Viranomaisille

Verkostot ja vaikuttaminen julkiselle sektorille

HyTe ry on verkostojärjestö, joka toimii Uudellamaalla. HyTe ry tekee tiivistä järjestöyhteistyötä Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin alueen julkisen sektorin sekä järjestöjen kanssa. HyTe toimii viestinvälittäjänä järjestöjen ja julkisen sektorin välillä, eli vie tietoa järjestöjen tarpeista ja toimintaedellytyksistä viranomaisten suuntaan sekä viestii julkisen sektorin tarjoamista mahdollisuuksista järjestöille.

Järjestöt toimivat lähellä hyvinvointialueiden ja kuntien asukkaita. Järjestöillä on näin ollen paljon hiljaista tietoa kansalaisten kohtaamista haasteista ja hyvinvointiin liittyvistä tarpeista. Verkostojärjestönä HyTe kokoaa tätä tietoa ja vie sitä päätöksenteon tueksi. 

Järjestämme työpajoja ja muita verkostoitumistilaisuuksia, joissa viranomaiset pääsevät tapaamaan järjestöjen edustajia ja kehittämään yhteisiä toimintamalleja. Edistämme verkostoissamme ja vaikuttamistyössämme mm. sote-uudistuksen jalkautumista järjestökentälle, järjestöjen sote-, hyte- ja turvallisuustoimintaa, vieraskielisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia ja digitaalisuuden hyödyntämistä järjestökentällä. 

Järjestöyhteistyö ja vaikuttaminen Uudellamaalla 

  • Olemme osa valtakunnallista sote-muutostukiverkostoa ja luotsaamme sote-muutosta järjestöjen näkökulmasta Uudenmaalla. 
  • Vedämme valtakunnallista OLKA-verkostoa, joka organisoi valtakunnallista sairaala-vapaaehtoistoimintaa. 
  • Johdamme Länsi-Uudenmaan Kumppanuushautomo-verkostoa, joka keskittyy vieraskielisten järjestöjen toiminnan edistämiseen. 
  • Olemme osa valtakunnallista Lähellä.fi-verkostoa ja vastaamme Lähellä.fi-palvelun eteenpäinviemisestä Uudellamaalla.

Järjestöjen sote-muutoksen tukena Uudellamaalla

Järjestöjen sote-muutostuki tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon. Sote-muutostukea johtaa SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry. Uudellamaalla sotemuutostuesta vastaa HyTe ry ja verkostoon kuuluu lähes 800 järjestöä Uudeltamaalta. Lue lisää sote-muutostuesta. 

OLKA-verkosto tuo organisoidun vapaaehtoistoiminnan sairaalaan 

Valtakunnallinen OLKA-verkosto tuo organisoidun vapaaehtoistoiminnan sairaalaan. OLKA-toimintaa johtavat yhteistyössä HyTe ry ja HUS-yhtymä. Verkosto vastaa yhteisesti toimintamallin kehittämisestä. Jokaisella alueella on koordinoiva järjestö ja hyvinvointialue yhteistyössä toteuttamassa paikallista OLKA-toimintaa. Lue lisää OLKA-toiminnasta. 

Kumppanuushautomo vaikuttaa vieraskielisten palveluihin 

Kumppanuushautomo on verkosto, joka tarjoaa järjestöille mahdollisuuksia vaikuttaa vieraskielisten palveluihin. Kumppanuushautomon tavoitteena on rakentaa yhteistyötä eri tahojen välillä ja vahvistaa järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden välistä aktiivista vuorovaikutusta. Lue lisää Kumppanuushautomosta. 

Lähellä.fi edistää järjestötiedon digitalisaatiota 

Valtakunnallisessa Lähellä.fi-verkostossa toimii 16 alueellista toimijaa, jotka vastaavat yhdessä Lähellä.fi-palvelun kehittämisestä ja toteuttamisesta. HyTe ry vastaa Lähellä.fi-palvelusta Uudellamaalla. Lähellä.fi-verkosto edistää järjestötoiminnan näkyvyyttä ja tekee tiivistä yhteistyötä järjestöjen, kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden viranomaisten kanssa järjestötiedon digitalisaation ja näkyvyyden edistämiseksi. Lue lisää Lähellä.fi-palvelusta. 

Viranomaisille

Tilaa uutiskirjeemme