Taitajat kansoittivat Metro areenan

Taitajat kansoittivat Metro Areenan

Ajankohtaista

Taitaja2023-tapahtuma järjestettiin Espoossa 8.–11.5.2023. Taitaja on vakiintunut, vuosittain järjestettävä ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu. Kilpailun lisäksi Taitaja on tänä päivänä valtava messutapahtuma. Kävijämäärä ylitti tänä vuonna ennakkoarviot. Messuvieraita Metro Areenalla oli kaikkiaan yli 87 000 henkeä. Mukana oli ammattiin opiskelevien lisäksi ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleviä asiantuntijoita sekä ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneita ja ammatinvalintaa pohtivia sekä yläkoululuokkia opettajineen. Kilpailusuoritusten lisäksi oppilaitokset ja yritykset esittelevät laajalti toimintaansa omilla osastoillaan.

Omnia-järjestöyhteistyössä on voimaa!

HyTe ry:n yhteistyö Omnian kanssa on jatkunut jo usean vuoden ajan. Yhteistyön tavoitteena on tuoda järjestöt ja niiden toiminta osaksi opiskelijoiden arkea. Järjestötoiminta tarjoaa mahdollisuuksia hyvinvoinnin tukemiseen arjessa: järjestöt tarjoavat monipuolisesti vertaistoimintaa, vapaaehtoistyötä sekä harrastusmahdollisuuksia. Kumppanuushautomo järjestää Järjestötoreja vuosittain mm. Omnian opiskelijoille, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan järjestöjen toimintaan. Järjestöjen ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on tarkoitus vakiinnuttaa rakenteiden tasolle niin, että se tarjoaisi opiskelijoille jatkuvasti mahdollisuuksia. Järjestötorien lisäksi järjestöyhteistyöllä pyritään edistämään mm. järjestöjen tarjoamia harjoittelupaikkoja sekä opiskelijoiden työllistymistä yleisesti ja erityisesti järjestökentälle.

Taitaja2023 Espoo:n päävastuullinen järjestäjätaho oli tänä vuonna Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. HyTe ry organisoi tapahtumaan yhteistyössä Omnian kanssa kaksipäiväisen Järjestötorin 9-10.5. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun järjestöt olivat tällä tavalla Taitajassa näkyvästi mukana.

Järjestötori on konsepti, jonka avulla HyTe ry tarjoaa järjestöille matalan kynnyksen tavan päästä esille ja saada toiminnalle näkyvyyttä sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumaan rakennettiin järjestötorin fyysiset puitteet bannereineen, esitetelineineen, logoseinineen ja viherkasveineen. Torilla oli käytettävissä 4 pöytäpistettä, joille oli aikataulutettu aamu- ja iltapäivävuorot. Järjestötorilla esittäytyi kahden päivän aikana yhteensä seitsemäntoista järjestöä tai toimintamuotoa, jotka olivat ilmoittautuneet mukaan HyTe ry:n Kumppanuushautomon toiminnan kautta. Omniassa järjestötyön yhteyshenkilönä toimii Lisbet Salomonsson-Manninen.

Paneelikeskustelu järjestökentän annista nuorille

Taitajassa pidettiin myös infotilaisuuksia ja paneelikeskusteluita Miniseminaarilavalla ja myös HyTe ry toteutti yhden teemasta ’Töitä, työharjoittelupaikkoja ja hyvinvointia – Mitä järjestöt tarjoavat opiskelijoille ja työelämässä aloittaville?’.  Paneelin juonsi HyTe:n kehityspäällikkö Jussi Sorsimo, joka luotsasi keskustelua muun muassa siitä, millaisia harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyömahdollisuuksia järjestöt voivat tarjota nuorille ja mihin tehtäviin järjestökentälle voi työllistyä. Esiin tuotiin sekin, että järjestökenttä tarjoaa myös vapaaehtoistyötä, josta saatava kokemus voi olla hyvinkin hyödyllistä. Mukana keskustelussa olivat Johanna Syren, Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n koordinaattori, Amrita Singh, kahden kulttuurin nuorille suunnatun MunDuo-hankkeen hankevastaava Familia ry:stä, Suvi Salo, joka kertoi kokemuksistaan opiskeluun kuuluvan harjoittelun suorittamisesta järjestön palveluksessa sekä Janne Erkka HyTe ry:n työllistymistä edistävästä Gradus-toiminnasta sekä OLKA-vertaistoiminnan asiantuntija Kaisa Kauhanen. Tallenne tästä paneelikeskustelusta on nähtävillä HyTe ry:n You Tube-kanavalla maanantaina 29.5.2023.

Kokemuksia Järjestötori-osallistumisesta

Tapahtuman jälkeen Järjestötorin osallistujille lähetettiin palautekysely, jonka avulla mitataan Järjestötorin toteutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Näin toimitaan jokaisen järjestötoritapahtuman jälkeen. Palautteen avulla arvioidaan järjestötori-konseptin toimivuutta kysymällä kokemuksia Järjestötorilla esiintymisen vaikutuksesta kohderyhmän tavoittamisessa, toiminnan esittelyssä ja siitä kertomisessa sekä verkostoitumisessa. Arvioitavia asioita ovat myös tiedotuksen toimivuus, torin ajankohta ja paikka ja käytännön järjestelyt. Myös avointa palautetta saa antaa.

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) oli yksi Järjestötorilla esittäytyneistä verkostolaisistamme. Sen edustaja kertoi suullisessa palautteessaan, että järjestö koki Järjestötorin hyödylliseksi ja resursseihin suhteutettuna helpoksi ja toteutettavissa olevaksi kanavaksi esittäytyä ja saada toiminnalle näkyvyyttä. Puolikas messupäivä oli kaiken kaikkiaan heidän mukaansa varsin onnistunut ja liikkeellä oli toiminnan kannalta juuri sopivia kohderyhmiä. Anonyymeissa palautteissa toistui viesti, että toteutuneiden kohtaamisten määrä oli runsaudessaan myönteinen yllätys. Toisaalta kävi ilmi, ettei Taitaja2023 ollut kaikkien osallistuneiden järjestöjen kohderyhmien kannalta täysin oikea foorumi. Kumppanuushautomo pyrkii kyselyiden ja palautteen perusteella kehittämään omaa toimintaansa niin, että se palvelee verkostomme järjestöjä mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisesti.

Lopussa kiitos seisoo

Taitaja2023-rapahtuman suunnittelu alkoi jo viime vuoden puolella. Vaiva palkittiin ruhtinaallisesti ja pölyn laskeuduttua olemme oppineet suurtapahtumaan osallistumisen eri ulottuvuuksista paljon. Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme. Seuraava Taitaja järjestetään Kuopiossa ja toivomme, että järjestöt pääsevät esittäytymään myös tulevissa Taitaja-tapahtumissa.

Yhteistyöterveisin Järjestötorin tiimi

Aura Tarjanne, HyTe ry

Meron Yohannes, HyTe ry

Vivi Paljakka, HyTe ry

Lisbet Salomonsson-Manninen, Omnian järjestöyhteyshenkilö

Jos järjestösi haluaa tehdä yhteistyötä Ominan kanssa, voit olla Lisbetiin suoraan yhteydessä: lisbet.salomonsson-manninen@omnia.fi

Aura Tarjanne

Aura Tarjanne

Suunnittelija
Kumppanuushautomo-verkosto

+358 (0)50 501 8558
aura.tarjanne@hyte.fi

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt:

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery