Marja Manninen, HyTe ry:n toiminnanjohtaja

Kumppanuus ylittää sektorirajat – yhdessä olemme enemmän

Ajankohtaista

Yksin emme HyTe ry:ssä tee juurikaan mitään. ”Yhdessä olemme enemmän” on slogan, joka kertoo HyTe ry:n toimintamallista jo yli 15 vuoden ajalta. Tarvitsemme toisiamme, ja yhteistyö paitsi muiden järjestöjen, myös julkisten palvelujen tuottajien kanssa on keskeinen onnistumisen edellytys yksilöön kohdistuvan tuen palveluissa ja hankkeissamme.

HyTe ry:n tehtävänä on tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä rakentaa järjestöjen ja julkisen sektorin yhdyspintaa ja yhteistyötä. Näihin perustehtäviin on haettu jaettuja välineitä ja yhteiskehittämistä, sanalla sanoen kumppanuutta. Jotta yhteiskuntaa hyödyttäviin tavoitteisiin päästään, tarvitaan yhteinen tehtävä ja halu kehittää uusia ratkaisuja sen toteuttamiseksi.

Elämme tällä hetkellä niin suurta yhteiskunnallista murrosta, ettemme todennäköisesti ymmärrä sitä vielä itsekään. Pahin vaihtoehto olisi, ettemme olisikaan yhdessä vaikuttamassa tuleviin ratkaisuihin, vaan kukin toimija tekisi siilossaan omat toimintamallinsa muutosten kohtaamiseksi, kumppaneita kaipaamatta tai kuulematta.

Kumppanuus ylittää sektorirajat

Kumppanuus voi olla oivallinen ratkaisu julkisen sektorin kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen. Hyvä esimerkki tästä on OLKA-toiminta. Ensimmäinen sopimus järjestömme ja julkisen puolen terveyspalvelujen välille syntyi vuonna 2010 vertaistuen viemiseksi hoitopolulle. Ilman julkisen toimijan tahtotilaa tätä toimintamallia ei olisi syntynyt.

Kiitos siis HUS-yhtymälle uskalluksesta tarttua pienen toimijan ehdotukseen – ja tietysti myös STEA rahoittajana ansaitsee kiitoksen rohkeudesta lähteä rahoittamaan näin perustavaa laatua olevaa kehitysideaa. Tällä hetkellä OLKA-toiminta näkyy jo koko Suomessa, ja toimintamalli lupaa laajeta jopa perusterveydenhuoltoon. Tarve saada vertaistuki potilaalle oli yhteinen tavoite, jonka tämä toimintamalli ratkaisi.

Kumppanuus vie verkkoon ja verkostoihin

Järjestöjen toimintakalenteri ja tapahtumien esille tuonti verkossa lienee toinen hyvä esimerkki kumppanuudesta. Tässä tapauksessa kumppanuus perustui järjestöjen keskinäiseen yhteistyön tarpeeseen: kaikilla oli sama tarve ja tavoite, joiden tunnistamisessa valtakunnallinen verkosto osaltaan auttoi.

Kumppanuuksien hedelmänä meillä on nyt Lähellä.fi -järjestöportaali, joka kokoaa järjestöjen toiminnan, tapahtumat ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet yhteen paikkaan. Lähellä.fi-palvelun ja Suomi.fi-Palvelutietovarannon välillä alkaneen yhteistyön myötä Lähellä.fi:hin vietyjä järjestötietoja tullaan siirtämään suoraan Palvelutietovarantoon.

Kumppanuushautomomme avainhankkeet puolestaan edustavat polttaviin ajankohtaisiin ilmiöihin tarttumista alueellisen järjestö- ja viranomaisyhteistyön kautta. Vieraskielisten järjestöjen verkostoituminen julkisen sektorin toimijoiden kanssa edistää tuloksellisen kotoutumistyön edellytyksiä laajalla rintamalla.

Kumppanuuksien kehittäminen vaatii työtä ja aikaa

Kumppanuudet ovat rikastuttaneet myös ikäihmisten ja työttömien saamaa palvelua ja paljastaneet monta kansalaisten tuen kannalta harmaata aluetta, joita ei esimerkiksi palvelujärjestelmässä pysty näkemään, jos asioita katsoo vain yhdeltä kulmalta.

Kehitystyötä ja aikaa yhteistyö toki vaatii. Kärsivällisyys ja muutoksensietokyky ovatkin erityisen hyviä ominaisuuksia kaikessa kumppanuustyössä, ja pitkän tähtäimen yhteistyössä suorastaan välttämättömiä.

HyTe ry:n puolesta toivotan kaikille kumppaneillemme hyvää ja rentouttavaa kesää!

Marja Manninen

Toiminnanjohtaja

Tilaa uutiskirjeemme

VESA
Vapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi!

OLKA®
Vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä ajankohtaiset sisällöt: