Kumppanuushautomo yhdistää ja mahdollistaa

Yhteistyö ja verkostoituminen, myös järjestöjen kesken on entistä tärkeämpää, sillä resursseja yhdistämällä voidaan saada enemmän aikaan. Kumppanuushautomo yhdistää ja mahdollistaa tavoitteenaan yhdistää voimavarat ja tukea yhteistyötä monikielisten järjestöjen tukemiseksi. Kumppanuushautomon tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä sekä edistää monikielisten palveluiden kehittämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Sen verkostot tarjoavat järjestöille mahdollisuuden matalan kynnyksen verkostoitumiseen, […]

LUMO-verkoston tapaaminen: Yhteistyön Voima

LUMO-verkoston logo

Tammikuussa järjestettiin LUMO-verkoston ensimmäinen verkostotapaaminen, jossa kokoontui joukko innostuneita järjestötoimijoita keskustelemaan yhteistyön voimasta ja merkityksestä. Tilaisuus tarjosi arvokkaita näkemyksiä ja jaettuja kokemuksia siitä, miten järjestöjen välinen yhteistyö voi vahvistaa alueen monimuotoisuutta ja yhteisöjen asemaa. Ensimmäisenä puheenvuorossa oli Jade-yhteisön toiminnanjohtaja Susanna Lehtovaara, joka avasi meille näkemyksiä yhteistyön tärkeydestä ja sen mahdollistamista hyödyistä. Hän korosti yhdessä tekemisen […]

Järjestöt ja työnhakijat kohtasivat Lippulaivassa

Kalvo Rekry II -tapahtumasta

Työllisyys Espoo, Omnia ja HyTe ry rakensivat polkuja työelämään Työllisyys Espoon työnantajapalvelut, Omnia ja HyTe ry järjestivät yhteistyössä järjestöille ja työnhakijoille tarkoitetun rekrytointitapahtuman Lippulaivan kirjastossa. Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda yhteen työnhakijoita sekä kolmannen sektorin toimijoita, jotka haluavat rekrytoida osaavia työntekijöitä. Tapahtuma on jatkoa aiemmin syksyllä 2023 järjestettyyn verkkoseminaariin, jossa jaettiin järjestöille tietoa palkkatuella työllistämisestä sekä […]

Monikielinen teemaverkosto on nyt LUMO

LUMO-verkoston logo

Kumppanuushautomon työ vuodesta 2024 eteenpäin saa uuden painopisteen. Jo olemassa oleva Länsi-Uudenmaan vieraskielisten järjestöverkosto, käytännössä Kumppanuushautomon yhteistyöjärjestöt, muodostavat toiminnan ytimen. Verkosto saa uuden nimen LUMO-verkosto ja sen kautta pienetkin järjestöt voivat vaikuttaa ja käydä keskustelua julkisten tahojen kanssa. Teemaverkosto toimii vuoropuhelun ja tiedonvälityksen kanavana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Uudenmaan Kumppanuusohjelman (ELY-keskus) kanssa. Yhteistyö ja verkostoituminen myös […]

How to succeed at the NGO fair Järjestötori

Taitajamessuilla liikkeellä messumaskotti ja nuorta messuyleisöä

NGO Fair Järjestötori is a well-established concept of HyTe ry’s Kumppanuushautomo. Järjestötori provides an easy way for our partner NGOs to gain visibility at events and fairs. The NGO Fair is built, scheduled and organised in advance. All the NGO’s representative has to do is to turn up at the agreed time and take care […]

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta rakennetaan muunkielisten järjestötoiminnalla

Ihmiset piirissä

Muunkielisille toimintaa tarjoavat järjestöt tukevat asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja kotoutumista ja lisäävät näin arjen turvallisuutta. Järjestötoiminnalla on monta roolia myös kokonaisturvallisuuden näkökulmasta – järjestöt luovat turvaverkkoa mahdollisiin kriisitilanteisiin ja lujittavat yhteisöjen kriisinkestävyyttä. Ne myös tuottavat ajankohtaista tilannekuvaa ruohonjuuritasolta ja näkökulmia, jotka eivät muuten nousisi esiin. Eriarvoisuuden lisääntyessä yhteiskunnassa on keskityttävä vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. […]

Kumppanuushautomo ja työllisyyden edistäminen

opiskelijat nurmikolla

Järjestökenttä osallistuu työllisyyden edistämiseen monin tavoin. Monikielisen ja -kulttuurisen järjestötoiminnan keskeiset tavoitteet ovat tukea hyvinvointia ja kielen oppimista, mitkä edesauttavat kototutumista.  Kumppanuushautomo on HyTe ry:n toiminto, joka keskittyy tukemaan monikielisten järjestötoimintaa. Se on mukana luomassa rakenteita julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyölle. Kumppanuushautomon verkostot tarjoavat väylän niin tiedon keräämiseen ja jakamiseen kuin tiedottamiseenkin.   Kumppanuushautomon toiminnan ytimessä […]

Messukokemusta kartuttamassa

Taitajamessuilla liikkeellä messumaskotti ja nuorta messuyleisöä

Taitaja2023 -tapahtuma oli järjestöille uusi aluevaltaus. Espoo Metro Areena täyttyi ammattiin opiskelevista, opettajista, yläkoululaisista ja muusta messuyleisöstä sekä lukuisista esittelypisteistä, joissa oppilaitokset ja yritykset kertoivat itsestään. Myös HyTe ry:n Järjestötorilla riitti vipinää. Kahden päivän aikana torilla esittäytyi seitsemäntoista eri järjestöä tai toimintamuotoa verkostoistamme. Järjestötori ja -basaari on Kumppanuushautomon vakiintunut konsepti, jonka avulla pyrimme tarjoamaan kumppanuusjärjestöille […]

Jaettu tieto parantaa asiakastyötä – KOTY verkostosta tukea monikulttuuristen nuorten hyvinvointityöhön

KOTY verkostosta tukea monikulttuuristen nuorten hyvinvointityöhön

KOTY nuorten verkosto (Espoo) kotoutuminen ja työllisyys Nuorten kotoutumis- ja työllistymisasioiden (KOTY) verkosto on kokoontunut Espoossa jo yli vuosikymmenen ajan. Verkosto toimii yhteisenä foorumina julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kaikille monikulttuuristen nuorten parissa työskenteleville. Verkostossa voi vaihtaa ja tuottaa tietoa nuorten kotoutumiseen liittyen sekä edistää vuoropuhelua kotoutumisen toimijoiden kesken. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden tutustua kotoutumisen parissa […]

Taitajat kansoittivat Metro Areenan

Taitajat kansoittivat Metro areenan

Taitaja2023-tapahtuma järjestettiin Espoossa 8.–11.5.2023. Taitaja on vakiintunut, vuosittain järjestettävä ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu. Kilpailun lisäksi Taitaja on tänä päivänä valtava messutapahtuma. Kävijämäärä ylitti tänä vuonna ennakkoarviot. Messuvieraita Metro Areenalla oli kaikkiaan yli 87 000 henkeä. Mukana oli ammattiin opiskelevien lisäksi ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleviä asiantuntijoita sekä ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneita ja ammatinvalintaa pohtivia sekä yläkoululuokkia opettajineen. Kilpailusuoritusten lisäksi […]