TUKEA JA APUA JÄRJESTÖILLE

Verkostot ja vaikuttaminen järjestöille

Haluaako järjestösi olla mukana verkostoissa, joiden tavoitteena on lisätä kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta? Haluatko vaikuttaa järjestöjen ja niiden tekemän työn arvostuksen kasvattamiseen ja viranomaisten päätöksentekoon? Verkostoidu ja vaikuta yhdessä meidän kanssamme!

HyTe ry on Uudenmaan hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalialan verkostojärjestö. Toimimme ja vaikutamme osana erilaisia järjestö- ja viranomaisverkostoja. Keräämme tietoa jäsenjärjestöiltä ja muilta verkostojemme jäseniltä ja viemme tietoa järjestöjen tarpeista ja toimintaedellytyksistä päätöksentekijöille.  

HyTe ry järjestää työpajoja ja muita verkostoitumistilaisuuksia, joissa järjestöjen edustajat ja viranomaiset kehittävät yhteistyötään ja toimintamallejaan. Pyrimme vaikuttamaan järjestöjen rahoituksiin ja avustuksiin sekä esimerkiksi toimintatilojen saatavuuteen. 

Teemallisesti keskitymme verkosto- ja vaikuttamistyössämme sote-uudistukseen, sote-, hyte- ja turvallisuustoiminnan edistämiseen, vieraskielisten järjestöjen tukemiseen ja järjestöjen toimintamahdollisuuksien ja digitaalisuuden edistämiseen. 

HyTe ry:n verkostot ja vaikuttamiskanavat järjestöille 

  • Olemme osa valtakunnallista sote-muutostukiverkostoa ja luotsaamme sote-muutosta järjestöjen näkökulmasta Uudenmaalla. 
  • Vedämme valtakunnallista OLKA-verkostoa, joka organisoi valtakunnallista sairaala-vapaaehtoistoimintaa. 
  • Johdamme Länsi-Uudenmaan Kumppanuushautomo-verkostoa, joka keskittyy vieraskielisten järjestöjen toiminnan edistämiseen. 
  • Olemme osa valtakunnallista Lähellä.fi-verkostoa ja vastaamme Lähellä.fi-palvelun eteenpäinviemisestä Uudellamaalla.

Järjestöjen sote-muutoksen tukena Uudellamaalla  

Järjestöjen sote-muutostuki tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon. Sote-muutostukea johtaa SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry. Uudellamaalla sote-muutostuesta vastaa HyTe ry ja verkostoon kuuluu lähes 800 järjestöä Uudeltamaalta. 

OLKA-verkosto tuo organisoidun vapaaehtoistoiminnan sairaalaan 

Valtakunnallinen OLKA-verkosto tuo organisoidun vapaaehtoistoiminnan sairaalaan. OLKA-toimintaa johtavat yhteistyössä HyTe ry ja HUS-yhtymä. Verkosto vastaa yhteisesti toimintamallin kehittämisestä. Jokaisella alueella on koordinoiva järjestö ja hyvinvointialue yhteistyössä toteuttamassa paikallista OLKA-toimintaa. Lue lisää OLKA-toiminnasta.

Kumppanuushautomo vaikuttaa vieraskielisten palveluihin 

Kumppanuushautomo on verkosto, joka tarjoaa järjestöille mahdollisuuksia vaikuttaa vieraskielisten palveluihin. Kumppanuushautomon tavoitteena on rakentaa yhteistyötä eri tahojen välillä ja vahvistaa järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden välistä aktiivista vuorovaikutusta. Lue lisää Kumppanuushautomosta.

Lähellä.fi edistää järjestötiedon digitalisaatiota 

Valtakunnallisessa Lähellä.fi-verkostossa toimii 16 alueellista toimijaa, jotka vastaavat yhdessä Lähellä.fi-palvelun kehittämisestä ja toteuttamisesta. HyTe ry vastaa Lähellä.fi-palvelusta Uudellamaalla. Lähellä.fi-verkosto edistää järjestötoiminnan näkyvyyttä ja tekee tiivistä yhteistyötä järjestöjen, kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden viranomaisten kanssa järjestötiedon digitalisaation ja näkyvyyden edistämiseksi. Lue lisää Lähellä.fi-palvelusta.

Palvelut järjestöille

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirjeemme

HyTe ry

Posti- ja käyntiosoite: 

Kauppamiehentie 6,

02100 Espoo

Palvelut:

HyTe @some

@hyvinvointiterveys

#hytery