Nimitysuutinen: Myra Magnusson aloitti HyTe ry:n markkinointi- ja viestintäpäällikkönä

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Myra Magnusson, HyTe ry

Myra Magnusson aloitti HyTe ry:n markkinointi- ja viestintäpäällikkönä kesäkuussa 2022. Myra on koulutukseltaan suomen kieleen ja digitaaliseen viestintään erikoistunut filosofian maisteri. Ennen HyTeen siirtymistä Myra on työskennellyt lääke- ja sotealan markkinointiin ja viestintään liittyvissä tehtävissä Lääketietokeskuksessa ja Oriolassa.

”Minussa asuu pieni maailmanparantaja, ja työn merkityksellisyys on minulle tärkeää. HyTe ry on merkittävä Uudenmaan alueellinen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistoimintaelin ja toiminnan kehittäjä. HyTe yhdistää kansalaiset, yhteisöt ja kuntasektorin toimimaan paremman arjen puolesta. On upeaa päästä tukemaan HyTen tavoitteita markkinoinnin ja viestinnän keinoin.”

Myra kertoo olevansa erityisen innostunut uudesta alueellisesti ja valtakunnallisesti toimivasta lähellä.fi-verkkopalvelusta.

”Digitalisaatio on tullut myös järjestötoimintaan. Lähellä.fi tuo järjestöt ja niiden toiminnan julkisen sektorin ja kansalaisten tietoon. Järjestöjen tarjonta täydentää julkisen sektorin palvelutuotantoa ja lisää kansalaisten hyvinvointia tarjoten tukea, apua ja merkityksellistä tekemistä.”

Myran vapaa-aika kuluu harrastusten ja vapaaehtoistyön parissa. Myra harrastaa lukemista, elokuvia ja musiikkia sekä toimii eläinsuojeluyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja tiedottajana.

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?