Maahanmuuttajat mukaan vapaaehtoistoimintaan

Maahanmuuttajat mukaan vapaaehtoistoimintaan

Aloitusajankohta: 31/10/2023
- 13:00
Loppumisajankohta : 31/10/2023
- 15:00

Tapahtumapaikka

Online Event

Webinaari

Kansalaisareena ja HyTe ry järjestävät yhteistyössä 31.10 klo 13-15 webinaarin teemalla ”Maahanmuuttajat vapaaehtoistyössä”.

Webinaarissa kuullaan kaksi asiantuntijapuheenvuoroa ja kaksi case-esimerkkiä siitä, millaisia kokemuksia järjestökentällä on maahanmuuttajataustaisten vapaaehtoisten rekrytoinnista mukaan toimintaan. Kuullaan onnistumisista ja hyvistä käytännöistä, joista voimme kaikki ottaa opiksi. Käsitellään myös sitä, mikä lähestymistapa ei toimi.

Ohjelma

Klo 13.00: Webinaari alkaa
Klo 13.05 – 13.40 Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö: Suomeen muuttaneiden osallisuuden vahvistaminen sote-palveluissa ja -järjestöissä
Klo 13.40 – 13.55 Eveliina Pasanen, SPR: Case-esimerkki toiminnasta
Klo 13.55-14.00 Tauko
Klo 14.00 – 14.30 Elina Helmanen, Familia ry: Kielitietoisuuden lisääminen vapaaehtoistyössä
Klo 14.30 – 14.45 Analyn Wagas-Hyvönen, Nicehearts ry: Case-esimerkki toiminnasta
Klo 14.45 – 15.00 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.00 Webinaari päättyy

Puhujaesittelyt

Olen Sirkku Varjonen ja työskentelen erikoistutkijana Kuntoutussäätiössä. Taustaltani olen sosiaalipsykologi ja valtiotieteiden tohtori ja erikoisalaani ovat maahanmuutto, osallisuus ja ryhmien väliset suhteet. Työssäni olen selvittänyt Suomeen muuttaneiden osallisuutta sote-palveluissa. Olen myös kehittänyt välineitä Suomeen muuttaneiden osallistumisen helpottamiseksi sote-järjestöjen toimintaan

Puheenvuorossani esittelen Suomeen muuttaneiden osallisuuden toteutumista sote-palveluissa (järjestökenttä mukaan lukien) ja nostan esiin osallisuuden esteitä ja keinoja osallisuuden edistämiseksi. Esityksessäni hyödynnän Kuntoutussäätiön Osana-verkoston tänä vuonna toteuttaman laajan sote-osallisuutta kartoittaneen kyselytutkimuksen tuloksia

Olen Eveliina Pasanen ja toimin Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin maahanmuuttotyön suunnittelijana. Tehtäväni on edistää toiminnoissamme maahanmuuttaneiden kotoutumista ja osallisuutta. Perinteisten kotoutumisen tuen toimintojen kehittämisen lisäksi työni tavoite on vahvistaa maahanmuuttaneiden osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Puheenvuorossani kerron niistä toimenpiteistä, joilla pyrimme vahvistamaan järjestömme moninaisuutta. Keskityn erityisesti niihin keinoihin, joilla panostamme maahanmuuttaneiden tavoittamiseen. Valtakunnallisten toimenpiteiden lisäksi avaan havaitsemiamme oppeja ja haasteita tarkemmin case-esimerkin avulla.

Olen Elina Helmanen ja toimin kahden kulttuurin perheiden järjestö Familiassa toiminnanjohtajana. Familian tavoittena on tukea ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista Suomessa. Tavoitteenamme on edistää kahden kulttuurin perheiden hyvinvointia ja perheiden huomioimista yhteiskunnassa, sekä kehittää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää tukemaan kaksikulttuurisia sekä kaksi- ja monikielisiä perheitä.

Olemme viimeisen vajaan neljän vuoden aikana kehittäneet vapaaehtoistoimintaamme siten, että meillä vapaaehtoisena voi toimia samalla tavalla niin suomeksi kuin englanniksi myös viestinnän ja koulutuksen osalta. Olemme laatineet myös kielistrategian, josta näkee kahdella kielellä toimivan järjestömme periaatteet.

Puheenvuorossani käsittelen, miten vapaaehtoistyössä voidaan lisätä kielitietoisuutta. Kielitietoisessa vapaaehtoistoiminnassa suomen kielen taidon puuttuminen ei ole este täysipainoiselle osallistumiselle vapaaehtoistyöhön. Käyn teemaa läpi muun muassa tuomalla esimerkkejä Familian käytännöistä.

Olen Analyn Wagas-Hyvönen ja työskentelen Nicehearts ry:n Naapuriäidit-toiminnan Espoon aluekoordinaattorina. Työssäni koordinoin vapaaehtoisten toimintaa Espoon alueella ja vedän koulutuksia sekä ryhmä toimintaa.

Naapuriäidit ovat pidempään Suomessa asuneet naiset, jotka toimivat koulutettuina vapaaehtoisina naapuriäiteinä. Naapuriäidit tekevät paljon auttamistyötä ja tukevat erityisesti naisia, jotka ovat asuneet vasta vähemmän aikaan Suomessa. Auttamistyön lisäksi, naapuriäidit järjestävät paljon omaa toimintaa, tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä yhteiskunnallista vaikuttamista.

Puheenvuorossani tuon esille Suomeen muuttaneiden naisten toimijuutta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisesta. Kerron myös Antirasistisesta & sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä työotteestamme kaikissa toiminnassamme ja siitä, miten se vaikuttaa vapaaehtoisten sekä asiakkaiden kohtaamiseen.

Tapahtumasta lisää Kansalaisareenan sivuilla täältä.

Muut tapahtumat ja koulutukset

Tilaa uutiskirjeemme

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery