi-hankkeessa, jonka tarkoituksena […]