Verkkovertaistuki mahdollistaa oikea-aikaisen tuen

Vertaistuki on tärkeä osa potilaan omahoidon vahvistamiseen ja sillä on todettu olevan myönteistä vaikutusta hoitoihin sitoutumiseen. Vertaistukija pystyy antamaan sellaista tukea, mitä ammattilainen tai tarjottu hoito ei pysty tukemaan. Vertaistukea on tarjottu pitkän aikaa eri tavoin, eri toimijoiden toteuttamana.

OLKA-toiminta on tarjonnut järjestöjen vertaistukijoille mahdollisuuden kohdata potilaita ja heidän läheisiään sairaalaympäristössä. Ajan myötä on huomattu, että näin ei pystytä tavoittamaan kuin pieni osa tukea tarvitsevia. Tämän aiheuttaa sairaalassaoloaikojen lyheneminen ja kyvyttömyys vastaanottaa vertaistukea huonon kunnon takia. Suurinta osaa vertaistuen tarvitsevista ei myöskään hoideta sairaalaympäristössä. Näin ollen on ollut tarve kehittää uusia tapoja tarjota vertaistukea.

Perinteisesti vertaistukea on tarjottu kasvotusten, puhelimitse, erilaisilla keskustelupalstoilla ja chat-kanavilla. Vertaistuesta on jaettu tietoa ammattilaisten toimesta, järjestöjen esitteiden ja lehtien välityksellä sekä Terveyskylän Vertaistalossa – mutta suurin osa tiedosta on välittynyt toisen ihmisen kertomana.

Verkkovertaistukipalvelun synty

OLKAn unelma verkkovertaistuen palvelusta on elänyt jo pitkään. Ajatus siitä, että vertaistuki ei olisi sidottu aikaan ja paikkaan on Suomen kokoisessa maassa ideaali ratkaisu täydentämään olemassa olevia vertaistukipalveluita. Verkkovertaistuki mahdollistaa oikea-aikaisen vertaistuen. Se mahdollistaa myös nimettömänä avun hakemisen ja on erittäin matalan kynnyksen palvelu.

Verkkovertaistuki ei sovi kaikille, koska se vaatii teknisiä taitoja, saavutettavuutta ja tietosuoja-asioiden varmistamista. Tämän lisäksi moni kaipaa vertaistukikeskusteluun ilmeitä ja eleitä, joiden läsnäolo on vähäisempi verkossa käytävistä keskusteluissa. Onkin todettu, että verkkovertaistukipalvelut tarjoavat määrällisesti enemmän mutta emotionaalisesti vähemmän.

Toivo-sovellus tuo vertaistuen taskuun

Toivo-sovellus kehitettiin mahdollistamaan järjestöjen verkkovertaistuki. Sovelluksen tavoitteena ei ole keskittyä tiettyyn sairauteen vaan elämään. Sen avulla halutaan tarjota apua ihmiselle kokonaisuutena, ei niinkään tiettyyn rajattuun tilanteeseen. Sovellus on kaikille osapuolille maksuton ja ladattavissa mobiilisovelluskaupoista. Palvelun käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä avun hakijalta. Kaikki sovelluksessa toimivat vertaistukijat on koulutettu tehtäväänsä, eli kyseessä on luotettava verkkovertaistuen palvelu. Järjestöissä sovellus toiminta-alustana on herättänyt paljon kiinnostusta – lähes 40 järjestöä ja yli 100 vertaistukijaa on läsnä sovelluksessa tarjoamassa apua sitä tarvitsevalle.

Älä jää yksin – vertaistukea on tarjolla!

Lisätietoja: Kaisa Kauhanen, kaisa.kauhanen@hyte.fi, toivosovellus.fi

Kirjoittaja: Kaisa Kauhanen, asiantuntija, OLKA-toiminta, HyTe ry

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?