Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset v. 2024 kiinnostavat kovasti – infotilaisuudessa oli täysi tupa ja lämmin tunnelma

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (LUVN) järjesti ensimmäisen järjestöavustusinfonsa ti 5.9.2023 illalla Kansalaistoiminnankeskuksessa Espoon Tapiolassa. Täpötäydessä salissa oli 65 kiinnostunutta, kun LUVNin yhdyspintatiimin päällikkö Pilvi Österman ja järjestöyhteistyön asiantuntija Maria Tiilikkala kertoivat tulevan avustushaun periaatteista ja käytännöistä. Tilaisuuden avasi HyTe ry:n toiminnanjohtaja Marja Manninen ja juonsi järjestöasiantuntija Milla Kajanne. Avustushaku aukeaa syyskuun loppupuolella ja on auki kuukauden ajan. […]

Yli puoli vuotta uutta sotea, mikä muuttui?

Järjestöasiantuntija Milla Kajanne, HyTe ry

Järjestöasiantuntijan katsaus Uudenmaan alueeseen Järjestöt ja muu kolmas sektori sekä yksityiset toimijat täydentävät julkisia sote-palveluita. Järjestöjen rooleja hyvinvointialueilla ei kuitenkaan ole soteuudistuksessa tarkasti määritelty: järjestöyhteistyön konkretia on viime kädessä itsehallinnollisten hyvinvointialueiden asia. SOSTEn ja verkostojärjestöjen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuudessa on pyritty edistämään järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyötä korostamalla järjestöyhteistyön asemointia alueen strategiassa, yhteistyön rakenteita ja resursseja sekä […]

Timo Aronkytö: ”Vaikuttavuuden arviointi tärkeää myös järjestöyhteistyössä”

Timo Aronkytö

Sote-uudistus on tuonut uusia mahdollisuuksia järjestöjen ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö sanoo, että tärkein yhteistyö tehdään asiakkaan ympärillä. Palveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa nousee yhä enemmän suoritteiden sijasta asiakkaan kokema hyöty.  Sote-uudistus astui voimaan vuoden 2023 alussa, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on […]

Mielekäs arki Vantaan ja Keravan alueen hyte-neuvotteluiden ohjaavana teemana

Hyte-neuvottelut

Hyvinvointialueuudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakenteellisesti ja hallinnollisesti.  Uudistuksella on vaikutuksia niin kuntien, hyvinvointialueiden kuin järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Muutoksessa tulee yhteisesti sopia, miten se näkyy eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Yksi uudistuksen uusista yhdyspintatyötä määrittävistä asioista on sote-järjestämislain 7 §:ssä mainitut hyte-neuvottelut. Nämä neuvottelut käynnistyivät alkuvuodesta 2023 Vantaan ja Keravan alueella. Järjestämislain 7 §:n perusteella […]

HyTe ry vuosi 2022 Toiminnanjohtajan katsaus 

Marja Manninen, HyTe ry:n toiminnanjohtaja

Silmäys viime vuoteen – ja katse tulevaan  Vuosi 2022 oli erityinen vuosi – järjestöjä ja kansalaisia kosketti etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. Järjestöjen arjessa tämä näkyi valmistautumisena muutokseen, jossa koeteltiin epävarmuuden sietokykyä sekä vaadittiin sinnikkyyttä vaikuttamistyössä.  Järjestöjen mukana oleminen ja niiden palvelujen turvaaminen uudistuksessa onneksi koettiin jo lakien säätäjien toimesta merkitykselliseksi. STEAn rahoittama […]

Sote-uudistaminen pääsi vauhtiin hyvinvointialueilla – Myös palvelujen vaikuttavuutta pitää parantaa 

Sote-uudistus ja vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi noin 200:lta kuntatoimijalta 21:lle hyvinvointialueelle 1.1.2023. Se oli sote-uudistuksen toimeenpanon ensimmäinen vaihe. Sote-uudistaminen jatkuu arjessa monin tavoin. Päätavoitteena on luoda tasa-arvoisempi palvelujen saatavuus ja vähentää ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja.  Hyvinvointialueita johdetaan paikallisesti mutta ohjataan kansallisesti. Ohjauksella pyritään varmistamaan, että alueet suoriutuvat lakisääteisistä tehtävistään ja että strategiset ja […]

Digitalisaatio tarjoaa monenlaisia hyötyjä järjestöille ja kansalaisille

Digitalisaatio tarjoaa monenlaisia hyötyjä järjestöille ja kansalaisille

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän erikoissuunnittelija Marjut Suolla on pitkä kokemus järjestöyhteistyöstä sekä sektoreiden rajat ylittävästä yhteistyöstä. Hänen mukaansa digitalisaatio tarjoaa monenlaisia hyötyjä järjestöille. Järjestötietopalvelut, kuten Lähellä.fi, toimivat parhaimmillaan yhteisenä alustana järjestöjen, vapaaehtoistyön, palveluiden, kuntalaisten, työntekijöiden sekä kumppaneiden välillä.  Marjut Suo toimii Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän erityisasiantuntijana hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet -toimialalla. Sen lisäksi hän toimii projektipäällikkönä Hyte-allianssi-hankkeessa, jonka tarkoituksena […]