Vates-säätiö edistää osatyökykyisten yhdenvertaisuutta ammattilaisyhteistyöllä

Oulunkylä, Helsinki. Kävelen kohti Vates-säätiön toimitiloja pohtien, onko työparini jo saapunut paikalle. Pian hän viittookin minut luokseen ja suunnistamme yhdessä oikeaan rakennukseen. Nousemme portaat ylös ja koputamme oveen. Lämpimän vastaanoton jälkeen haastattelu on valmis alkamaan. Saamme kuulla Vatesin toiminnasta monelta eri säätiön työntekijältä – ja monesta eri näkökulmasta.

Vates-säätiö sr edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten yhdenvertaista työllistymistä. Säätiön kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka toimivat osatyökykyisten kanssa. Tavoitteena on, että ammattilaisyhteistyön kautta toiminnasta hyötyvät lopulta työllistymiseensä erityistä tukea tarvitsevat ihmiset.

Job Shadow Day – kohti työelämää

Vates koordinoi vuosittain järjestettävää Job Shadow Day -tapahtumaa, jossa osatyökykyiset ihmiset pääsevät tutustumaan unelmatyöhönsä. Työn seuraajat pääsevät näkemään, millaista työ todellisuudessa on ja sopisiko se heille. Tapahtuman tavoitteena on tuoda esille erityistarpeita omaavien osaaminen ja motivaatio työntekoon. Samalla se pyrkii kirkastamaan etenkin osatyökykyisten nuorten tulevaisuudennäkymiä. Vatesin johdon sihteeri Marianne Pentikäinen kuvaakin monen nuoren saaneen toiminnasta ”ahaa-elämyksiä, että hei, minähän lähden opiskelemaan tuota alaa”. Nuoret näkyvät Vatesin toiminnassa myös erityisoppilaitosyhteistyössä. Lisäksi Vates tarjoaa nuorille koulutussopimus- ja työharjoittelupaikkoja sekä stipendejä erityisoppilaitoksista valmistuneille.

Korkeakouluharjoittelija Uurtimo: ”Tällä kentällä on lämmin ja kannustava ilmapiiri”

Vatesin korkeakouluharjoittelija Ruut Uurtimo on mukana Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää järjestöjen roolia työllisyyden edistämisessä sekä lisätä järjestöjen osallisuutta kuntien työllisyyspalveluiden tuottamisessa. Uurtimo kertoo, että hankkeella autetaan sekä järjestötoimijoita että kuntia: kunnat saavat tietoa järjestöjen tarjoamista palveluista ja toisaalta järjestöt saavat äänensä kuuluviin. Hankkeessa luodaan tutkimustietoa, sillä kuten Uurtimo mainitsee, järjestövetoisten palveluiden vaikuttavuutta ei ole tutkittu paljoa.

Korkeakouluharjoittelijaksi Vatesille Uurtimo kertoo päätyneensä opiskelukaverin kautta. Vatesilla harjoittelussa toiminut ystävä tiesi Järjestöt työllisyyden kuntakokeilussa -hankkeesta, ja Uurtimo kiinnostui siitä. Hän oli yhteydessä Vatesiin ja tiedusteli mahdollisuutta päästä mukaan hankkeeseen. Näin alkoi työskentely Vatesilla, missä Uurtimo kertoo viihtyneensä. Hän kuvaa vastaanoton olleen ”arvostava ja kunnioittava”. Uurtimo kokee, että hänet on harjoittelijan nimikkeestään huolimatta todella otettu mukaan ja että hänen mielipiteitään on kuunneltu.

Verkostoyhteistyöllä kohti sujuvampaa vuoropuhelua

Vatesin viestintäsuunnittelija Kati Savela-Vilmari kertoo, että osatyökykyisyys on nykyään paljon enemmän esillä ja tietoisuus aiheesta on lisääntynyt. ”Siinä, miten se [työllisyyden edistäminen] käytännössä toteutuu, on vielä tekemistä”, Savela-Vilmari sanoo. Isot uudistukset, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, vaikuttavat tällä hetkellä järjestöjen toimintaan merkittävästi. Vates tukee järjestöjä muutoksiin reagoimisessa. Lisäksi Vates tekee töitä sen eteen, että ammattilaiset eri tahoilla ymmärtäisivät toisiaan, ja kuten Vatesin aluekoordinaattori Niina Kilpiäinen kuvaa, ”puhaltaisivat yhteen hiileen”.

Järjestöjen verkostoyhteistyön kehittäminen onkin Vatesissa tärkeää. Kilpiäisen mukaan yhteistyötä edistetään muun muassa jakamalla käytänteitä alueelta toiselle. ”[Edistetään sitä, että] jos vaikka Kymenlaaksossa olisi keksitty joku hyvä juttu, niin Pohjanmaan järjestöt kuulisivat, että sellainen on keksitty ja pohdittaisiin, voiko sitä soveltaa heilläkin”, sanoo Kilpiäinen. Vates järjestää myös tapahtumia ja työpajoja sekä ylläpitää eri maakunnissa Teams-ryhmiä, joihin kuka tahansa työllisyysaiheiden parissa toimiva voi liittyä. Teams-kanavilla voidaan esimerkiksi välittää tietoa tulevista lakimuutoksista, jotta järjestöissä osataan varautua niihin.

Järjestöillä on tärkeä rooli tasavertaisen työllistymisen edistämisessä. Savela-Vilmari kertoo, että järjestöt voivat tukea ihmisten työkykyä, antaa uutta itsevarmuutta ja tarjota työkokeilu-, harjoittelu- tai vapaaehtoispaikkoja sekä vertaistukea ja koulutusta. Näihin palveluihin osallistuminen vie työnhakijaa eteenpäin avaten ovia työmarkkinoille tai rohkaisten opiskelemaan.

Säätiönä Vates kuvaa edustavansa puolueettomasti kaikkia: ”Muut järjestöt ajavat tietyn vamma- tai potilasryhmän asioita. – – Me emme ole tietyn vamman äänitorvi, meidät on perustettu puolueettomaksi”, Pentikäinen kiteyttää.

Tämän tekstin on kirjoittanut Hyte ry:n kesän 2022 järjestöreportteri Helmi Haapanen. Artikkeli on  järjestöreporttereiden  juttusarjan 4. artikkeli. Juttusarjassa julkaistaan yhteensä viisi järjestöistä kertovaa artikkelia. Järjestöreportterien työ on osa #KesäduuniOPnpiikkiin -kampanjaa.

 

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?