Tarkista, että Lähellä.fi-palvelussa ilmoittamasi tieto on yhteensopivaa Suomi.fi-Palvelutietovarannon kanssa 

Lähellä.fi-palvelun logo

Lähellä.fi-verkkopalvelun ja Suomi.fi-Palvelutietovarannon (PTV) välinen integraatio valmistuu tämän syksyn aikana. Integraation valmistumisen jälkeen kaikki Lähellä.fi:hin ilmoitettu, Palvelutietovarantoon sopiva tieto siirtyy sinne automaattisesti.   Lähellä.fi:stä siirtyy Palvelutietovarantoon organisaation perustiedot sekä Tukea ja apua- ja Harrastukset ja vapaa-aika -kategorioiden toimintailmoitukset, joilla on ilmoitettu pitkäkestoisia palveluita. Lyhytkestoiset tapahtumat eivät siirry Palvelutietovarantoon.   Lähellä.fi-palvelussa ilmoitetun tiedon täytyy myös täyttää tietyt ehdot, […]

Lähellä.fi kampanjoi lokakuussa 2023 hyvinvointia lisäävän järjestötoiminnan puolesta

Lähellä.fi kampanjoi lokakuussa 2023 hyvinvointia lisäävän järjestötoiminnan puolesta (kuvassa nainen joogaa)

Lähellä.fi kampanjoi lokakuussa 2023 hyvinvointia lisäävän järjestötoiminnan puolesta, sillä syysiltojen pimentyessä on tärkeä muistaa unen, liikunnan, ravinnon ja hyvää mieltä tuottavien asioiden merkitys hyvinvoinnille. Järjestöissä tehdään laajaa, monipuolista ja asiantuntevaa työtä terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. Järjestöjen tukimuotoihin kuuluvat mm. erilaiset toiminta- ja tukiryhmät, vertaistukiryhmät, valtakunnalliset chatit ja puhelinpalvelut, kurssit ja oppaat. Lisäksi järjestöt tarjoavat […]

Lähellä.fi-verkkopalvelun tilannekatsaus, syksy 2023 

Lähellä.fi tilannekatsaus syksy 2023

Reilu vuosi sitten käyttöönotettu Lähellä.fi-verkkopalvelu on saanut jalansijaa koko Suomessa. Elokuussa 2023 palveluun oli rekisteröitynyt jo yli 2000 järjestöä, joista 330 toimii Uudellamaalla. Palveluun on tehty sen olemassaolon ajan yli 5000 toimintailmoitusta.  Lähellä.fi-palvelun tarkoituksena on tuoda järjestötieto helposti kansalaisten ja heidän palveluohjauksestaan vastaavien asiantuntijoiden saataville. Verkkopalvelu toimii itsessään kattavana hakukoneena, mutta sen lisäksi sinne syötettyä […]

Lähellä.fi kampanjoi syyskuussa 2023 lapsille ja nuorille suunnatun järjestötoiminnan puolesta

Lähellä.fi kampanjoi syyskuussa 2023 lapsille ja nuorille suunnatun järjestötoiminnan puolesta

Järjestöt tarjoavat paljon erilaisia toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Ne tarjoavat mm. perhekahvilatoimintaa, harrastusmahdollisuuksia ja leiritoimintaa. Lisäksi järjestöt tukevat erilaisten oppijoiden ja vieraskielisten oppimista mm. erilaisilla läksyryhmillä. Tarjolla on myös tukea haastaviin elämäntilanteisiin, kuten esimerkiksi syömishäiriöihin ja itsenäistymiseen. Lähellä.fi-verkkopalvelu kokoaa lapsille ja nuorille suunnatut toimintamahdollisuudet yhteen paikkaan. Syyskuussa Lähellä.fi toteuttaa Uudenmaan alueella kampanjan, jossa tuomme järjestöjen […]

Mitä järjestöt tarjoavat opiskelijoille?

Taitaja23-paneelikeskustelun osallistujat

Järjestökenttä tarjoaa opiskelijoille ja ammatinvaihtajille monipuolisia mahdollisuuksia, joista saatava kokemus voi olla hyvinkin hyödyllistä opiskelua ja uraa ajatellen. Millaisia osallistumis-, opinnäytetyö- ja työmahdollisuuksia järjestökenttä sitten tarjoaa?  Taitaja2023-tapahtuman paneelikeskustelussa 10.5.2023 käytiin läpi, mitä järjestöillä on opiskelijoille tarjolla. Paneelissa keskustelivat HyTe ry:n, Mokuloiden ja Familian edustajat, ja kokemuksistaan kertoi myös järjestökentällä harjoittelunsa suorittanut opiskelija. Keskustelun vetäjänä toimi […]

Lähellä.fi kampanjoi elokuussa 2023 vanhuksille ja vammaisille suunnatun järjestötoiminnan puolesta

Lähellä.fi kampanjoi elokuussa 2023 vanhuksille ja vammaisille suunnatun järjestötoiminnan puolesta

Moni etsii syksyn tullessa itselleen mielekästä ja merkityksellistä toimintaa. Tässä kampanjassa tuomme esille erityisesti vanhuksille ja vammaisille suunnattuja toimintamahdollisuuksia sekä heidän parissaan tehtävää vapaaehtoistoimintaa. Kannustamme käyttäjiä mukaan erilaisiin tukipalveluihin ja harrastuksiin sekä etsimään merkitystä elämäänsä vapaehtoistoiminnan parista. Kampanjan kesto: 1.8.2023 – 31.8.2023. Toteutamme kampanjan aikana digimainontaa, ja Lähellä.fi-palvelu tuodaan näkyville mahdollisuuksien mukaan myös Uudenmaan alueen […]

Lähellä.fi ja Palvelutietovaranto tarjoavat järjestöille monipuoliset mahdollisuudet näkyvyyteen 

Digitaalisaatio on mahdollisuus järjesöille

Uutisoimme alkuvuonna Lähellä.fi-palvelun ja Suomi.fi-Palvelutietovarannon välillä alkaneesta yhteistyöstä, jonka myötä Lähellä.fi:hin vietyjä järjestötietoja tullaan siirtämään suoraan Palvelutietovarantoon. Kevään kuluessa olemme tavanneet Palvelutietovarannon tiimiä viikoittain, suunnitelleet tulevan järjestelmäintegraation teknistä toteutusta ja hahmotelleet, mitä tietoja Palvelutietovarantoon siirtyy ja millä tavalla. Samalla olemme kirkastaneet, mitä hyötyjä kumpikin palvelu järjestöille tuo.  Lähellä.fi:n ja Palvelutietovarannon välinen integraatio valmistuu syksyllä 2023. […]

Monikanavaisen markkinoinnin haasteet ratkaistaan kätevillä digitaalisilla ratkaisuilla 

Monikanavaisen markkinoinnin haasteet ratkaistaan kätevillä digitaalisilla ratkaisuilla

Monikanavainen markkinointi on haaste monelle järjestölle. Toiminnasta pitäisi ilmoittaa monessa eri paikassa – kaikkialla siellä, missä omat kohderyhmät ovat. Digitaalisuus on tuonut tilanteeseen omat haasteensa, mutta myös ratkaisunsa.  Toimiala- ja toimintamuotoriippumaton Lähellä.fi-verkkopalvelu otettiin käyttöön vuosi sitten. Palvelu toimii itsenäisenä verkkopalveluna, mutta se tarjoaa monia ratkaisuja tiedon levittämiseksi myös muille verkkosivuille ja palveluille. Integraatioyhteistyö Digi- ja […]

Lähellä.fi-palvelu sai palautetta ja kehitysehdotuksia käyttäjäkyselystä Uudellamaalla

Lähellä.fi-palvelu sai palautetta ja kehitysehdotuksia käyttäjäkyselystä Uudellamaalla

Uudenmaan alueen Lähellä.fi-verkoston edustaja HyTe ry toteutti Lähellä.fi-palvelun käyttäjäkyselyn huhtikuussa. Kyselyssä kerättiin palautetta palvelun käytettävyydestä ja viestinnästä. Tuloksia tullaan hyödyntämään Lähellä.fi-palvelun jatkokehityksessä.  Kyselyyn vastanneista 83,3 % prosenttia oli rekisteröitynyt palveluun. Ne kyselyyn vastanneet, jotka eivät olleet vielä palvelussa mukana, mainitsivat suurimmaksi esteeksi ajanpuutteen. 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että palveluun on helppo rekisteröityä. Rekisteröityminen […]

Herätä huomio ja innosta! Viisi vinkkiä järjestön toimintailmoituksen laatimiseen 

Vinkkejä järjestösi markkinointiin ja viestintään

Kaipaatko vinkkejä järjestön toimintailmoituksen laatimiseen? Tuntuuko sinusta, että huomiota herättävän ja innostavan toimintailmoituksen laatiminen on vaikeaa? Tai onko kirjoittaminen ylipäätään hankalaa etkä oikein tiedä, miten tarttua toimeen?  Tästä blogista löydät viisi vinkkiä, joiden avulla pääset kirjoitustyössäsi ripeästi vauhtiin. Saat ajatuksia kohderyhmälähtöiseen viestintään ja innostavan toimintailmoituksen kirjoittamiseen. Mukana on myös muutama vinkki toimintailmoituksen hakukoneoptimointiin.  1. Aloita […]