Viranomaisille

Vapaaehtoistoiminnan koordinaatio

Järjestöjen vapaaehtoistoiminta täydentää julkisen sektorin palvelutarjontaa. Järjestöjen ja julkisen sektorin välisessä yhteistyössä järjestöt koordinoivat vapaaehtoistehtäviä, joilla tuetaan alueen asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja arjen sujumista. Järjestöt perehdyttävät ja kouluttavat vapaaehtoisia tehtäviinsä sekä tarjoavat vapaaehtoisille virkistymismahdollisuuksia. Laadukkaasti koordinoitu ja toteutettu vapaaehtoistoiminta lisää kuntien ja hyvinvointialueiden asukkaiden hyvinvointia kustannustehokkaasti.

Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa suomalaista järjestötoimintaa. Laadukkaan vapaaehtoistoiminnan kulmakivi on hyvä koordinointi, johon kuuluu vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, kouluttaminen, johtaminen ja motivointi. Tiivis yhteistyö alueen viranomaisen kanssa sekä toimintaa tukevat työvälineet ovat myös tärkeässä roolissa. 

HyTe ry vastaa valtakunnallisen OLKA-sairaalavapaaehtoistoiminnan koordinaatiosta yhdessä HUS-yhtymän kanssa. HyTe koordinoi myös Länsi-Uudellamaalla toimivaa, senioreiden hyvinvointia lisäävän VESA-toimintaa. Länsi-Uudenmaan verkostojärjestönä HyTe huolehtii myös alueensa vapaaehtoistoimijoiden osaamisesta ja jaksamisesta. 

HyTen koordinoima vapaaehtoistoiminta

  • VESA-toiminta tuo vapaaehtoiset kotiin ja seniorikeskuksiin espoolaisten ikäihmisten avuksi. 
  • OLKA-vapaaehtoistoiminta tarjoaa potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. 
  • HyTe järjestää koulutuksia ja virkistymismahdollisuuksia Länsi-Uudenmaan alueella toimiville järjestötoiminnan koordinaattoreille ja järjestötoiminnan asiantuntijoille.

     

VESA tuo vapaaehtoiset ikäihmisten avuksi ja iloksi kotiin ja seniorikeskuksiin 

VESA-toiminta tuo vapaaehtoiset ikäihmisten iloksi ja avuksi kotiin ja seniorikeskuksiin. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä HyTe ry:n, Espoon kaupungin vanhusten palveluiden sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Lue lisää VESA-toiminnasta. 

OLKA-vapaaehtoiset tukevat potilaita ja heidän läheisiään sairaalassa 

HyTe ry ja HUS johtavat valtakunnallista OLKA-verkostoa. OLKA-verkoston alueelliset toimijat koordinoivat järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaaloissa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.  Potilasjärjestöjen palvelut ovat tärkeä osa potilaan hoitokokonaisuudessa.  Lue lisää OLKA-toiminnasta. 

Koulutukset ja virkistymismahdollisuudet järjestöjen vapaaehtoistoiminnasta vastaaville ja vapaaehtoisille 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkostojärjestönä HyTe ry auttaa alueen vapaaehtoistoimijoita ja vapaaehtoisia kehittymään tehtävissään ja huolehtimaan jaksamisestaan erilaisilla koulutus- ja virkistymismahdollisuuksilla. Näin pyrimme tukemaan vapaaehtoistoiminnan hyvää laatua ja vapaaehtoisten hyvinvointia.

Viranomaisille

Tilaa uutiskirjeemme