VESA-vapaaehtoistoiminta antaa paljon sekä autettavalle että auttajalle

VESA-vapaaehtoistoiminta antaa paljon sekä autettavalle että auttajalle

Ajankohtaista

VESA-toiminta on vapaaehtoistoimintaa seniorien avuksi. Sen tavoitteena on tukea ja vahvistaa ikäihmisten toimijuutta sekä vähentää yksinäisyyttä. Alueena oli ensin Espoo, mutta vähitellen toiminta on laajenemassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, parhaillaan Kauniaisiin ja Lohjalle. VESA on käytännönläheistä ikäihmisten auttamista mutta myös malli vapaaehtoisten aktivointiin ja vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. 

Vuonna 2022 VESA:ssa oli kirjoilla 300 vapaaehtoista. He auttoivat ikäihmisiä näiden omista kodeista käsin saattaen heitä esimerkiksi ulkoilemaan tai asioimaan terveys- ja pankkipalveluissa. Lisäksi vapaaehtoiset toimivat Espoon kuudessa palvelukeskuksessa ryhmänvetäjinä tai apuvetäjinä, esimerkiksi kuntosaliystävinä. Palvelukeskuksissa kaikille avoimet olohuoneet vastaanottavat ikäihmiset joka arkipäivä ja joissa useimmissa tarjotaan lounasta, kahvia, ryhmiä sekä ilmainen kuntosali älylaitteineen ja -kortteineen. VESA-vapaaehtoiset piristävät myös palveluasunnoissa ja pitkäaikaisosastoilla asuvien ikäihmisten arkea ja juhlaa Elä- ja asu Seniorikeskuksissa Kauklahdessa, Leppävaarassa ja Soukassa. 

Toiminnasta on tunnustettua hyötyä ikäihmisille: aktiivisuus, voimavarat ja elämänsisältö lisääntyvät kohtaamisissa, yksinäisyys vähenee, elämänhallinta säilyy, toimintakyky vahvistuu.  

Merkityksellistä on lisäksi se, että myös auttavat vapaaehtoiset kokevat voimaantuvansa.  

VESA lupaa turvaa ja verkoston hyötyjä myös vapaaehtoiselle 

VESA-toiminnasta vastaa HyTe ry:ssä Rina Oksanen. Rinalla on pitkä ja monipuolinen työkokemus hoitotyön, potilasturvallisuuden, kouluttamisen, konsultoinnin ja palvelukodin tiiminvetäjä-esihenkilön tehtävistä. Vapaaehtoistyötä Rina on koordinoinut aiemmin Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiritoimistossa. VESA:n vapaaehtoiset ovatkin koulutuksissaan saaneet nauttia Rinan monipuolisista taidoista mm. ensiapukoulutuksessa.  

Rina, miksi vapaaehtoistyöstä innostuneiden kannattaa tulla mukaan VESA-toimintaan? Eikö ikäihmisiä voi auttaa ihan vain menemällä palvelukeskukseen vaikka ulkoiluavuksi? 

”VESA tuo ammattimaisesti koordinoidun vapaaehtoisuuden muodon turvaksi vapaaehtoisten toimintaan. Myös asiakkaat, omaiset ja hoitohenkilökunta voivat olla turvallisin mielin, kun tiedetään VESA-vapaaehtoisten olevan koulutettuja ja tehtäväänsä soveliaiksi todettuja.”  

Rina Oksanen korostaa, että VESA-toiminnan kautta vapaaehtoistyötä tekevät ovat myös tapaturma- ja vastuuvakuutettuja ja saavat myös muita hyötyjä. 

”Teemme jokaisen vapaaehtoisen kanssa sopimuksen, jossa lupaamme tarjota vapaaehtoiselle tukea vaikeissa kohtaamisissa, tarjota koulutuksia ja virkistyksiä sekä vertaistukitapaamisia. Vapaaehtoinen lupaa allekirjoittamalla sopimuksen kanssamme, että pitää huolta jaksamisestaan, ei kerro toiminnassa tietoonsa tulleista asioista edes vapaaehtoisena lopettamisen jälkeen.”  

Vapaaehtoinen Raija auttaa Esken palvelukeskuksessa 

Muutama vuosi sitten Raija koki surullisia elämäntilanteita: hän oli leskeytynyt ja joutui vielä traagiseen jalkaleikkaukseen. Sen seurauksena hän alkoi käyttää pyörätuolia, sai proteesin ja aloitti totuttelun uuteen elämänvaiheeseen ja jalkojen kuntouttamiseen. Tilanne oli monin tavoin vaikea, mutta Raija ei halunnut jäädä neljän seinän sisälle. Hän tarvitsi muuta ajateltavaa surullisten asioiden tilalle.  

Kuntoutus johdatti Raijan Esken palvelukeskuksen maksuttomaan kuntosaliin. Raija tuli tutustumaan kuntosalitoimintaan ja Esken fysioterapeutin ohjaukseen. Kuntosalikäyntien yhteydessä hän huomasi, että palvelukeskuksessa on kaikenlaista muutakin toimintaa. 

Raija osallistui ensin Esken Torstaipulinoihin ja Olkkaritoimintaan. Raija oli ollut ammatiltaan opettaja, joten hän ryhtyi luontevasti vapaaehtoisena ohjaamaan ryhmiä. Pelipoppoon ohjaaminen johdatti Raijan myös Leppävaaran palvelukeskukseen, jossa hän aloitti Porinaryhmän ohjaamisen. 

Raija jatkaa kuntosalikäyntejä Eskessä nykyisen nepalilaisen avustajansa Aroonin kanssa. He pelaavat välillä myös biljardia tai pingistä. Raija taitaa useita kieliä ja kommunikoi sujuvasti monikielisten Esken kävijöiden kanssa. Eräs Esken kävijä kysyi Raijan avustajalta, onko hänellä Nepalista kuvia, joita voisi näyttää Nojatuolimatkalla olevalle ryhmälle. Kyllä, kuvia löytyi ja ryhmä pääsi sillä kertaa Nepaliin. Eskessä yhteisöllisyys tarkoittaa myös monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä. Kaikilla kävijöillä on omannäköiset voimavaransa yhteisölliseen toimintaan.  

Esken palvelukeskus sijaitsee Espoontorin kauppakeskuksen 3. kerroksessa (Kamreerintie 3). Siellä on useita tiloja, kuntosali ja keittiö, jossa astiat ja kahviautomaatti ovat kävijöiden käytössä.  

VESA täydentää hyvinvointialueen omaa toimintaa 

Sarri Nuorivaara toimii Seniori-infon hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupäällikkönä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.  

Sarri, mitä vapaaehtoistoiminta merkitsee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella? 

”Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa monipuolisen tavan vastata toimintakyvyltään heikkenevän asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeisiin. Jokainen vapaaehtoinen on myös itse saanut elämäänsä lisää merkityksellisyyttä ja syyn lähteä kotoa toimimaan toisten hyväksi, jolloin omakin hyvinvointi lisääntyy. Tämä voi synnyttää hyvän kehän, joka saattaa synnyttää uusiakin vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminta on tärkeää osallisuuden ja joukkoon kuulumisen kannalta.” 

Sarri Nuorivaara korostaa, että VESA-toimintamalli täydentää hyvin julkisen sektorin toimintaa. 

”Vapaaehtoistoiminnan avulla mahdollistetaan runsaampaa asiakkaille avointa toimintaa. Voimme järjestää enemmän ryhmiä tai ryhmäkoot voivat olla suurempia. Vapaaehtoiset voivat myös omien vahvuuksiensa ja kiinnostustensa mukaan vaikka itsekin vetää ryhmiä, kuten toimipisteissämme tapahtuukin.” 

”Vapaaehtoiset ovat toivottamassa uusia osallistujia tervetulleiksi sekä kiinnittävät heitä vertaistuen menetelmin toimintaan, mikä on tosi tärkeää. Vapaaehtoiset myös tuovat lisäarvoa julkisen sektorin toimintaan tarjoamalla monenlaista neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen käytössä. Vapaaehtoiset ovat hyödyntäneet aiempaa ammatillista taustaansa esimerkiksi pitämällä Kela-lomakkeen täyttökurssia tai järjestäneet kulttuurituokioita ikääntyneiden hyvinvoinnin tueksi. Vapaaehtoinen voi toimia myös seniorin silminä, äänenä tai korvina. Joskus on tarvittaessa ja henkilökunnan kanssa yhteistyössä tehty myös huoli-ilmoituksia asiakkaista, joilla asiat eivät ole hyvin. Vapaaehtoinen verkostoituu monipuoliseksi vaikuttajaksi!” 

Sarri Nuorivaaran mukaan vapaaehtoiset tekevät tavattoman tärkeää työtä yhteisön toiminnan hyväksi.  

”Ihmiselle on tärkeä merkityksellisyyden kokemus ja voimavara, että hän kokee olevansa jotakin toista varten olemassa, tärkeä ja hyödyllinen. Se on hyvää ennaltaehkäisyä myös itselle. Vaikka on sairauksia ja vaivoja, voi olla tärkeä toimija sekä tuottaa hyvinvointia muille ja itselle, kun saa syyn lähteä pois kotoa. Voi tehdä vapaaehtoistoimintaa omien vahvuuksien ja tilanteiden sekä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.” 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella VESA-toiminta kytkeytyy Seniori-infon Yhteiset palvelut -tiimin hyvinvointia edistäviin toimintoihin. HyTe ry johtaa VESA-toimintaa, jota hyvinvointialue toteuttaa kumppanina. 

”Yhteistyö on sujunut hyvin ja vaivattomasti. Olemme sopineet saman asiakassegmentin, jonka hyväksi kehitämme ennaltaehkäiseviä toimintoja. Pidämme vastuut selvinä. Vapaaehtoistoimija ei ole työntekijä eikä tee lakisääteistä vaan sitä täydentävää toimintaa”, Sarri kertoo. Hän listaa asioita, joita HyTe ry tekee vapaaehtoistoiminnassa: Clara-toiminnanohjausjärjestelmän hallinta ja käyttö, sopimukset, koulutukset, vakuutukset, koordinointi ja kehittäminen.  

Tulevaisuuden kehittämiskohteiksi Sarri Nuorivaara mainitsee vaikuttavuuden arvioinnin. Halutaan kehittää mittareita ja mitattavuutta sekä systeemiä, jossa vapaaehtoistoiminnan vaikutukset asiakkaiden toimijuuden muutoksiin voidaan osoittaa.   

Näin pääset VESA-vapaaehtoiseksi 

VESA-vapaaehtoiseksi pääsee parhaiten ottamalla yhteyttä HyTe ry:n Rina Oksaseen tai Jukka Jaakolaan. Löydät yhteystiedot ja perusasiaa verkosta: VESA – vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi – HyTe ry 

Teksti: Rina Oksanen ja Milla Kajanne

Lisätietoa VESA-toiminnasta:

Rina Oksanen

Rina Oksanen

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija

+358 (0) 50 321 4705, klo 9-15
etunimi.sukunimi@hyte.fi

Tilaa uutiskirjeemme

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt: