Digitalisaatio on mahdollisuus järjestöille

”Niin muuttuu maailma, Eskoni”. Näin Eskon isä sanoo Eskolle Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Maailma on muuttunut ja monet järjestöt ovatkin jo digitalisaation eri mahdollisuuksia ehtineet hyödyntää. Koronaepidemia toi tullessaan uudet kokous- ja seminaarikäytännöt ja asiakkaita tavataan etänä. Järjestöjen taloushallinto, laskutus tai tuntikirjanpito hoituu yhä useammin sähköisissä järjestelmissä. Viestintää tehdään nykyään pääsääntöisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Verkkokaupat ovat yleistyneet ja muutakin järjestöjen toimintaa ja palveluita on viety verkkoon. Digitalisaatio on tullut järjestöihin jäädäkseen.

Palvelua ajasta ja paikasta riippumatta 

Digitalisaatio helpottaa palveluiden käyttäjien arkea. Asiointi verkossa onnistuu vuoden jokaisena päivänä mihin kellonaikaan tahansa. Ja asiansa saa hoidettua missä tahansa paikassa, jossa on toimivat internetyhteydet. Sähköisiin palveluihin kun siirrytään, niin kannattaa toki yrittää järjestää asiakaspalvelu niin, että asioiden hoitaminen onnistuu jatkossa esimerkiksi kohtaamispaikoissa tai muissa asiointipisteissä, jos sähköisten palveluiden käyttäminen tuntuu vaikealta.  

HyTe on vienyt järjestämäänsä toimintaa verkkoon 

Toivo-vertaistukisovellus on ohjelma, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammaisille ja heidän omaisilleen. Olka- ja Vesa-toiminnan vapaaehtoiset voivat verkossa ilmoittautua vapaaehtoistehtävään. Terveyskylä.fi:n Vertaistalosta löytyy potilasyhdistysten yhteystietoja. HyTen kotisivujen uudistustyössä olemme panostaneet siihen, että HyTen tarjoama tuki järjestöille tai kuntalaisille tai osallistumismahdollisuudet vapaaehtoisille löytyisivät mahdollisimman helposti ja konkreettisesti kuvattuna www.hyte.fi-sivuilta. Lisäksi olemme tämän vuoden aikana ottamassa käyttöön www.lähellä.fi -palvelua ja www.tilapankki.fi -palvelua.  

Lähellä.fi-palvelusta, joka korvaa aikaisemman uusimaalaiset.fi-palvelun, löytyy tietoa järjestöjen tuottamasta tuesta ja avusta erilaisiin elämäntilanteisiin. Erilaiset liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajanjärjestöt voivat toimintailmoituksilla hakea kuntalaisia mukaan tapahtumiin tai harrastustoimintaan. Kuntalaiset ja julkisen sektorin asiakastyöntekijät eri puolilla Suomea löytävät jatkossa järjestöjen toiminnan yhdestä paikasta.  

Tilapankki.fi palveluun kerätään tiloja, joissa järjestöt voivat järjestää kokouksia, ryhmätoimintaa tms. Tilojen varaajat näkevät heti varattavissa olevat ajat ja voivat tehdä itse ajanvarauksia. Ole yhteydessä, jos sinulla on hallinnassa tila, joka sopii lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan ja haluat lisätä tilojesi käyttöastetta. Tilpankki.fi-palvelu auttaa tilavarausten hallinnoinnissa. Verkkokauppa kannattaa ottaa käyttöön, kun tilojen vuokraamiseen liittyy paljon laskutettavaa. 

Älä jätä digitalisaation mahdollisuuksia käyttämättä 

Kun palvelut digitalisoituvat ja järjestöjen työntekijöiden rutiinitehtävät poistuvat, työaikaa vapautuu esimerkiksi toiminnan laajentamiseen tai muihin tehtäviin. Samoilla resursseilla on mahdollista saada aikaan enemmän tuloksia ja hyvinvointivaikutuksia.  

Askeleet kohti digitalisaatiota 

Digitalisaation hyödyntämisen omassa toiminnassa voi aloittaa jo tänään.  

  1. Ala puhua digitalisaatiosta kaikkien kanssa. 
  1. Ole utelias, selvitä olemassa olevia ratkaisuja eri toimialoilta ja etsi vertaistukea 
  1. Aina ei tarvitse itse kehittää omaa ratkaisua. Usein riittää, että ottaa valmiin ratkaisun käyttöön. Muista, että käyttäjän kokemus ratkaisee onnistumisen. 
  1. Panosta osaamiseen ja osaajiin. Tue henkilöitä muutoksessa ja oppimispoluilla. Jokainen rekrytointi on mahdollisuus. Hanki tarvittava erityisosaaminen asiantuntijayrityksiltä. 
  1. Käynnistä pienimuotoisia kokeiluja. Älä luovuta ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla.   

Ensimmäinen askel on aina haparoiva ja uuteen ryhtyminen vie oman aikansa. Mutta kun on tahtoa, syntyy myös tuloksia.  

Jussi Sorsimo
kehityspäällikkö

+358 (0)400 561 040 

etunimi.sukunimi@hyte.fi

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?