Kohti työelämää

HyTellä on pitkä ja monipuolinen kokemus työnhakuun ja työntekoon liittyvästä toiminnasta. Työpaikan hankinta ja paluu työelämään voi joskus kestää pidempään, kun on itse ajatellut. Reitti työelämään voi kulkea myös työharjoittelun tai palkkatukityön kautta. Osallistuminen vapaaehtoistoimintaan voi lisäksi olla avuksi työpaikan hankinnassa.

GRADUS tarjoaa tukea työnhakijoille työhönvalmennuksen keinoin.

Kaikki GRADUKSEN tarjoamat palvelut ovat saatavilla myös etäyhteydellä.

Jukka Rosenblad, +358 (0)50 520 9860 jukka.rosenblad@hyte.fi
Taneli Kuusela, +358 (0)50 475 5108 taneli.kuusela@hyte.fi
Janne Erkka, +358 (0)50 554 7432 janne.erkka@hyte.fi

GRADUS-projektin asiakasesite

GRADUS-projekti on vuonna 2021 käynnistynyt ESR-rahoitteinen työllistämisprojekti. Projektia hallinnoi HyTe ry ja osatoteuttajana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Espoon kaupunki toimii projektin osarahoittajana. GRADUS tarjoaa yksilöllistä tukea espoolaisille työnhakijoille. Tarjoamme palveluita erilaisiin työllistymisen haasteisiin. HyTe:ssä pyritään löytämään positiivinen jatkopolku kohti avoimia työmarkkinoita. Kierrätyskeskus tarjoaa asiakkaille mahdollisuuksia työkokeiluun ja palkkatukityöhön, sekä erilaisia työllistämistä edistäviä oppimismoduuleja. Projektin kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työnhakija-asiakkaat.

Logot: Euroopan sosiaalirahasto ja Gradus

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?